TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník I. / č. 31        Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE           23. 11. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

      Jeden z bočních oltářů v našem kostele sv. Mořice nám připomíná, jak v církvi rostla úcta k Božskému Srdci Páně. Za dobu asi dvě stě let od velkých zjevení v Paray-le-Monial probíhá podle doporučení svaté Markéty Marie Alacoque po celém světě zasvěcování osob, rodin, ale i států Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (první se zasvětila Belgie v roce 1869). Na přelomu 19. a 20. století slavnostním způsobem zasvětil papež Lev XIII. Srdci Ježíšovu celé lidstvo. Sám napsal zásvětnou formuli a nazval toto zasvěcení největším činem svého pontifikátu. Papež Pius XI. v roce 1925 nařídil každoroční obnovu zasvěcení se Božskému Srdci přenést na slavnost Krista Krále, čímž se láska Nejsvětějšího Srdce výrazněji propojila s tajemstvím Kristovy vlády.

     Ať jsou nám povzbuzením slova papeže Lva XIII., který důvod zasvěcení vyjádřil takto: „A protože ve svatém Srdci je symbol a vnímatelný obraz nekonečné lásky Ježíše Krista, která nás má k tomu, abychom milovali jedni druhé, proto je vhodné a náležité, abychom zasvětili sami sebe jeho Nejsvětějšímu Srdci – čin, který není ničím jiným než nabídnutím nás samých Ježíši Kristu a spojením s ním když vidíme, že všechna úcta, pocta a láska prokazovaná božskému Srdci je skutečně a doopravdy prokazována Kristu samému.“

P. Josef

 

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary, kterými při sbírce tuto neděli pomáháte budovat misionářům sv. Vincence de Paul misijní stanici na Hondurase.

Minulou neděli jste při sbírce na Charitu věnovali ve farnosti sv. Mořice 21.350,- Kč, ve farnosti Hradisko 6.225,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

Dnes večer v 19:00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

Ve všední dny jsou mše svaté u sv. Mořice v křestní kapli.

V pondělí je památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, vietnamských mučedníků.

Příští neděle je 1. adventní. Při každé mši svaté bude žehnání adventních věnců. Přineste je s sebou a položte před obětní stůl.

V kostele sv. Mořice proběhne v neděli 30. listopadu akce „Vánoční hvězda.“ V předsíni kostela si můžete zakoupit Vánoční hvězdu a tím přispět na léčbu těžce nemocných dětí.

 

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 24. listopadu v 9:30 hod. s otcem Václavem u sv. Mořice ve společenské místnosti na vikárce.

předvečer první neděle adventní se slaví na celém světě „Vigilie za počatý lidský život.“ Prosíme o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. Spojte se, prosím, v modlitbě doma v rodinách na tento úmysl. Ke společné modlitbě jste zváni do kaple sv. Kříže v 16:30 hod. (večerní chvály, adorace).

Ve farnosti Hradisko jste zváni na společnou modlitbu před vystavenou Nejsvětější svátostí v sobotu večer od 18:00 do 19:00 hod.

 

Centrum pro katechezi při Arcibiskupství olomouckém připravilo pro rodiny Adventní kalendář. Obsahuje myšlenku z Písma svatého a duchovní povzbuzení na každý den. Kéž nám pomůže prožívat přípravu na Vánoce společně v kruhu rodiny. Kalendáře jsou k rozebrání na stole u vchodu do kostela či kaple.

 

Pozvánky Centra pro rodinu Kroměříž, Stojanovo nám. 4/9, (za kostelem sv. Mořice)

Neděle 23. listopadu v 16.00 hod. - ,,BOŽÍ PLÁN S MANŽELSTVÍM“ – teologie těla sv. Jana Pavla II. Přednáška P. Karla Skočovského, Ph.D.

Místo konání: Budova fary naproti kostela P. Marie (zpěvárna v 1. poschodí), Riegrovo nám., Kroměříž. Srdečně zveme zájemce všech věkových kategorií, zvláště mladé, kteří přemýšlejí o svátosti manželství, jako o své životní cestě.

Sobota 29. listopadu od 15.00 do 18.00 hod. - ADVENTNÍ TVOŘIVÁ DÍLNIČKA - ,,Ozdob si svůj adventní věnec"

Zveme rodiče a děti i jednotlivě na již tradiční adventní dílničky. Budeme vytvářet adventní věnce, vánoční závěsy, svícny. * Pro dospělé ochutnávka svařeného vína * přírodní materiál, lepící pistolka, drátky, drobné přízdoby zajištěny * podklad na věnečky, svíčky vlastní * příspěvek 45.-Kč. Těšíme se na společně strávené odpoledne.

Pondělí 1. prosince v 16.30 hod. – srdečně zveme maminky na MODLITBY MATEK - ,,Láska matek proměňuje svět".

 

Prosíme muže, aby přišli na brigádu na farní zahradu u sv. Mořice v sobotu 29. listopadu od 8:30 hod.

 

Blahopřání

25. listopadu slaví 92 let Mons. Erich Pepřík, papežský prelát, čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži, který bydlí v klášteře sester sv. Kříže, Koperníkova 1446/3.

Blahopřejeme a vyprošujeme hojné Boží požehnání a stálou ochranu P. Marie.

 

 


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES