TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 33         26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          27. 9. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Minulou neděli při poutní slavnosti sv. Mořice jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 15.170,- Kč, ve farnosti Všech svatých v Hradisku 3.382,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Svátky v týdnu:

Pondělí – slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého

národa. Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi – viz program

na plakátě.

Úterý – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Středa – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Čtvrtek – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Pátek – památka svatých andělů strážných

Příští neděli je 27. v mezidobí. Ve farnosti sv. Mořice prožijeme den díkůvzdání za úrodu. Mše svatá na poděkování za úrodu bude sloužena v kostele sv. Mořice v 7.45 hod.

V kapli sv. Františka v Kovalovicích bude mše svatá v neděli 4. října v 9:00 hod.

 

Pořad bohoslužeb o slavnosti sv. Václava 28. 9. 2015:

·         7.00 hod. – kaple sv. Vincence, Malý Val

·         9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

·         11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul.

·         17.00 hod. – kostel sv. Mořice

Kaple sv. Vincence, Malý Val – změna:

V neděli 4. října bude mše svatá mimořádně v 9.00 hod.

 

V úterý 29. září uplyne 92 let od úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Poděkujme za léta jeho obětavé služby ve farnosti sv. Mořice účastí na mši svaté v úterý v 17.00 hod. Dal nám příklad opravdovosti křesťanského života. Prosme, abychom jej mohli brzy uctívat jako svatého.

Ve velehradské bazilice, kde je hrob arcibiskupa Stojana, se koná 29. září pouť. Mši svatou v 18.00 hod. v místní bazilice bude sloužit arcibiskup Jan Graubner. Bohoslužbu pěvecky doprovodí sbor Stojanova gymnázia Velehrad.

 

Klášter Milosrdných sester sv. Kříže, Koperníkova ul. 1446/3

V předvečer svátku sv. Františka se celá františkánská rodina shromažďuje, aby si připomněla přechod (transitus) sv. Františka z tohoto světa do nebe. Na tuto pobožnost jste zváni do kaple Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici v sobotu 3. října v 18.00 hod. (Z tohoto důvodu se nebude konat obvyklá modlitba večerních chval.)

U příležitosti jubilejního roku P. Theodosia Florentiniho, zakladatele Milosrdných sester sv. Kříže, jste v neděli 4. října ve 14.00 hod. zváni do kláštera na setkání nazvané Odpoledne s P. Theodosiem.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 1. října od 9.00 hod. navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích farnosti Hradisko.

 

Adorace

·         Neděle 27. záříkostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19.00 – 20.00 hod.

·         Čtvrtek 1. října – farní kostel v Hradisku (18.15 – 19.00 hod.)

·         Pátek 2. října – celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7.00 -16.00 hod.), v kapli Povýšení sv. Kříže hodinová adorace od 19.30 hod.

·         Sobota 3. října - v kapli Povýšení sv. Kříže od 8.00 hod. do 11.30 hod. (Místo neděle 4. října, kdy nebude celodenní adorace.)

·         Neděle 4. října – kostel Všech svatých v Hradisku odpoledne od 14.00 do 15.00 hod., kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19.00 – 20.00 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření:

·         čtvrtek před prvním pátkem (1. 10.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 18.15 – 19.00 hod.

·         na první pátek v měsíci (2. 10.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.

 

RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI

V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Růženec se modlíme ve farních kostelech před každou mší svatou. Prosím, zapojte se do vedení modlitby. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také v kruhu rodiny.

 

Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž, Stojanovo nám. 4/9

Farnost sv. Mořice a Centrum pro rodinu Kroměříž zvou všechny seniory na setkání ve čtvrtek 8. října 2015 ve 14.30 hod. v sále centra. Program: Modlitba, představení pracovnic centra pro rodinu, témátko: sv. František, malé občerstvení, náměty na příští setkání. Těšíme se na posezení s Vámi.

Římskokatolická farnost sv. Mořice a společenství seniorů srdečně zvou všechny seniory na SETKÁNÍ SENIORŮ obou kroměřížských farností ve čtvrtek 15. října od 15.00 hod. v klášteře sester sv. Kříže, Koperníkova ulice. Program: duchovní promluva, vystoupení Církevní ZŠ, hudební program.

 

Centrum pro rodinný život při Arcibiskupství olomouckém

zve maminky, které zůstaly na výchovu svých dětí samy na Víkendový duchovní pobyt pro osamělé matky. Termín: 23. – 25. 10. 2015. Místo: Kroměříž, klášter Milosrdných sester sv. Kříže na ulici Koperníkova. Přednáší: MUDr. Jitka Krausová OV. Téma: Eucharistie a život. Cena: 450,- Kč. Bližší informace a přihlášky na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc. Tel.: 587 405 250-1, e-mail: reznickova@arcibol.cz  nebo  na www.rodinnyzivot.cz

 

Pozvání pro mládež

Také v tomto školním roce pokračují tzv. Prvopáteční rande – setkání mladých z farností našeho děkanátu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Přijměte pozvání na 2. října (možnost přespat do soboty) a přijďte prožít chvíle ve společenství mladých (při práci, filmu, povídání, společném jídle…), adoraci, svátost smíření a mši svatou.  Přihlášky a více informací na www.mladezkromeriz.signaly.cz

 

Oslavu sv. Václava doplní v Olomouci pouť veřejných činitelů

U příležitosti svátku sv. Václava, patrona českého národa, se v pondělí 28. září 2015 uskuteční v Olomouci již jedenáctá pouť veřejných činitelů. Mši svatou od 10.00 hodin bude v katedrále celebrovat olomoucký světící biskup Josef Hrdlička a po ní jsou účastníci zváni na malé pohoštění před katedrálou.

 

Hrátky s pamětí

Kurz trénování paměti a mozkového joggingu pro všechny bez rozdílu věku s certifikovanou trenérkou paměti Zdeňkou Adlerovou.

Kdy: 29. září, 13. a 27. října, 10. listopadu 2015, od 16.00 do 18.00 hod.

Psací potřeby s sebou. Kurzovné 200,- Kč. Přihlášky: knihovna@agkm.cz, tel.: 573 501 122

 

XXVI. FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2015

Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením uzavírá v letošním roce autorský koncert Zdeňka Pololáníka, který se uskuteční v našem chrámu sv. Mořice v neděli 11. října ve 20.00 hod. Varhany: Dagmar Kolařová a Petr Kolař. Zpěv: Dómský komorní sbor Brno.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES