TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 33

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. 9. 2016

 Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Pouť ke cti sv. Mořice a druhů, mučedníků

 

Sestry a bratři,

poutní slavnost je příležitostí k posílení společenství se svatými, kteří nám pomáhají na cestě k Bohu, i k prohloubení vzájemných vztahů v rodině farnosti. Přijměte pozvání na sváteční bohoslužby i k přátelskému posezení na farní zahradě.

Otci Václavu Altrichterovi blahopřejeme k svátku a vyprošujeme mu na přímluvu sv. Václava hojné Boží požehnání.

P. Josef

 

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali ve farnosti sv. Mořice 15.950,- Kč, ve farnosti Hradisko 2.664,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

FARNOST SV. MOŘICE

V Kroměříži slavíme dnes pouť ke cti sv. Mořice, mučedníka, ochránce naší farnosti.

Ranní mše sv. zůstává v 7.45 hod. V 10.45 hod. mše svatá není.

Odpoledne ve 14.30 hod. je slavná mše svatá. Hlavní celebrant: P. Mgr. Josef Konečný, major, kaplan AČR. Po mši svaté jste všichni srdečně zváni na farní zahradu. Čeká vás příjemné posezení s přáteli, občerstvení, pro děti hry a soutěže.

O poutní slavnosti je možné při splnění tří základních podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) získat plnomocné odpustky. Je třeba se v kostele pomodlit Modlitbu Páně a Vyznání víry.

Důležité upozornění: Večerní mše svatá v 18:00 hod. bude v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana mše svatá nebude.

Děkuji těm, kteří v minulém týdnu přišli na brigádu, na úklid kostela, farní zahrady a proboštství a děkuji ženám, které napekly a přinesly cukroví k poutní slavnosti.

 

Svátky v týdnu:

Úterý – památka sv. Vincence de Paul, kněze (titulární slavnost v kapli Milosrdných sester sv. Vincence)

Středa – slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa. Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi – viz program na plakátě.

Výroční den jmenování arcibiskupem olomouckým Mons. Jana Graubnera (1992).

Čtvrtek – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Pátek – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Sobota – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Příští neděle je 27. v mezidobí.

 

Pořad bohoslužeb o slavnosti sv. Václava 28. 9. 2016:

·         7.00 hod. – kaple sv. Vincence, Malý Val

·         7.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul.

·         9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

·         17.00 hod. – kostel sv. Mořice

UPOZORNĚNÍ:

V neděli 25. září nebude večerní adorace v kostele sv. Mořice.

Ve středu 28. září nebude mše svatá v kostele sv. Jana.

 

Adorace

·         Neděle 2. října – v kostele Všech svatých v Hradisku nastává změna: adorace bude odpoledne od 14.30 do 15.30 hod.; kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19.00 – 20.00 hod.

 

DNY CHARITY

V úterý 27. září v 7.45 hod. bude v kostele P. Marie mše svatá obětována za pracovníky a uživatele Oblastní charity Kroměříž.

Pracovníci Charity zvou ten den širokou veřejnost na různé akce (viz plakát). V červeném stanu na Velkém náměstí se můžete v době od 9.30 do 15.00 hod. seznámit s charitním dílem na Kroměřížsku. Je připraven zážitkový program pro děti i dospělé, měření tlaku, cukru v krvi, testy finanční gramotnosti. Podrobnější informace na webu: http://kromeriz.charita.cz.

 

Ve čtvrtek 29. září uplyne 93 let od úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Papež František schválil 14. června 2016 vydání dekretu o jeho heroických ctnostech. Je to další důležitý krok v procesu blahořečení. Dal nám příklad opravdovosti křesťanského života. Prosme, abychom jej mohli brzy uctívat jako svatého.

 

Oslavu sv. Václava doplní v Olomouci pouť veřejných činitelů

U příležitosti svátku sv. Václava, patrona českého národa, se ve středu 28. září 2016 uskuteční v Olomouci pouť veřejných činitelů. Mši svatou od 10.00 hodin bude v katedrále celebrovat arcibiskup Jan Graubner.

 

Marianky

Kdy: Neděle 2. října 2016 v 15.00 hod. Kde: Na faře v Břestu. Jde o úvodní setkání pro děvčata, která by chtěla poznávat více Pannu Marii a mít ji ve svém životě jako vzor. Jednotlivé skupiny - mladší (7. - 9. třída), starší (středoškolačky) – se pak scházejí 1x za 2 měsíce. O svých zkušenostech přijedou popovídat vedoucí skupinek a P. Marek Dunda. Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž zve na setkání i rodiče a všechny, kdo se chtějí o Mariankách více dovědět.

 

Hrátky s pamětí

Knihovna Arcibiskupského gymnázia zve na Kurz trénování paměti pro všechny bez rozdílu s certifikovanou trenérkou paměti Zdeňkou Adlerovou. Termíny: Středa 1x za 14 dnů, 16.00 – 18.00 hod. První termín 5. října 2016. Přihlaste se na knihovna@agkm.cz. Více informací na plakátku. Neváhejte a pojďte si s námi hrát.

 

6. Celostátní misijní kongres dětí

Papežská misijní díla v ČR srdečně zvou malé i velké na Misijní kongres dětí v sobotu 1. října 2016 do Nymburka. Program je na plakátě.

 

Pouť nemocných k Svaté bráně na Velehradě

Ve Svatém roce milosrdenství zve otec arcibiskup Jan Graubner nemocné ve středu 5. října 2016 na pouť na Velehrad. Zahájení v 10.00 hod., mše svatá v 11.00 hod. Podrobný program je na plakátě.

Najdou se ochotní farníci, kteří pomohou nemocným a starým ve svém okolí vydat se na pouť? Kontakt můžeme zprostředkovat i ve farní kanceláři: Přihlaste se zájemci o pouť a přihlaste se, kdo nabízíte odvoz autem. (tf.: 573 338 952, mobil: 731 402 093).

 

Mše svatá za Policii ČR

Křesťanská policejní asociace zve ke společné modlitbě za Policii ČR, policisty, občanské zaměstnance a policisty, kteří položili svůj život při výkonu služby. Mši svatou v kostele sv. Michala v Olomouci bude sloužit 6. října 2016 v 16.00 hod. arcibiskup Jan Graubner.

 

DĚKANÁTNÍ POUŤ NA VELEHRAD

V sobotu 15. října pojeďme na Velehrad společně prosit za obnovu našich rodin a za kněžská a řeholní povolání. Program v bazilice: 15 hod. – modlitba růžence, 16 hod. – adorace, 17 hod. – mše svatá. Souběžný program:

·         Pro děti: Možnost předání dětí 14.45 – 15.00 hod. před bazilikou, zpět odevzdáme děti rodičům v 16.45 hod. opět před bazilikou (pracovnice Centra pro rodinu Kroměříž).

·         Dospělí mohou využít přednášky od 15 hod. v sále kardinála Tomáše Špidlíka – prof. P. Pavel Ambros: „Zasmějme se s papežem Františkem“ – úsměvy do světa.

Odjezd autobusu od kostela sv. Jana Křtitele ve 13.30 hod. Cena: 100,- Kč, děti do 15 let zdarma. Přihlášky na autobus přijímáme v sakristii farního kostela nebo ve farní kanceláři v Kroměříži.

 

Slavnostní koncert k 25. výročí založení Klubu UNESCO Kroměříž

Kdy: 28. září 2016 v 19.00 hod. Kde: Sněmovní sál Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Účinkuje Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, dirigent Tomáš Netopil, sólista Karel Košárek.

 

HRADIŠŤAN

Koncert souboru Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. Termín: Sobota 5. listopadu 2016 v 19.00 hod. v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Předprodej vstupenek: Dům kultury Kroměříž.

 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES