TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 34         27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          4. 10. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Ve farnosti sv. Mořice slavíme dnes Den díkůvzdání za úrodu. Ve farnosti Hradisko poděkujeme za úrodu při mši svaté v neděli 11. října v 9.15 hod.

Svátky v týdnu:

Středa – památka Panny Marie Růžencové

Příští neděle je 28. v mezidobí. Na Svatém Hostýně se koná v neděli 11. října Dušičková pouť. Mši svatou v místní bazilice slouží v 10.15 hod. arcibiskup Mons. Jan Graubner.

 

Adorace v neděli 4. října

·         kostel Všech svatých v Hradisku 14.00 – 15.00 hod.

·         kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19.00 – 20.00 hod.

 

Klášter Milosrdných sester sv. Kříže, Koperníkova ul. 1446/3

U příležitosti jubilejního roku P. Theodosia Florentiniho, zakladatele Milosrdných sester sv. Kříže, jste v neděli 4. října ve 14.00 hod. zváni do kláštera na setkání nazvané Odpoledne s P. Theodosiem

 

Autorský koncert Zdeňka Pololáníka

Na závěr Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením se uskuteční v našem chrámu sv. Mořice v neděli 11. října ve 20.00 hod. autorský koncert Zdeňka Pololáníka. Varhany: Dagmar Kolařová a Petr Kolař. Zpěv: Dómský komorní sbor Brno. Všichni jste srdečně zváni.

Popelka nazaretská

Dílo Václava Renče v provedení farních schol si můžete poslechnout v kostele P. Marie v Kroměříži v neděli 11. října 2015 od 16.00 hod.

Solový recitál Slávka Klecandra

Zkušený písničkář, zpěvák, kytarista a kapelník skupiny Oboroh vystoupí v neděli 11. října 2015 ve 14.00 hod. v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže, Koperníkova ul. 1446/3.

 

RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI

V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Můžeme se modlit růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. V kostele sv. Mořice se během měsíce října modlíme růženec v pondělí, úterý, ve čtvrtek a v pátek od 16.30 hod. Prosím, zapojte se do vedení modlitby. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také doma v kruhu rodiny.

 

Setkání františkánského společenství

Sobota 10. října při mši svaté ve 14.00 hod. v křestní kapli chrámu sv. Mořice. Jste vítáni.

 

Setkání seniorů

Farnost sv. Mořice a Centrum pro rodinu Kroměříž zvou všechny seniory na setkání ve čtvrtek 8. října 2015 ve 14.30 hod. v sále centra. Program: modlitba, představení pracovnic centra pro rodinu, témátko: sv. František, malé občerstvení, náměty na příští setkání. Těšíme se na posezení s Vámi.

Římskokatolická farnost sv. Mořice a společenství seniorů srdečně zvou všechny seniory na SETKÁNÍ SENIORŮ obou kroměřížských farností ve čtvrtek 15. října od 15.00 hod. v klášteře sester sv. Kříže, Koperníkova ulice. Program: duchovní promluva, vystoupení Církevní ZŠ, hudební program.

 

Víkendový duchovní pobyt pro osamělé matky.

Pozvání pro maminky, které zůstaly na výchovu svých dětí samy. Termín: 23. – 25. října 2015. Místo: Kroměříž, klášter Milosrdných sester sv. Kříže na ulici Koperníkova. Přednáší: MUDr. Jitka Krausová OV. Téma: Eucharistie a život. Cena: 450,- Kč. Bližší informace a přihlášky na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc. Tel.: 587 405 250-1, e-mail: reznickova@arcibol.cz  nebo  na www.rodinnyzivot.cz

Víkendová duchovní obnova pro seniory.

Termín: 23. – 25. října 2015. Místo: Velehrad. Součástí jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Bližší informace: www.rodinnyzivot.cz. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141.

 

Oblastní charita Kroměříž

organizuje od 13. října sběr textilu a věcí. Více informací je na plakátě a na www.kromeriz.charita.cz

Charitní pečovatelská služba

Svépomocná skupina pro pečující v domácnosti – úterý 6. října v 16.00 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby, Malý Val 1552.

 

Národní eucharistický kongres 17. října 2015 Brno – INFORMACE od organizátorů:

Vstupenky na náměstí Svobody budou k dispozici ve farnostech nejpozději 12. října. Předprogram začíná v 9 hod., mše sv. v 10.30 hod. Místa k sezení na náměstí Svobody nejsou.

·         Ministranti a akolyté se převlékají v kostele sv. Jakuba. Mají s sebou liturgické oblečení (bílá barva) a odcházejí sami do sektoru u oltáře

·         V případě deštivého počasí mějte s sebou pláštěnky namísto deštníků, které brání přítomným ve výhledu

·         V přilehlých ulicích v blízkosti nám. Svobody bude dostatečný počet mobilních WC

·         Po mši svaté, přibližně ve 12.30 hod., bude krátký eucharistický průvod ulicí Masarykovou a Orlí na Zelný trh, kde bude NEK zakončen vyznáním víry, obnovou nové a věčné smlouvy s Bohem a svátostným požehnáním. Zakončení ve 13.30 hod.

Doprava vlakem:

Brno hl. nádraží je v blízkosti nám. Svobody. Doporučujeme zakoupit předem skupinovou jízdenku a informovat se na vlakovém nádraží nástupní stanice předem. Současně tím předem upozorňujeme na nárůst vytíženosti spojů do Brna v sobotu 17. 10. ráno a zpět v odpoledních spojích.

Doprava zájezdovým autobusem:

Je možné na výstup a nástup zastavit u Janáčkova divadla. Možnost parkování busů během dne na Výstavišti. Cena parkovného je 120,- Kč pro autobus.

Jako duchovní přípravu modlíme se ve farnostech od 8. října 2015 NOVÉNU – devítidenní pobožnost. Text novény najdete ke stažení také na webu NEK: www.nek2015.cz .

 

Informace pro naše farnosti:

Mnozí jste se při objednávce vstupenek přihlašovali na autobus. Ten je objednán. Bližší informace budou příští neděli. Těm, kdo se chtějí účastnit doprovodných programů během sobotního odpoledne, doporučujeme cestu vlakem.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES