TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 2        Svátek Křtu Páně          11. 1. 2015


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

V přípravě na Národní eucharistický kongres nás od Nového roku provází každý měsíc jedno téma. V měsíci lednu je to: Eucharistie a jednota.

Jednota není pro křesťany akademickou otázkou, ale přímým Ježíšovým požadavkem. Na prvním místě jde o jednotu s Bohem, z ní vychází jednota společenství uvnitř církve a na ni navazuje úsilí o jednotu křesťanů.

Kéž nám leží na srdci slova z Ježíšovy velekněžské modlitby: „…ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.“ (J 17,21)

P. Josef

Sváteční odpoledne v Měrůtkách

Dnes odpoledne v 15:00 hod. jste srdečně zváni do sálu v Měrůtkách na tradiční vánoční posezení, na kterém sehrají děti a mládež z farnosti Hradisko dvě divadelní scénky.

Dnes večer v 19:00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

Končí doba vánoční.

V pondělí začíná první týden liturgického mezidobí. První čtení a responzoriální žalm se při mši svaté berou z 1. ročního cyklu feriálního lekcionáře.

UPOZORNĚNÍ

Ve čtvrtek 15. ledna nebude mše svatá v 6:00 hod. v kapli sv. Vincence na Malém Valu.

 

Úklid kostela

·         ve farnosti sv. Mořice ve středu 14. ledna od 8:30 hod.

·         ve farnosti Hradisko v sobotu 17. ledna od 8:30 hod.

Odstrojíme stromky, betlém a vánoční výzdobu. Muži, ženy, kdo můžete, přijďte pomoci.

 

Svátky v týdnu

V sobotu je památka sv. Antonína, opata.

Příští neděle je 2. v mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Od 18. do 25. ledna slavíme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Také v našem městě jste srdečně zváni na ekumenickou bohoslužbu. Bude se konat ve čtvrtek 22. ledna v 18:00 hod v kostele sv. Mořice (v křestní kapli).  Podrobnosti jsou na plakátě.

 

Farní bál 2015

Přijměte srdečné pozvání na Farní bál v sobotu 24. 1. 2015 v Domě kultury v Kroměříži od 19:30 hod.

Vstupenky si můžete zakoupit ve farním knihkupectví u sv. Mořice. Cena vstupenky: 180,- Kč.

Prosíme o věcné i finanční dary do tomboly. Můžete je přinášet ve všední dny do farní kanceláře.

Sbírka na tombolu bude v neděli 18. ledna po každé mši svaté ve farních kostelích. Výtěžek z tomboly poputuje na projekt „Domov.“ Je to projekt na pomoc opuštěným dětem, které žijí v Městečku milosrdenství sv. Mikuláše v Ivano-Frankivsku na Zakarpatské Ukrajině. 

 

Zápis do 1. třídy na CZŠ v Kroměříži

Církevní základní škola v Kroměříži oznamuje, že zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/2016 se koná ve středu 21. ledna a ve čtvrtek 22. ledna 2015 od 14:00 do 17:00 hod. v budově 1. stupně školy – Velké nám 49 (www.czs-km.cz, tel. 573 335 531)

 

Informace Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž

·         9. 2. – 15. 2. 2015  NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ

·         18. 2. 2015 (středa) v 17.00 hod. – zahájení kurzu EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ

·         19. 2. 2015 (čtvrtek) v 17.00 hod. – zahájení kurzu MANŽELSKÉ VEČERY

Bližší informace v příštím vydání TRIA a na www.cpr-kromeriz.cz, v Menu: kurzy.

tel: 736 522 814

 

Svépomocná skupina pro pečující v domácnosti

Úterý 20. ledna 2015 v 16:00 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby, Malý Val 1552, Kroměříž. Jedná se o setkání a odbornou pomoc pro ty, kteří se doma starají o svého blízkého. Srdečně zve tým Charitní pečovatelské služby.

 

Oblastní charita Kroměříž děkuje za spolupráci na Tříkrálové sbírce 2015

Děkujeme všem farníkům, kteří přispěli jakoukoliv částkou, za vlídné přijetí koledníků. Děkujeme i vedoucím skupinek koledníků, koledníčkům za čas, obětavost a lásku, kterou rozdávali lidem. Děkujeme i těm, kteří na nás mysleli v modlitbách či svou obětí.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES