TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 29

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 28. 8. 2016

 Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Mnozí mladí z celého světa prožili jedinečné setkání v Krakově. Tamní baziliku Božího milosrdenství posvětil papež Jan Pavel II. při své poslední návštěvě Polska v r. 2002. Tehdy tam řekl:

„V této svatyni bych chtěl dnes svět slavnostně zasvětit Božímu milosrdenství s vroucím přáním, aby zvěst o slitovné lásce Boží, tak jak ji hlásala sestra Faustyna, zasáhla veškeré lidstvo a srdce naplnila nadějí. Ať se tato zvěst vycházející z tohoto místa rozšíří všude v naší milované vlasti a ve světě. (…)Ve slitování Božím nalezne svět pokoj a člověk blaženost. Vám, milí bratři a sestry, svěřuji tuto úlohu: Buďte svědky milosrdenství!“

 

V neděli 21. srpna se konala sbírka na potřeby farnosti. „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary, které činily ve farnosti sv. Mořice 20.750,- Kč, ve farnosti Hradisko 3.699,- Kč.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí – památka Umučení sv. Jana Křtitele

Sobota – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.

 

Neděle 4. září je 23. v liturgickém mezidobí. Na mši svatou v kostele sv. Mořice v 10.45 hod. zveme zvláště rodiny s dětmi. Mše svatá bude obětována za děti, školní mládež, studenty, rodiče, učitele a vychovatele. Také v kostele Všech svatých v Hradisku budeme při mši svaté v 9.15 hod. vyprošovat dětem Boží požehnání do nového školního roku.

Podpora Radia Proglas

Radio Proglas je rozhlasová stanice založená na tradičních křesťanských hodnotách. Svými pořady a přenosem bohoslužeb je velkým požehnáním zvláště pro ty, kdo nemohou často z domu a nedostanou se na bohoslužby. Žije z dobrovolných darů a nemá dostatek finančních prostředků.

V neděli 4. září můžete finančně podpořit toto křesťanské rádio. V kostele sv. Mořice a v kostele sv. Jana Křtitele po skončení nedělní bohoslužby při východu z kostela můžete dát svůj dar na tento účel spolupracovníkům Radia Proglas.

 

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU BOHOSLUŽBY:

V pondělí 29. srpna bude mimořádně mše svatá v 17.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. U sv. Mořice mše svatá nebude. V ten den je památka Umučení sv. Jana Křtitele.

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V pondělí 5. září bude na zahájení nového školního roku na církevních školách pro studenty i rodiče mše svatá v našem kostele svatého Mořice v 9.30 hod. Hlavním celebrantem bude biskup Mons. Josef Hrdlička.

 

Pozvání pro mladší děti ve farnosti Hradisko

Nabízíme předškolákům a mladším školákům setkávání na faře v Hradisku, vždy po 14 dnech v úterý v 17.00 hod. První schůzka je v úterý 6. září. Prosíme, aby na toto první setkání přišel s dětmi alespoň jeden z rodičů, abychom se mohli domluvit na organizaci.

 

Adorace

·         Neděle 28. srpnakostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19.00 – 20.00 hod.

·         Čtvrtek 1. září – farní kostel v Hradisku 18.15 – 19.00 hod.

·         Pátek 2. září – celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7.00 -16.00 hod.), v kapli sv. Kříže hodinová adorace od 19.30 hod.

·         Neděle 4. září – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku odpoledne od 14.00 do 15.00 hod., kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19.00 – 20.00 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření:

·         čtvrtek před prvním pátkem (1. 9.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 18.15 – 19.00 hod.

·         na první pátek v měsíci (2. 9.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod. Doporučujeme zvláště dětem, aby na začátku školního roku přišli ke svaté zpovědi.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 1. září od 9.00 hod. navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích farnosti Hradisko.

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, nabízíme výuku na faře u kostela Panny Marie.

Rozvrh hodin na faře:

1. třída – úterý (15.00 – 15.45 hod.)

2. třída – úterý (16.00 – 16.45 hod.)

3. třída – středa (15.30 – 16.15 hod.)

4., 5. třída – čtvrtek (15.00 – 15.45 hod.)

6. – 9. třída – středa (16.30 – 17.15 hod.)

Náboženství začne v týdnu od pondělí 19. 9. 2016. Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři.

Výuka náboženství na ZŠ v Bezměrově bude upřesněna během měsíce září.

Studenti středních škol se přihlašují na faře u sv. Mořice.

Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

 

Na co se připravujeme?

ADORAČNÍ DNY.

·         úterý 20. září – farnost Hradisko

·         čtvrtek 22. září – farnost sv. Mořice

 

POUTI:

·         středa 14. září – Povýšení svatého Kříže (titulární slavnost v kapli kláštera Milosrdných sester sv. Kříže)

·         neděle 25. září – poutní slavnost ke cti sv. Mořice

·         úterý 27. září – sv. Vincence z Paula (titulární slavnost v kapli kláštera Milosrdných sester sv. Vincence)

·         středa 28. září – Národní svatováclavská pouť

·         sobota 15. října – pouť farností našeho děkanátu a děkanátu Holešov za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání na Velehradě

 

Pouti na Svatém Hostýně

Sobota 3. září – 24. pouť muklů, vězňů totalitních režimů

Neděle 4. září – Pouť členů Matice svatohostýnské

 

Setkání seniorů

Po prázdninové přestávce opět zveme seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s duchovním tématem, modlitbou, posezením u kávy nebo čaje. První setkání bude ve čtvrtek 8. září 2016 od 14.30 hod.

 

Výlet do Luhačovic

Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž srdečně zve rodiny s dětmi (zvláště děti, které byly letos u sv. přijímání) na výlet do Luhačovic v sobotu 24. září 2016. Cesta tam i zpět vlakem. (Je možné i zvolit cestu vlastním autem.)

Program:

Hra ve vlaku (odjezd 8.12 – 9.37 příjezd, s přestupem v Hulíně), dětská mše svatá v kostele Svaté Rodiny, oběd, procházka Luhačovicemi s ochutnávkou lázeňských pramenů, minigolf, vycházka k přehradě celková trasa cca 7 km, možnost nákupu lázeňských oplatků, suvenýrů, společná cesta vlakem zpět odjezd 16.20, příjezd do Kroměříže v 17.49 hodin.

Přihlášky: Na rodinném centru, na faře nebo na cprkromeriz@ado.cz. Více na: www.cpr-kromeriz.cz

 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES