TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 2

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

15. 1. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

„Smíření – Kristova láska nás nutí“. (2K 5,14)

(Téma nadcházejícího Týdne modliteb za jednotu křesťanů)

Bože veškeré dobroty,

děkujeme ti, že jsi nás i celý svět smířil se sebou v Kristu.

Posiluj nás, naše shromáždění a církve, abychom sloužili smíření.

Uzdrav naše srdce a pomáhej nám šířit tvůj pokoj.

(Z modlitby 7. dne)

 

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

 

Děkujeme všem, kteří se v uplynulém týdnu v našich kostelech zapojili do povánočního úklidu.

 

Svátky v týdnu:

Úterý 17. ledna – památka sv. Antonína, opata

Středa 18. ledna – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Sobota 21. ledna – památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Příští neděle 22. ledna je 3. v mezidobí.

 

Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký, slaví ve čtvrtek 19. ledna 75. narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie pro jeho službu církvi.

 

ADORACE

V kostele sv. Mořice budou pravidelné adorace v neděli 15. 1. a 22. 1. v 19.00 hod.

 

SPOLEČENSTVÍ MODLITEB

pokračuje předepsanými modlitbami následující neděle až do Hromnic. Kde: u Pořízků (Kojetínská 46). Kdy: vždy od 14 hodin, neděle 15. 1., 22. 1., 29. 1. a čtvrtek 2. 2. 2017. Na společné chvíle s Vámi se těší Jarmila Pořízková.

 

Celosvětová síť modliteb s papežem Františkem (Apoštolát modlitby)

mění od letošního roku svou podobu. Jeden z úmyslů (střídavě všeobecný nebo evangelizační) bude papež vyhlašovat vždy až na začátku každého měsíce. Úmysl tak bude moci reagovat na aktuální potřeby.

Během promluvy před modlitbou Anděl Páně na svatopetrském náměstí v Římě v neděli 8. ledna na to upozornil papež František. „Na poslední chvíli“ také vyhlásil všeobecný úmysl pro měsíc leden: Rozehřát naše srdce. Za všechny, kteří žijí na ulici a trpí zimou a častokrát i lhostejností. Prosme Pána, ať nám rozehřeje srdce, abychom jim mohli pomoci.

 

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

Od 18. do 25. ledna prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Chceme prosit za dar jednoty společně s křesťany z různých církví. V našem městě budou dvě ekumenické bohoslužby, na které jste srdečně zváni:

·         Ve středu 18. ledna v 17.00 hod. – Kostel sv. Mořice, Křestní kaple.

Kázat bude br. Ivan Ryšavý z Církve českobratrské evangelické.

·         ve středu 25. ledna v 17.00 hod. – Sbor Církve československé husitské.

Kázat bude P. Josif Altman, kaplan ve farnosti Panny Marie.

Bližší informace jsou na plakátě.

 

POUŤ ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

V neděli 22. ledna v 10 hod. jste srdečně zváni do baziliky na Velehradě ke slavení mše sv. za jednotu křesťanů. Hlavním celebrantem bude otec biskup Josef Hrdlička.

 

 

FARNÍ BÁL

JIŽ tuto sobotu 21. ledna od 19.00 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Vstupenky se prodávají za 220 Kč v knihkupectví u paní Šafaříkové (naproti kostela sv. Mořice) a pro váhavé budou k zakoupení i na místě. Těšit se můžete na vystoupení společenství mladých obou farností a na bohaté občerstvení. K poslechu i k tanci zahrají Malý taneční orchestr Akvarel a Melodybanders DJ´S.

 

Jednání pastorační rady

Členy pastorační a ekonomické rady zveme na jednání, která se uskuteční:

·         Ve farnosti sv. Mořice v úterý 24. ledna v 19.00 hod. ve společenské místnosti na vikárce.

·         Ve farnosti Hradisko ve čtvrtek 26. ledna v 19.00 hod. na faře.

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Informace o Tříkrálové sbírce 2017 najdete na http://www.kromeriz.charita.cz/

 

IGNITE YOURSELF - křesťanský víkend pro mladé

Mladí z projektu Ignite zvou mládež ve věku 14 - 17 let na křesťanský víkend s názvem Ignite yourself (zažehnout se), který se uskuteční 3. - 5. 2. 2017 na faře Panny Marie v Kroměříži. Těšit se můžete na workshopy, přednášky, svědectví, chvály a víc! Veškeré informace a přihlášky na: www.igniteprojekt.cz

 

 

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK VE ŠTERNBERKU

Centrum pro rodinu Šternberk a farnost Šternberk zve maminky k prožití společenství a k modlitbám za své děti v sobotu 4. února 2017 do kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Mši svatou s darováním svíce a ofěrou matek kolem oltáře povede P. Josef Červenka od 10 hod. Mši sv. bude předcházet modlitba radostného růžence a příležitost ke svátosti smíření. Odpolední program nabídne přednášku "I tvou vlastní duší pronikne meč", adoraci matek za děti a závěrečné požehnání. Více na plakátě nebo na www.farnoststernberk.cz

 

„MALÉ“ EXERCICIE PRO MARIANKY s P. Markem Dundou

Zájemkyně o marianky z okolí Kroměříže zveme na tzv. DOET - duchovní obnovu exercičního typu na téma BOHU DÍKY! Uskuteční se v Prosiměřicích na Znojemsku, kousek od Lechovic v termínu 16. – 19. 2. 2017. Setkání začíná ve čtvrtek v 18 hodin a končí v neděli ve 14 hodin. Doprava vlastní, příspěvek na ubytování a stravu za celý pobyt činí 300 Kč. Bibli, zápisník a spací pytel s sebou. Přihlašujte se u Kamči Dvorské do 2. 2., aby naši skupinku mohla včas nahlásit. Kontakt: ka.dvorska@seznam.cz, tel. 607 054 498

 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017

Přihlašování na 6. Celostátní setkání mládeže, které se uskuteční 15. – 20. srpna 2017 v Olomouci, již bylo zahájeno. Přihlášky a další informace na webu setkání www.olomouc2017.signaly.cz.

 

V. Fórum mládeže

Ve dnech 10. – 12. února 2017 se na Velehradě v prostorách Stojanova gymnázia uskuteční Fórum mládeže, které představuje setkání zástupců mládeže z farností naší arcidiecéze. Tématem tohoto fóra bude Evangelizace. Na delegáty vyslané duchovními správci farností čekají společná setkání a diskuse, kdy budou hledat, jak hlásat Krista v podmínkách současné společnosti. Písemnou přihlášku je třeba si vyzvednout na farním úřadě a podepsanou svým farářem odeslat nejpozději do 24. ledna 2017.

P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci

 

Sněženky

I letos připravujeme na táborovém středisku Archa v Rajnochovicích v termínech jarních prázdnin Sněženky – pětidenní křesťanské tábory pro děti od 8 do 14 let. Součástí jsou hry, aktivity za­měřené na všestranný rozvoj a duchovní program. Pravidelně se věnujeme katechezi a snažíme se vést děti k aktivní účasti na mši svaté a na společné modlitbě. Všechny potřebné informace najdete na plakátku v kostele. S dotazy se obracejte na členy týmu T. S. Archa (archa.rajnochovice@centrum.cz, 573 391 215).

P. Jiří Pospíšil, farář v Rajnochovicích

 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES