TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník I. / č. 34        3. NEDĚLE ADVENTNÍ           14. 12. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Radost, ke které nás vybízí liturgické texty této neděle, je radost zakotvená v Bohu, prozářená jeho blízkostí. Znamená to, že chceme-li prožívat tuto radost, musíme utéct z tohoto světa, který je nedokonalý a pomíjivý? Rozhodně ne! Vždyť žasneme nad tím, že právě do naší ubohosti, na tuto zemi, přichází Bůh, aby nám všem byl blízko. Opravdově ho přijmout, s ním prožívat každý den, znamená být ponořen do radosti, která se neztrácí ve zkouškách a těžkostech. A dokážu-li hovořit o tom, co Bůh koná v mém životě, mohu tuto radost šířit dál.

P. Josef

 

Dnes večer v 19:00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

Příští neděle je 4. adventní. Skauti slavnostně předají BETLÉMSKÉ SVĚTLO při mši svaté u sv. Mořice v 10:45 hod. Bude přineseno a bude hořet také v ostatních kostelech a kaplích. Můžete si je o 4. adventní neděli i během následujících dnů přenést do svých domovů.

Papež František slaví ve středu 17. prosince 78. narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie, aby s láskou a moudrostí vedl Kristovu církev v dnešním světě.

 

Příležitost ke svátosti smíření v době adventní

Ve všední dny se zpovídá půl hodiny před bohoslužbami.

Kněží z farností našeho děkanátu přijdou zpovídat v tyto dny:

V kostele sv. Mořice:

·        čtvrtek  18.12.                         16:00 – 17:00 hod.

·        pátek     19.12.                        15:00 – 17:00 hod.

·        neděle   21.12.                        16:00 – 17:30 hod.

·        pondělí 22.12.             15:00 – 17:00 hod.

·        úterý     23.12.                         15:00 – 17:00 hod.

V kostele sv. Jana Křtitele:

·        neděle 21.12.               17:00 – 18:00 hod.

Ve farním kostele Všech svatých v Hradisku

·        v neděli 21.12.                        8:45 – 10:00 hod.

Neodkládejte svatou zpověď na hlavní vánoční svátky, kdy kněží už z časových důvodů nemohou zpovídat.

 

RORÁTY

Také ve třetím adventním týdnu zveme všechny děti na roráty, které jsou od pondělí do pátku v kapli svatého Vincence na Malém Valu vždy v 6.45 hod.

SLUŽBA U JESLIČEK

Během vánočních svátků je vhodné, aby naše kostely byly co nejvíce otevřeny k modlitbě a návštěvě u Jesliček. Pomozte zajistit službu v kostele sv. Mořice a sv. Jana a zapište se prosím na rozpis, který je na stole v kostele sv. Mořice u bočního vchodu.

ŽIVÝ BETLÉM

Církevní základní škola v Kroměříži vás zve na Živý Betlém v pátek 19. prosince na Velkém náměstí. Čas jednotlivých představení: 10:00 hod., 14:30 hod., 16:00 hod.

VÁNOČNÍ VÝZDOBA

Farnost sv. Mořice:

Prosíme muže, aby přišli v sobotu 20. prosince v 11:00 hod. na pomoc s osazením vánočních stromků do obou kostelů.  Strava bude zajištěna.

Také prosíme muže i ženy a také studenty, aby přišli pomoci se stavbou betlémů i s vánoční výzdobou v pondělí 22. prosince od 8:00 hod. Přijít a pomoci bude možno i v odpoledních hodinách po zaměstnání. Prosíme, hlaste se ve farní kanceláři, osobně nebo telefonicky. 

HRADISKO: Prosíme dospělé, mládež i děti, přijďte pomoct se strojením stromečků, vánoční výzdobou a stavbou Betléma v pondělí 22. prosince od 8:00 hod.

 

Nahlaste nám prosím nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

Dnes si můžete vyzvednout farní list TRIO. Obsahuje mimo jiné pořad bohoslužeb o vánočních svátcích, informace Charity o Tříkrálové sbírce a koncertu pro Tříkrálové koledníky i rozhovor s P. Jaroslavem Nesvadbou. Věnujte pozornost také dalším článkům a informacím tam obsaženým.

Ke stažení:

Poselství III. Mimořádného všeobecného shromáždění

Farní list TRIO

Eucharistický kongres - Rok zasvěceného života

 


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES