TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 30

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 4. 9. 2016

 Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

„Veškeré naše úsilí je malé, ale dáme-li je Bohu, stane se nekonečně velkým.“

Matka Tereza z Kalkaty

Právě dnes – 4. září 2016 – je Matka Tereza svatořečena.

 

Podpora Radia Proglas

Křesťanská stanice Radio Proglas koná velkou službu pro věřící i hledající. Žije z dobrovolných darů a nemá dostatek finančních prostředků.

Dnes v neděli 4. září můžete finančně podpořit toto křesťanské rádio. V kostele sv. Mořice a v kostele sv. Jana Křtitele po skončení nedělní bohoslužby při východu z kostela můžete dát svůj dar na tento účel spolupracovníkům Radia Proglas.

 

Brožurka pro děti

Děti dnes na konci mše svaté dostávají sešitek, který je bude provázet po celý školní rok. Nese název Ježíš v nedělních evangeliích.“ Každou neděli jedna stránka v sešitku připomene dětem, co jsme slyšeli v nedělním evangeliu. Dostanou k ní samolepku a doma si mohou stránku vymalovat a vyzdobit. Prosíme rodiče, aby využili těchto materiálů, a vedli děti k poznávání Ježíše a k přátelství s ním.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí – sv. Terezie z Kalkaty

Čtvrtek – svátek Narození Panny Marie

 

Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí.

Krakov 2016 – svědectví mladých

Ve farnosti Hradisko v neděli 11. 9. po mši svaté v 9.15 hod. vystoupí mladí z farnosti, kteří se zúčastnili Světového setkání mládeže v Krakově. Chtějí nám sdělit své dojmy a vydat svědectví o setkání mladých se Svatým otcem.

 

Úmysly mší svatých na poslední čtvrtletí tohoto roku se zapisují v sakristii a ve farní kanceláři.

 

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU BOHOSLUŽEB:

Končí prázdninový pořad bohoslužeb a začíná pořad obvyklý ve školním roce. V kostele sv. Jana Křtitele bude každou středu tzv. „studentská“ mše svatá v 18.00 hod. Jinak je pořad bohoslužeb v obou farnostech (ve farnosti sv. Mořice i v Hradisku) beze změny.

V kapli Povýšení sv. Kříže bude mše svatá v sobotu 10. září mimořádně v 10.00 hod. Mše svatá v 11.30 hod. nebude.

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V pondělí 5. září bude na zahájení nového školního roku na církevních školách pro studenty i rodiče mše svatá v našem kostele svatého Mořice v 9.30 hod. Hlavním celebrantem bude biskup Mons. Josef Hrdlička.

 

Pozvání pro mladší děti ve farnosti Hradisko

Nabízíme předškolákům a mladším školákům setkávání na faře v Hradisku, vždy po 14 dnech v úterý v 17.00 hod. První schůzka je v úterý 6. září. Prosíme, aby na toto první setkání přišel s dětmi alespoň jeden z rodičů, abychom se mohli domluvit na organizaci.

 

Adorace v neděli 4. září

·         v kapli Povýšení sv. Kříže celodenní adorace (8.30 – 17.00 hod.)

·         v kostele Všech svatých v Hradisku odpoledne od 14.00 do 15.00 hod.

·         v kostele sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19.00 – 20.00 hod.

 

Jednání členů pastorační rady

·         farnost sv. Mořice – středa 7. září v 19.00 hod. ve společenské místnosti na vikárce

·         farnost Hradisko – čtvrtek 8. září ve 20.00 hod. na faře

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí.

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, nabízíme výuku na faře u kostela Panny Marie. Rozvrh hodin je na vývěsce a na internetových stránkách naší farnosti. Náboženství začne v týdnu od pondělí 19. 9. 2016. Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři.

Výuka náboženství na ZŠ v Bezměrově bude ještě upřesněna. Nejvhodnější termín se zdá v pondělí ve 12.00 hod.

Studenti státního gymnázia a dalších středních škol se mohou přihlašovat na faře u sv. Mořice.

 

Řeholní sliby

V kapli Povýšení sv. Kříže bude v sobotu 10. září v 10.00 hod. mše svatá, při které dvě novicky z Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže složí první sliby. Provázejme je svými modlitbami.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Ve středu 7. 9. 2016 v 19 hod. se u pana Konečného v Měrůtkách uskuteční první poprázdninové setkání mužů. Všichni jsou srdečně zváni.

 

Setkání seniorů

Po prázdninové přestávce opět zveme seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s duchovním tématem, modlitbou, posezením u kávy nebo čaje. První setkání bude ve čtvrtek 8. září 2016 od 14.30 hod. Témátko na září: Skutky milosrdenství v našem životě.

 

Nezkrácená verze: Pastýřský list k zahájení školního roku 2016

 

Pastýřský list k zahájení školního roku 2016

(List otce arcibiskupa je adresován zvláště rodičům. Zde předkládáme jen některé myšlenky. Celý pastýřský list najdete i na internetových stránkách naší farnosti.)

Začátek září patří k nejnáročnějším obdobím roku v našich rodinách. Předcházely však prázdniny, které nabídly většině z Vás chvíle odpočinku a načerpání nových sil i upevnění vztahů v rodině díky společným zážitkům. (…) Děkuji všem, kteří i přes těžkosti a někdy i velké překážky budují stabilitu rodiny. Děkuji všem rodinám, které mají tak široké srdce, že přijímají i větší počet dětí. Takoví si zaslouží naši úctu a taky pomoc. (…)

Dovolte však, prosím, abych vedle přání k začátku školního roku se Vám svěřil i s jednou ze svých bolestí. Raduji se z každého pokřtěného dítěte, ale mám starost o velkou část z nich, protože nejsou vychovávány ve víře vůbec, nebo chodí do náboženství jen do prvního svatého přijímání. U každého křtu dítěte někdo slíbil, že je vychová a vyučí ve víře. Slib před Bohem je velmi vážná věc. Křtem jsme děti zavázali ke křesťanskému životu. Když je nenaučíme křesťansky žít, těžce jim ubližujeme. I když už školní rok začal a přihlášky do náboženství měly být podány před prázdninami, přihlaste, prosím, nepřihlášené děti mimořádně aspoň nyní a to i do vyšších ročníků včetně situací, kdy už nějaký čas nechodily. Všechny školy – i střední a učňovské – mají povinnost zajistit výuku náboženství, když se přihlásí aspoň sedm žáků. Pokud je jich někde méně, mají děti a mládež možnost výuky na každé faře.

Školní náboženství však nestačí. Děti potřebují příklad a zkušenost víry v rodině i ve farním společenství. Milí rodiče, vidí Vás děti klečet při modlitbě? Mluvíte s nimi někdy o svém životě s Bohem? Snažíte se budovat domácí církev, když společně nasloucháte Božímu slovu a učíte se jeden v druhém vidět Krista a dávat si navzájem lásku Ducha Svatého?

Nejsme andělé a všichni hřešíme. Proto potřebujeme pokání a odpuštění. Kardinál Dolan v jedné knize vzpomíná na manžele, kteří slavili 65. výročí svatby. Když se jich ptal na jejich tajemství, manžel odpověděl: „Když jsme se brali, řekl nám kněz, že každý večer před spaním si máme kleknout vedle sebe u postele, pomodlit se spolu Otče náš a pak se jeden druhému omluvit za cokoliv, čím jsme jeden druhého zranili. Bez ohledu na únavu, rozzlobení či rozrušení jsme nikdy neměli ulehnout, aniž bychom si řekli „promiň“, když mezi námi něco skříplo. Měli jsme i hodně těžká období, ale toto jsme dodrželi.“

Jak jednoduché! V manželství není důležité, kdo má pravdu, kdo vyhraje, ale kdo více miluje, kdo umí z lásky odpouštět s vědomím, že on sám potřebuje odpuštění od lidí i od Boha. Milosrdná láska nepohrdá spravedlností, ale ze soucitu ji překračuje, když doplňuje, co druhý v lásce nedotáhl. Láska, která odpustí, nikdy odpuštěnou vinu nepřipomíná, ale vidí druhého novýma očima jako očištěného.

Drazí rodiče, zaveďte tuto praxi do Vaší rodiny a naučte to i Vaše děti. Zachráníte svou rodinu před nebezpečím rozpadu, dětem zajistíte lásku domova, na kterou mají právo, a budete z nich mít radost i v budoucnosti. Nemůžete dát dětem nic většího, než dobrou křesťanskou výchovu. (…)

Všem rodinám diecéze denně posílám požehnání, zvláště v tomto roce milosrdenství, a prosím Boha, aby nechal své uzdravující milosrdenství vítězit ve Vašich srdcích a v celých rodinách.

Váš                                                    

arcibiskup Jan

Nezkrácená verze: Pastýřský list k zahájení školního roku 2016

 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES