Ročník I. / č.: 2                                   3. neděle velikonoční                                               4. 5. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Sestry a bratři, v duchu přání otce arcibiskupa, které vyslovil v pastýřském listu, přemýšlejme v rodinách o setkání prvotní církve se Zmrtvýchvstalým:

Hned na úsvitu šly ženy ke hrobu. Neseděly doma se svou bolestí a zklamáním, šly za Ukřižovaným a setkaly se s Božím poslem. Dostaly úkol povědět to učedníkům. Když poslechly a plnily své poslání, sám Ježíš šel proti nim. Teď je poslal on sám k učedníkům se vzkazem: ať jdou do Galileje, že tam ho uvidí. A uviděli, přestože šlo o zemi, které se říkalo Galilea pohanů. Nechce poslat do naší země pohanů dnes právě nás?“

Svěřuje-li nám Pán poslání, nechceme zklamat jeho důvěru. Ukazujme svým bližním, že sám Ježíš jim jde vstříc.                                                                                                   P. Josef

 

Svátky:

Úterý 6. května – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

Čtvrtek 8. května – Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Neděle 11. května – 4. velikonoční – je nedělí Dobrého Pastýře. Slavíme Světový den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Naši biskupové nás prosí, abychom po celý týden, který je před námi, pamatovali na tento úmysl. Prosme, aby i v naší zemi rostl počet kněžských a řeholních povolání a povolání k zasvěcenému životu.

Sbírka v neděli 11. května je určena na křesťanská média (televizi NOE, Radio PROGLAS).

Adorace na první neděli v měsíci:

4. května – kaple sv. Kříže 9:00 – 17:00 hod., kostel Všech svatých 14:00 – 15:00 hod., kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19:00 – 20:00 hod.

Májové pobožnosti:

Kostel sv. Mořice – pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v 17:00 hod.

Kaple sv. Floriána ve Štěchovicích – neděle 4. května v 15:00 hod.

Kaple svatého Kříže – každý den v 16:30 hod.

Kostel Všech svatých – čtvrtek v 19:00 hod., pátek v 18:00 hod.

Upozornění:

Kaple sv. Vincence na Malém Valu bude z důvodu malováni uzavřena. V pondělí 5. května bude mše svatá v 6:00 hod. Pak se nebudou konat bohoslužby, až do oznámení o ukončení výmalby kaple.

Společenství Malé školy modlitby pokračuje ve skupince s otcem Josefem v pondělí 5. května v 18:00 hod. ve společenské místnosti na vikárce.

Setkání chlapů ve farnosti Hradisko probíhá vždy ve středu jednou za 14 dní v 19 hod. Ve středu 7. 5. to bude na faře v Hradisku. Srdečně zveme další zájemce. Setkání trvá asi 1,5 hod. Probíráme evangelium na další neděli a co je nového ve světě kolem nás.

Srdíčko pro maminku

Prodej perníkových srdíček z misíjních dílen se uskuteční na Svátek matek v neděli 11. května v předsíni kostela sv. Mořice v 11.30 hod. Výtěžek z prodeje bude zaslán na Papežské misijní dílo dětí.

Centrum pro rodinný život v Olomouci připravilo aktivitu pro rodiny: „Poklady naší rodiny.“ Udělejte si čas popřemýšlet a společně ve svých rodinách najít to, co dobrého se v nich kdy událo, co vás posunulo dál, obohatilo. Toto „poselství“ vaší rodiny pak graficky zpracujte na papír velikosti A3 a to formou obrázků, fotografií, psaného textu, básničky, apod. Záleží na kreativitě vaší rodiny. Prožijte radost ze společného díla. Svůj „projekt“ odevzdejte v sakristii nebo na Centru pro rodinu Kroměříž do 31. května. Více na plakátě a na stránkách www.rodinnyzivot.cz.

Manželské večery

První večer kurzu na téma Vybudovat pevné základy se koná ve středu 14. května od 17:00 do 19:30 hod. v Centru pro rodinu Kroměříž. Kurz je určen všem manželským párům ať už do manželství teprve vstoupili či manželství trvá 30 i více let. V CPR je realizován se souhlasem o. arcibiskupa Jana Graubnera. Po 1. večeru se můžete rozhodnout, zda budete v kurzu pokračovat (celkem 8 večerů). Více informací na www.cpr-kromeriz.cz.  Je třeba svou účast na večeru přihlásit na tel. 736 522 814. Vstup 60,- Kč/pár.

Duchovní obnovy

Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže Kroměříž zve na třídenní duchovní obnovu vdané ženy do 45 let v termínu 16. 5. – 18. 5. 2014. Obnovu vede P. Bogdan Sikora, provinciál minoritů. Přihlášky: sestra Františka, klášter Koperníkova 1446/3, e-mail: sr.frantiska@seznam.cz.

Duchovní obnova pro seniory se koná 16. –18. května 2014 na Svatém Hostýně. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141.

Otec arcibiskup nabízí rodinám v době velikonoční, formou SMS, každé ráno duchovní myšlenku na den. Myšlenky budou na mobilní telefon zasílány po celou dobu velikonoční až do slavnosti Seslání Ducha Svatého (8. června). Pro přihlášení k odběru stačí odeslat SMS ve tvaru VAM +JAN na telefonní číslo 736 315 315. Služba je zdarma, zájemce platí pouze za odeslanou přihlašovací SMS podle svého tarifu. Službu zajišťuje Centrum pro rodinný život a Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého ve spolupráci se společností T-Mobile.

Pozvání na poutě:

Sobota 10. května – katedrála sv. Václava v Olomouci

·        Diecézní pouť k svatému Janu Sarkandrovi. Mše svatá v 10:00 hod.

Neděle 11. května – Svátek matek

·        Pouť maminek – Dub nad Moravou. Mše svatá v 9:00 hod.

·        Malá pouť za velké věci (pouť za víru v rodinách) – Svatý Kopeček u Olomouce. Mše svatá v 15:00 hod. Možnost připojit se k pěším poutníkům: odchod ve 13:00 hod. od katedrály sv. Václava.

Neděle 18. května – Svatý Kopeček u Olomouce

·        Pouť rodin – mši svatou v 10:30 hod. slouží arcibiskup Jan Graubner. Po mši svaté malé občerstvení a program pro děti a rodiče.

Neděle 31. května – Zlín – Malenovice

12. Celostátní misijní pouť a 9. Misijní den dětí – program od 10:00 hod., mše svatá v 15:00 hod.


Vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net

PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES