TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 33

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

8. 10. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Sestry a bratři,

v měsíci říjnu, kdy si celá církev zvláště připomíná své misijní poslání, nám Svatý otec v Apoštolátu modlitby dává tento evangelizační úmysl:

ZA POZNÁVÁNÍ BIBLE

Modleme se za to, abychom byli více vděční za dar Božího slova a učili se číst a meditovat Bibli, zvláště evangelium. (komentář k tomuto úmyslu papeže Františka najdete na vývěsce a na www.jesuit.cz )

P. Josef

 

Ve farnosti Hradisko slavíme dnes Den díkůvzdání za úrodu.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Středa 11. října – sv. Jana XXIII., papeže

Čtvrtek 12. října – sv. Radima, biskupa

 

Upozornění na změnu bohoslužby: V sobotu 14. října bude mše sv. v kapli Povýšení sv. Kříže v 7.30 hod. Mše svatá v 11.30 hod. nebude.

 

Příští neděle je 28. v mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Ve farním kostele v Hradisku se po mši svaté v 9.15 hod. mladí, kteří se zúčastnili Celostátního setkání mládeže v Olomouci, krátce podělí o své zážitky.

 

ADORACE

Neděle 8. října - kostel sv. Mořice v 19.00 hod.; kaple Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ul. celodenní adorace 8.30 – 17.00 hod.

Neděle 15. října - kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Blahopřání

Ze srdce blahopřejeme P. Václavu Altrichtrovi, který 14. října slaví své významné životní jubileum. Vyprošujeme mu hojné Boží požehnání, dobré zdraví a stálou ochranu Panny Marie.

 

Pozvánka do "vánočního" sboru u kostela sv. Mořice

Zpěváky všech věkových kategorií zveme na první zkoušku sboru, který bude nacvičovat vánoční program. Tato zkouška se mimořádně bude konat již ve čtvrtek 19. 10. 2017 v 18.00 hod. ve zpěvárně scholy. Na dalších zkouškách se domluvíme, počítáme se cca 5 dalšími pátky.

 

Dušičková pouť na Svatém Hostýně

se koná v sobotu 14. a v neděli 15. října. Zahájena bude v sobotu v 17.00 hod. pontifikální mší sv., následuje světelný průvod a pobožnost na hřbitově. V neděli bude pouť pokračovat v bazilice pontifikální mší sv. v 10.15 hod., ve 13 hod. bude sv. požehnání a Te Deum, poté pobožnost u pomníku obětem 1. světové války.

 

Autobus na BISKUPSKÉ SVĚCENÍ

je pro malý zájem ZRUŠEN. Nenechejte se však odradit a přijměte pozvání otce arcibiskupa Jana a zúčastněte se biskupského svěcení v sobotu 14. října 2017 při mši svaté od 10 hod. v olomoucké katedrále sv. Václava. Pamatujme také na naše nově jmenované pomocné biskupy - Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka – v modlitbě.

 

Tříkrálové bruslení - ZRUŠENO

Z důvodu sportovního zápasu na Zimním stadionu se tříkrálové bruslení plánované na tuto neděli (8. 10.) RUŠÍ. Omlouváme se a včas dáme vědět o novém termínu bruslení nebo jiné akci pro děti i vedoucí.

 

KONCERT PRO RADOST

Charita Kroměříž v rámci oslav 25 let svého působení srdečně zve ve spolupráci se ZUŠ Kroměříž na KONCERT PRO RADOST. Ten se uskuteční v úterý 10. října v 16 hod. v kostele sv. Jana Křtitele na Masarykově náměstí v Kroměříži. Účinkovat bude pěvecký sbor Slunečnice a jeho hosté. Vstupné dobrovolné.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ V ŘÍJNU

Setkání seniorů s P. Jiřím Orságem proběhne ve čtvrtek 12. října od 15 hod. v Centru pro rodinu (za kostelem sv. Mořice)- tentokrát o SV. HEDVICE - příkladu pokory a milosrdné lásky.

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání v sobotu 14. října 2017 do křestní kaple kostela sv. Mořice. Od 14.00 hod. zde bude mše svatá a po ní se sejdeme v Centru pro rodinu na Stojanově nám. 4/9. Toužíte-li žít svaté evangelium Ježíše Krista podobně jako ho žili svatý František a svatá Klára – žít život v pravdě a lásce, pak neváhejte a přijměte naše pozvání, na věku nezáleží! Tento řád nevyžaduje opuštění dosavadního prostředí, ani zříci se manželství nebo plnění úkolů ve světě. 

 

Farnost Hradisko – setkávání dětí i maminek

Každé úterý v 17.00 hod. je na faře v Hradisku možnost k setkávání dětí z prvního stupně ZŠ, i těch mladších, předškolních. Také maminkám doprovázejícím děti je jednou za 14 dní nabídnuto setkání nad Písmem, katechismem i společné povídání o běžných starostech všedních dnů.

 

PŘEDNÁŠKA o onemocněních srdce a situaci křesťana-lékaře

Česká křesťanská akademie Kroměříž a místní Arcibiskupské gymnázium (AG) pořádají ve středu 18. října 2017 přednášku MUDr. Martina Gřivy, Ph.D. na téma „Příznaky onemocnění srdce a jejich interpretace. Křesťan lékařem“. Setkání ve studentském klubu AG začíná v 19 hod.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ OBOU KROMĚŘÍŽSKÝCH FARNOSTÍ

ŘKF Panny Marie a společenství seniorů srdečně zvou všechny seniory obou kroměřížských farností v úterý 24. října 2017 od 15 hodin do kláštera sester sv. Kříže na Koperníkově ul. v Kroměříži. Těšit se můžete na duchovní promluvu, hudební vystoupení dětí, setkání a posezení s přáteli.

 

DNES MUSÍM ZŮSTAT VE TVÉM DOMĚ

Podzimní duchovní obnova pro dívky 10-13 let proběhne v klášteře sester sv. Kříže ve dnech 10. - 12. listopadu. Přihlášky na mailu duchovniobnova@seznam.cz nebo na tel. 733 741 766 (s. Emanuela).

 

KONFERENCE O EVANGELIZACI

Svědkem o Ježíši může být každý z nás. Přijďte si pro inspiraci a povzbuzení o víkendu 10. – 11. listopadu 2017 do Regionálního centra v Olomouci na Jeremenkově ul. 40b. Více informací a přihlášky na www.credonadacnifond.cz, www.blahoslavenstvi.cz nebo na tel. 725 062 300.

 

Rodinný život 4/17 - Jak (ne)mluvit o sexu

Nové číslo časopisu je věnováno „citlivému“ tématu. Jak náročné, ale důležité je hledat v oblasti sexuality vhodné vyjadřovací prostředky nejen při výchově potomků, ale i v komunikaci mezi partnery, hovoří manželé Kvapilíkovi. Svými zkušenostmi s koncepcí sexuální výchovy na školách je doplňuje dr. Ilona Burdová. Iniciativu zaměřenou na podporu mladých v jejich odhodlání žít čisté vztahy představuje P. Martin Kudla. Další poznatky z pastorace i soustředěného studia teologie těla Jana Pavla II. připojuje P. Karel Skočovský.

Najdete zde také mnoho dalšího k zamyšlení i pobavení, soutěže, připravované akce. Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodinnyzivot@arcibol.cz

 

TURNAJ V BADMINTONU

Všichni příznivci pohybu jsou zváni na malý turnaj v badmintonu smíšených dvojic. Budou se hrát čtyřhry, tým tvoří pár – muž a žena. Hrát se bude v neděli 22. 10. od 14.30 hod. v tělocvičně AG Kroměříž. Bližší informace získáte a hlásit se můžete u Josefa Pořízka nebo na mailu: josef.porizek@centrum.cz


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 8. 10. 2017, 27. v mezidobí

Pane Ježíši, ať modlitbou růžence a slavením prvních sobot v měsíci s láskou k tobě prosíme za obrácení hříšníků a na smír za hříchy spáchané proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 1.10.2017, 26. v mezidobí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají; smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit. Skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Pane Ježíši, ať modlitbou růžence a slavením prvních sobot v měsíci s láskou k tobě prosíme
za obrácení hříšníků a na smír za hříchy spáchané proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba jubilea Fatimy 2017

Zdrávas, Matko Páně, Panno Maria,
Královno posvátného růžence z Fatimy!
Požehnaná mezi všemi ženami,
ty jsi obraz církve oděné do velikonočního světla,
ty jsi sláva našeho lidu,
ty jsi vítěz nad znamením zla.
Proroctví milosrdné lásky Otce,
učitelko zvěstování radostné zvěsti Syna,
znamení hořícího ohně Ducha Svatého,
uč nás, v tomto údolí radostí a bolestí,
věčným pravdám, které Otec zjevuje svým maličkým.
Ukaž nám moc svého ochranného pláště.
Tvé Neposkvrněné Srdce ať je útočištěm hříšníků
a cestou vedoucí k Bohu.
V jednotě se svými bratry a sestrami,
ve víře, naději a lásce, odevzdávám se tobě.
Skrze tebe, v jednotě se svými bratry a sestrami,
se zasvěcuji Bohu, ó, Panno růžence z Fatimy.
A takto obklopen(a) Světlem,
které vychází z tvých rukou,
smím chválit Hospodina na věky věků. Amen.

  

Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES