TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 30         23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          6. 9. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Na zahájení nového školního roku je mše svatá dnes v 10.45 hod. v kostele sv. Mořice a v 9.15 hod v kostele Všech svatých v Hradisku obětována za děti, školní mládež, studenty, rodiče, učitele a vychovatele. Všem chceme vyprošovat Boží požehnání.

Děti dnes na konci mše svaté dostávají sešitek, který je bude provázet po celý školní rok. Nese název Ježíš v nedělních evangeliích.“ Každou neděli jedna stránka v sešitku připomene dětem, co jsme slyšeli v nedělním evangeliu. Dostanou k ní samolepku a doma si mohou stránku vymalovat a vyzdobit. Prosíme rodiče, aby využili těchto materiálů, a vedli děti k poznávání Ježíše a k přátelství s ním.

 

Adorace v neděli 6. září

·        v kapli Povýšení sv. Kříže celodenní adorace (8.30 – 17.00 hod.)

·        v kostele Všech svatých v Hradisku odpoledne od 13.30 do 14.30 hod.

·        v kostele sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19.00 – 20.00 hod.

 

Úmysly mší svatých na poslední čtvrtletí tohoto roku se zapisují v sakristii a ve farní kanceláři.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý – svátek Narození Panny Marie

Sobota – Jména Panny Marie

Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí.

 

SCHOLA, MINISTRANTI – pravidelná setkání

·        Ve farnosti sv. Mořice začínají pravidelná setkání malé scholy. Zveme děti první a třetí neděli v měsíci v 9.00 hod. do zpěvárny na vikárce.

Schůzky ministrantů jsou v pátek po večerní mši svaté.

·        Ve farnosti Hradisko se společenství dětí schází každý pátek v 18.00 hod. na faře.

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí. Na církevních školách je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, nabízíme výuku náboženství na faře. Zajištujeme ji v součinnosti s farností Panny Marie. Rozvrh hodin je na vývěskách a na internetových stránkách farností. Rodiče, vyzvedněte si přihlášky v kostele nebo na faře. Odevzdejte je co nedříve kněžím nebo ve farní kanceláři. Výuka začne v týdnu od 14. září.

Na ZŠ v Bezměrově bude hodina náboženství v pátek ve 13.00 hod.

Studenti státního gymnázia i dalších středních škol se mohou přihlašovat na faře u sv. Mořice.

 

DĚKANÁTNÍ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN

V sobotu 26. září jsou všechny farnosti našeho děkanátu zvány otcem arcibiskupem na Svatý Hostýn na Pouť za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. V místní bazilice bude v 15.00 hod. růženec, v 16.00 hod. adorace a v 17.00 hod. mše svatá. Pro rodiny s dětmi bude připraven vlastní program přede mší svatou. Připravují ho pracovnice rodinného centra kroměřížského a holešovského děkanátu. Celá pouť je obětována zvláště za rodiny. Rodiče, neváhejte a vezměte své děti, jeďte společně celé rodiny, ať si můžeme vyprosit tolik potřebné Boží požehnání.

Na pouť je objednán autobus. Bude odjíždět od kostela sv. Jana Křtitele ve 13.30 hod. Přihlášky přijímáme v sakristii farního kostela nebo ve farní kanceláři v Kroměříži. Platí se 100,- Kč. Neodkládejte a přihlaste se co nejdříve, ať je jasné obsazení autobusu a ať se může naplánovat trasa (autobus může od 13.00 hod. objet obce Lutopecny, Měrůtky, Bezměrov, Hradisko a Postoupky). Využijte i vlastních prostředků k dopravě – vlakem, auty nebo na kolech.

 

LETNÍ ZÁŽITKOVÝ TÁBOR - PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom moc poděkovat vedoucím děkanátního tábora za realizaci tábora a úžasný týden plný her a dobrodružství. Jmenovitě děkujeme Andrejce, Evičce, Pepovi, Martinovi, našim šikovným kuchařkám Tondovi a Jeňovi a zdravotníkovi Vaškovi. Speciální poděkování patří naší hlavní vedoucí Majky, bez které by tento tábor nevznikl. Moc děkujeme za skvělý tábor. :-) 

účastníci tábora

 

Mše svatá na Národním eucharistickém kongresu v Brně 17. října

Ať už se rozhodujete jet do Brna vlakem, autem nebo jiným dopravním prostředkem, pokud si přes farnost nezajistíte vstupenky (které jsou zdarma), nebudete mít zajištěné místo na náměstí Svobody v sobotu 17. října. Teď je čas objednat si vstupenky. Přihlašovací arch je v sakristii. Jestliže se přihlásí dostatečný počet farníků, pojedeme společně autobusem.

 

Centrum pro rodinu Kroměříž

V našem Centru pro rodinu dochází k personálním změnám. Loučíme se s paní Helenou Župkovou, která zde dlouhou dobu pracovala. Děkujeme jí, za její obětavou službu, za vše krásné a povzbudivé, co připravila pro děti a rodiny. Na základě výběrového řízení nastupují do rodinného centra paní Miroslava Kordíková a slečna Markéta Matlochová, každá na 1 úvazku. Paní Helena Župková adresuje všem své poděkování:

Srdečně zdravím příznivce Centra pro rodinu Kroměříž a také vás ostatní. Nastávajícím měsícem září předávám po 6. letém vedení Děkanátní centrum pro rodinu. Tak jako u dětí je prvních 6 let nejdůležitějších, snažila jsem se odvést co nejlépe práci pro rodiny a chod centra, dle pastoračního plánu Arcibiskupství olomouckého, která mě velmi těšila a mám z toho hřejivý pocit.

Ráda se s rodinami nebo jednotlivými členy budu dle zájmu setkávat při příležitosti kurzů, kterých jsem lektorem: pro rodiče - Efektivní rodičovství krok za krokem * pro děti od 1. do 9. tř. ZŠ vstupy do škol - Etické otázky každého dne *Tvořivá šicí kavárna – kurz šití.

Děkuji všem, kteří se svou účastí do nabízených programů a akcí zapojovali, dobrovolníkům, vedoucím kroužků paní Dagmar Hajda – keramická dílna, paní Mgr. Vlaďce Kapounkové – pletení z pedigu, milé paní učitelce Mgr. Evě Vrtělové – doučování matematiky (která s láskou tolik hodin výuky vede zcela nezištně), Mgr. Lindě Sigmundové – příspěvky farního listu Fiat, manželům Burgetovým z Ligy pár páru a dále těm, kteří se zapojovali nebo nabízeli co umí byť kratší nebo delší dobu, panu Mgr. Zdeňku Jurčíkovi – doučování českého jazyka, Žanetě Lindnerové mé dceři, výroční zpráva a pomoc při akcích pro rodiny, Misijní dílny, Modlitby matek a Báře Škrabalové, Katce Kovářové a Janě Štanglicové, Mgr. Káji Skřičkové – arteterapie, Zuzce Záhorovské – masáže novorozenců, Mgr. Janě Pláteníkové – angličtina pro nejmenší, paní vychovatelce Renatě Regerové, Monice Hasmandové - tábory, spolupracovníkům z farností  a  dalším…… . Děkuji o. Josefu Lamborovi a všem kněžím naších farností a farností děkanátu za podporu. A vřelý dík patří vedení Centra pro rodinný život pro pastoraci rodin Arcibiskupství olomouckého. A také mým kolegům a kolegyním z  ostatních Center.

S pozitivní myslí J a přáním všeho dobrého vás zdraví Helena Župková

 

Nabídka zájmových kroužků v Centru pro rodinu Kroměříž

Od 2. zářijového týdne se můžete hlásit do zájmových kroužků a doučování matematiky, jejíž nabídka je beze změny. * Keramická dílna pro dospělé – každé úterý od 16. 00 hod. vede výtvarnice paní Dagmar Hajda tel: 606 729 639 * Pletení z pedigu vede Mgr. Vladimíra Kapounková tel: 737 377 070 * Tvořivá šicí kavárna - kurz šití a ručních prací vede Helena Župková 777 865 704 * Doučování matematiky a fyziky pro žáky II. stupně ZŠ a příprava na maturitní a přijímací zkoušky vede Mgr. Eva Vrtělová tel: 608 946 170


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES