TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 32

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 18. 9. 2016

 Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

„Církev a svět velmi potřebují eucharistickou úctu. Ježíš na nás čeká v této svátosti lásky. Nešetřme svým časem a udělejme všechno, abychom se s ním setkali. Kéž naše adorace nikdy nepřestává.“

sv. Jan Pavel II.

 

Svátky v týdnu:

Úterý – památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, korejských mučedníků

Středa – svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Čtvrtek – sv. Mořice a druhů, mučedníků

Pátek – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

 

Příští neděle je 26. v liturgickém mezidobí.

 

SVATOMOŘICKÁ POUŤ

V Kroměříži slavíme v neděli 25. září patrocinium – pouť ke cti sv. Mořice, mučedníka, ochránce naší farnosti.

Pozor na změnu bohoslužeb:

Ranní mše sv. zůstává v 7.45 hod., ale v 10.45 hod. mše svatá nebude.

Odpoledne ve 14.30 hod. bude slavná mše svatá. Hlavní celebrant: P. Mgr. Josef Konečný, major, kaplan AČR. Po mši svaté jste všichni srdečně zváni na farní zahradu. Čeká vás příjemné posezení s přáteli, občerstvení, pro děti hry a soutěže.

O poutní slavnosti je možné získat plnomocné odpustky. Je třeba se v kostele pomodlit Modlitbu Páně a Vyznání víry a splnit tři základní podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce).

Důležité upozornění: Večerní mše svatá v 18:00 hod. bude v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana mše svatá nebude.

PROSBA

Prosíme ženy, aby pamatovaly a k té příležitosti napekly sladké a slané pečivo a přinesly na proboštství v sobotu 24. září.

 

Pracovní příprava na pouť ke cti svatého Mořice

Prosíme ochotné farnice a farníky opět o výpomoc s přípravou před poutní slavností.

Budovu proboštství bychom chtěli tentokrát uklízet pokud možno jeden den - a to v úterý 20. 9. v kteroukoli dobu a libovolně dlouhý čas. Budou se uklízet především sály, dlouhá chodba a schodiště. Současně budou probíhat zahradní práce okolo budovy.

Úklid kostela proběhne v pátek 23. 9. od 18.00 hod. po mši svaté.

Příprava nedělního farního odpoledne proběhne v sobotu 24. 9. od 15 do 17 hod.

Občerstvení pro brigádníky bude zajištěno. Prosíme, hlaste se předem, abychom mohli řádně připravit pracovní vybavení a nástroje. Děkujeme.

 

ADORAČNÍ DNY

V liturgickém kalendáři naší arcidiecéze najdeme každý den poznámku: „Adorační den farnosti …. „ Znamená to, že po celý rok, každý den na určitém místě, věřící bdí na modlitbě před vystavenou Nejsvětější svátostí – děkují, chválí i prosí Pána, který řekl: „Beze mne nemůžete dělat nic.“

Nastaly dny, kdy tento úkol je svěřen našim farnostem, tedy nám. Každý z nás ho máme přijmout za svůj. Je to náš závazek vůči celé arcidiecézi, ale zároveň jedinečná příležitost zakusit, jak je nám Ježíš v této svátosti blízko a jak nás posiluje a proměňuje.

Kdy jsou naše adorační dny?

Farnost Hradisko – úterý 20. září:

Zahájení ve 12.00 hod., zakončení mší svatou v 19.00 hod.

Farnost sv. Mořice – čtvrtek 22. září:

Zahájení v 8.00 hod., mše svatá v 17.00 hod., pokračování adorace a zakončení svátostným požehnáním ve 21.00 hod.

Rozpis adoračních hodin je ve farním kostele na stolečku u vchodu. Prosím, zapište se. Ty, kteří jsou přihlášeni ve společenství „Eucharistická hodina“ prosím, aby si podle možností vzali patronát nad některými hodinami adorace. Děkuji.

Den modliteb za bohoslovce

O adoračním dnu vytváříme most modlitby: Modlíme se za bohoslovce a představené Arcibiskupského kněžského semináře, a bohoslovci v Olomouci se modlí za naši farnost. Mše sv. bude obětována za bohoslovce a představené kněžského semináře a za naše posvěcení. V olomouckém semináři je nyní 36 bohoslovců ze tří moravských diecézí. To je součet ze všech pěti ročníků. 9 bohoslovců ještě studuje v Římě. V Teologickém konviktu (to je nultý ročník) je 16 studentů ze všech českých a moravských diecézí.

 

Výuka náboženství

V pondělí 19. září bude zahájena výuka náboženství na faře u Panny Marie (rozpis hodin je na vývěsce) a na Základní škole v Bezměrově.

 

AG 1854-1950

Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zvou na přednášku Mgr. Libora Ondráčka „Dějiny Arcibiskupského semináře a gymnázia v Kroměříži v letech 1854–1950. Přednáška se uskuteční ve středu 21. září 2016 v 19 hodin ve studentském klubu na AG. Všichni jsou srdečně zváni.

 

Pocta Karlu IV.

V rámci Kroměřížského hudebního léta zve Dům kultury Kroměříž na koncert v chrámu sv. Mořice ve středu 21. září 2016 v 19.00 hod. Účinkuje: Schola Gregoriana Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem. Na programu bude hudba ze dvora Karla IV. Předprodej vstupenek: Dům Kultury Kroměříž.

 

KURZY ALFA

Nabídka pro hledající i ty, kdo se chtějí povzbudit ve víře. Úvodní setkání ve středu 21. září v 19 hod. v klášteře Milosrdných sester sv. Vincence de Paul, Malý Val 1553, Kroměříž (boční vstup vedle zahrady AG). Tel: 573 330 162, mob: 731 604 430, e-mail: ces.prov@vincentky.cz

 

Duchovně hudební víkend

Mimořádná nabídka pro dívky od 14 let, které rády hrají a zpívají. Kde: Klášter sester sv. Kříže v Kroměříži. Kdy: 7. – 9. 10. 2016. Těšit se můžeš na muzicírování Pánu i sobě pro radost. Přihlas se co nejdříve. Podrobnější informace a přihlašování na adrese: duchovniobnova@seznam.cz, tel: 733 741 766, s. Emanuela Vévodová.

 

Výlet do Luhačovic

Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž srdečně zve rodiny s dětmi (zvláště děti, které byly letos u prvního sv. přijímání) na výlet do Luhačovic v sobotu 24. září 2016. Cesta tam i zpět vlakem. (Je možné i zvolit cestu vlastním autem.)

Program:

Hra ve vlaku (odjezd 8.12 – 9.37 příjezd, s přestupem v Hulíně), dětská mše svatá v kostele Svaté Rodiny, oběd z vlastních zásob, procházka Luhačovicemi s ochutnávkou lázeňských pramenů a 7 duchovních studánek (svátostí), minigolf, vycházka k přehradě – celková trasa cca 7 km, možnost nákupu lázeňských oplatků, suvenýrů, společná cesta vlakem zpět – odjezd 16.20, příjezd do Kroměříže v 17.49 hodin. Cena 80,- Kč (zahrnuje cestu vlakem, minigolf).

Přihlášky a informace na rodinném centru u Markéty Matlochové, tel.: 737 619 805. e-mail: marketamatl@centrum.cz.

 

Pouť nemocných k Svaté bráně na Velehradě

Ve Svatém roce milosrdenství zve otec arcibiskup Jan Graubner nemocné ve středu 5. října 2016 na pouť na Velehrad. Zahájení v 10.00 hod., mše svatá v 11.00 hod. Podrobný program je na plakátě.

Najdou se ochotní farníci, kteří pomohou nemocným a starým ve svém okolí vydat se na pouť? Kontakt můžeme zprostředkovat i ve farní kanceláři: Přihlaste se zájemci o pouť a přihlaste se, kdo nabízíte odvoz autem. (tel.: 573 338 952, mobil: 731 402 093).

 

Jubileum 60 roků P. Josefa Říhy

Při příležitosti životního jubilea 60 let P. Josefa Říhy organizuje naše farnost v úterý 27. 9. 2016 pouť do kostela svatého Františka Xaverského v Uherském Hradišti. Program: 18:00hod mše svatá a gratulace. Po mši svaté posezení s otcem Josefem. Odjezd z Kroměříže bude v 17:00 hod. od kostela svatého Jana. Cena za autobus je 100,-Kč. Zájemci hlaste se ve farní kanceláři. Každý podle možnosti může také přispět na společný dar jubilantovi. Finanční dar je možno předat ve farní kanceláři, V. Pořízkovi, J. Lamborové nebo paní Šafaříkové v knihkupectví.

 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES