TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník I. / č. 33        2. NEDĚLE ADVENTNÍ           7. 12. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Velkou postavou adventu je Jan Křtitel. V době, kdy vystoupil a začal kázat, sílila touha Izraelitů po příchodu Mesiáše, toho, který přinese národu svobodu. Jan je volá k obrácení. Obnova srdce jim pomůže nejprve zbavit se falešných představ o Mesiáši. I my jsme zváni na cestu obrácení a očisty srdce. Pak můžeme Ježíše přijmout. On může vstoupit tam, kam bychom nikoho jiného nevpustili. Vstoupit a proměnit. Přijít a uzdravit, co je zasažené hříchem.

P. Josef

Svátky v týdnu:

V pondělí 8. prosince prožíváme Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU.

·         V kapli sv. Vincence bude mše svatá v 6:45 hod. a sestry svatého Vincence při ní obnoví své řeholní sliby. Mše svatá v kapli sv. Kříže bude v 11:30 hod., v kostele sv. Mořice v 17:00 hod., v kostele Všech svatých v Hradisku v 18:00 hod. Církev nám doporučuje slavit tento den jako zasvěcený svátek, především účastí na mši svaté.

·         Studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži slaví poutní mši svatou v kostele Panny Marie v 10:00 hod. Hlavním celebrantem bude kardinál Miloslav Vlk, který bude po mši svaté hostem na gymnáziu. Při mši svaté bude zpívat studentský sbor AVE.

·         8. prosince 1844 obnovitel chrámu sv. Mořice olomoucký arcibiskup kardinál Maxmilián Josef Sommerau-Beckh (obnova po velkém požáru v roce 1836) posvětil oba boční oltáře (oltář sv. Jana Nepomuckého a oltář Snímání s kříže) a oltář v Křestní kapli. Tehdy poprvé zazněly nové varhany, postavené vídeňskou firmou Deutschmann.

V sobotu je památka sv. Lucie, panny a mučednice.

Příští neděle je 3. adventní.

ZMĚNA BOHOSLUŽBY:

V sobotu 13. prosince bude mše svatá v kapli sv. Vincence na Malém Valu mimořádně už v 17:00 hod.

Všechny děti zveme na RORÁTY, které jsou ve všední dny v kapli svatého Vincence vždy v 6:45 hod. Sestry sv. Vincence zvou po mši svaté děti na malou snídani.

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, se zapisují v obou farních kostelích a také ve farní kanceláři.

Nahlaste nám prosím nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

 

Den otevřených dveří na Církevní základní škole v Kroměříži

Úterý 9. prosince 2014. Těšíme se na Vaši účast!

10 – 12 hod. – program pro MŠ

14 – 17 hod. – veřejnost

CZŠ v Kroměříži, Velké nám 49,  www.czs-km.cz,  telefon: 573 335 531.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ se koná ve čtvrtek 11. prosince ve 14:30 hod. v Centru pro rodinu u kostela sv. Mořice.

 

Centrum pro rodinu Kroměříž, Stojanovo nám. 4/9, za kostelem sv. Mořice, Informace také na plakátcích v předsíni kostelů a na www.cpr-kromeriz.cz,   cpr-kromeriz@seznam.cz,  tel. 736 522 814

Přátelské setkání žen,  tentokrát s tématem: ,, Modlitba v rodině“.

Srdečně Vás zveme do Centra pro rodinu ve středu 10. prosince v 15:00 hod..

MODLITBY MATEK - ,,Láska matek proměňuje svět".

Pro nepřízeň počasí se setkání nekonalo první pondělí v měsíci. Náhradní termín je v pondělí 8. prosince v 16:30 hod. Srdečně zveme maminky do Centra pro rodinu. Modlíme se za své děti. Děti, pro které nemáte hlídání, si mohou hrát v herně.

 

Jednání Pastorační rady farnosti Hradisko se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince v 19:00 hod. na faře.

 

Adventní duchovní obnova pro muže – 13.12.2014

Vede: P. Jan Szkandera. Koná se v klášteře sester sv. Vincence na Malém Valu.

Využijte příležitosti. Ještě je možné se přihlásit do středy 10. prosince.

Více na plakátech a na www.vincentky.cz

Ve farnosti Hradisko – duchovní obnova pro ženy i muže – 13.12.2014:

Vede: P. Radomír Šidleja. Téma: „Farnost je společenství.“

Začátek v kostele ve 13:30 hod. modlitbou chval.

Pokračování na faře. Během celého odpoledne příležitost ke sv. zpovědi.

Více na letáčcích v kostele.

 

Tříkrálová sbírka 2015

Hledáme koledníčky a vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky pro město Kroměříž.

Tříkrálová sbírka pomáhá neúnavně během celého roku a to lidem, kteří se ocitli v nouzi či nelehké životní situaci, nemocným a postiženým přírodní katastrofou. Přijďte nám pomoci. Děkujeme.

Žehnání koledníků pro město Kroměříž proběhne 2.1. 2015 v 9:00 hod. v sídle Oblastní charity Kroměříž. Koledování bude probíhat od 2.1. do 11.1. 2015.

Zveme všechny koledníky a vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky na Tříkrálový koncert do Městského divadla v Brně v neděli 4. ledna 2015. Koncert i doprava je zdarma. Je poděkováním za vaši službu. Přihlaste se co nejdříve u paní Jany Dvořákové na tel. 737 429 069 nebo na e-mail: DvJana@seznam.cz. Z Kroměříže bude vypraven 1 autobus, který bude odjíždět v 16 hodin od kostela sv. Jana. Předpokládaný návrat 19.45 hodin u kostela sv. Jana.

Podrobnější informace: Oblastní charita Kroměříž Ztracená 63, 767 01 Kroměříž, web. stránka: www.kromeriz.charita.cz. Tel: 573 343 648. Mobil: 737 630 670. E-mail: josef.sebestik@kromeriz.charita.cz.

 

37. evropské setkání mladých, které organizuje komunita Taizé se koná v Praze od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015. Více na www.taizepraha.cz  

 


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES