TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 34

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 2. 10. 2016

 Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

„Dívám se na vás na všechny, bratři a sestry každého stavu…a také na mládež: vezměte růženec s důvěrou opět do rukou a objevte tuto modlitbu znovu ve světle Písma, v souladu s liturgií a v kontextu každodenního života.“

sv. Jan Pavel II.

RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI

V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Můžeme se modlit růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve – jak v kostele sv. Mořice, tak v kostele sv. Jana Křtitele a také ve farním kostele v Hradisku. Ve středu vedou studenti modlitbu růžence v kostele sv. Jana Křtitele od 17.30 hod. V ostatní dny, prosím, se zapojte do vedení modlitby. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také doma v kruhu rodiny.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Úterý 4. října – Památka sv. Františka z Assisi

Čtvrtek před prvním pátkem je dnem modliteb za kněžská povolání.

Pátek 7. října – památka Panny Marie Růžencové, první pátek

Na Svatém Hostýně se koná v sobotu 8. a v neděli 9. října Dušičková pouť. Bude zahájena v sobotu v 17.00 hod. pontifikální mší sv., následuje světelný průvod a bohoslužba na lesním hřbitově. V neděli bude pouť pokračovat v bazilice pontifikální mší sv. v 10.15 hod.

Příští neděle 9. října je 28. v liturgickém mezidobí.

Ve farnosti Hradisko budeme slavit den díkůvzdání za úrodu. Prosíme farníky, aby přinesli plody ze své úrody – nejlépe ve čtvrtek, aby se mohl před nedělí vyzdobit oltář.

 

ADORACE

·         Neděle 2. října - kostel Všech svatých v Hradisku (nastává ZMĚNA) 14.30-15.30 hod.; kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19.00–20.00 hod.; kaple Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ul. celodenní adorace 8.30 – 17.00 hod.

·         Čtvrtek 6. října – farní kostel v Hradisku 18.15 – 19.00 hod.; kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

·         Pátek 7. října – celodenní adorace v kapli sv. Vincence na Malém Valu (7.00 – 16.00 hod.); kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

·         Neděle 9. října - kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření:

·         čtvrtek před prvním pátkem (6.10.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 18.15 – 19.00 hod.

·         první pátek v měsíci (7.10.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.

 

Žehnání vlajky

V pondělí 3. října 2016 v 17.00 hod. v kostele sv. Mořice bude mše svatá spojena s žehnáním vlajky 14. oddílu vlčat sv. Františka z Assisi.

 

Památka smrti sv. Františka

V předvečer svátku sv. Františka si františkánská společenství připomínají blaženou smrt sv. Františka (tzv. Transitus). Z tohoto důvodu NEBUDE v Kapli povýšení sv. Kříže v pondělí 3. října večerní modlitba v obvyklou dobu, ale v 18.00 hod. jste srdečně zváni ke slavení pobožnosti s připomínkou přechodu (transitu) sv. Františka z tohoto světa do nebe.

 

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ

Členové pastoračních a ekonomických rad farností kroměřížského děkanátu jsou zváni na setkání v úterý 4. října 2016 od 18.00 hod. v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Ve středu 5. 10. 2016 v 19 hod. se u pana Konečného v Měrůtkách koná setkání mužů. Všichni jsou srdečně zváni.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 6. října dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

9 prvních pátků

Ve farnosti Hradisko nabízíme od října společné prožívání 9 prvních pátků dětem 4. - 6. třídy, které byly u prvního svatého přijímání. Je pro ně připraven cca hodinový přípravný program složený z krátké adorace, katecheze a vlastní aktivity pomocí připravených pracovních listů pro každého účastníka. Setkání bude probíhat od 18.00 hod. a začne na faře. Kolem 18.30 hod. přijede kněz, aby účastníky vyzpovídal. Pak následuje společná modlitba v kostele a kněz podá sv. přijímání. Úcta k Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše, spojená s pravidelnou svatou zpovědí jedenkrát za měsíc po dobu třičtvrtě roku je spolehlivou zárukou, že se neztratí dobro, které bylo do dětské duše v předchozím čase zaseto.

Kdo ze starších dětí nebo mládeže by měl zájem se zúčastnit, kontaktujte animátorky společenství M. Škabrahovou nebo A. Kytlicovou.

Dospělí, využijte možnosti sv. zpovědi a sv. přijímání v Kroměříži. Více informací k prvním pátkům naleznete např. na http://www.katolik.cz/otazky/ot.asp?ot=943

http://fatym.com/view.php?cisloclanku=2013020004 nebo http://www.pallotini-pastorace.cz/prvni-patky aj.

 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ O SVĚTOVÉM SETKÁNÍ MLÁDEŽE V KRAKOVĚ

Výstava je umístěna v přízemí na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži u kaple sv. Stanislava. Je otevřená také pro veřejnost od pondělí do čtvrtka od 8 do 18 hodin a potrvá do konce října.

Výstava fotografií zachycuje průběh letošního Světového setkání mládeže v Krakově. Této jedinečné akce se účastnili také studenti AG a mládež z děkanátu Kroměříž. Společně prožili přípravný týden v polské farnosti Nysa, kde byl pro ně připraven předprogram, a poté se přemístili do Krakova na samotné setkání s papežem Františkem. Z fotografií je patrné, že mladí lidé zažili neopakovatelné zážitky, radost, povzbuzení, ale také únavu z někdy náročných situací, které byly spojeny s množstvím zúčastněných.

 

MARIANKY

Kdy: neděle 2. října 2016 v 15.00 hod. Kde: na faře v Břestu. Jde o úvodní setkání pro děvčata, která by chtěla poznávat více Pannu Marii a mít ji ve svém životě jako vzor. Jednotlivé skupiny - mladší (7. - 9. třída), starší (středoškolačky) – se pak scházejí 1x za 2 měsíce. O svých zkušenostech přijedou popovídat vedoucí skupinek a P. Marek Dunda. Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž zve na setkání i rodiče a všechny, kdo se chtějí o Mariankách více dovědět.

 

HRÁTKY S PAMĚTÍ

Knihovna Arcibiskupského gymnázia zve na Kurz trénování paměti pro všechny bez rozdílu s certifikovanou trenérkou paměti Zdeňkou Adlerovou. Termíny: Středa 1x za 14 dnů, 16.00 – 18.00 hod. První termín 5. října 2016. Přihlaste se na knihovna@agkm.cz. Více informací na plakátku. Neváhejte a pojďte si s námi hrát.

 

POUŤ NEMOCNÝCH K SVATÉ BRÁNĚ NA VELEHRADĚ

Ve Svatém roce milosrdenství zve otec arcibiskup Jan Graubner nemocné ve středu 5. října 2016 na pouť na Velehrad. Zahájení v 10.00 hod., mše svatá v 11.00 hod. Podrobný program je na plakátě.

Najdou se ochotní farníci, kteří pomohou nemocným a starým ve svém okolí vydat se na pouť? Kontakt můžeme zprostředkovat i ve farní kanceláři: Přihlaste se zájemci o pouť a přihlaste se, kdo nabízíte odvoz autem. (tf.: 573 338 952, mobil: 731 402 093).

 

MŠE SVATÁ ZA POLICII ČR

Křesťanská policejní asociace zve ke společné modlitbě za Policii ČR, policisty, občanské zaměstnance a policisty, kteří položili svůj život při výkonu služby. Mši svatou v kostele sv. Michala v Olomouci bude sloužit 6. října 2016 v 16.00 hod. arcibiskup Jan Graubner.

 

TŘÍKRÁLOVÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V KROMĚŘÍŽI

Neděle 9. října od 13 hod. do 15 hod. pro tříkrálové koledníky a vedoucí Tříkrálové sbírky, zdravotní služba je zajištěna. Srdečně zve a na všechny se těší koordinátor Tříkrálové sbírky. Více informací na tel. 737 630 670.

 

DĚKANÁTNÍ POUŤ NA VELEHRAD

V sobotu 15. října pojeďme na Velehrad společně prosit za obnovu našich rodin a za kněžská a řeholní povolání. Program v bazilice: 15 hod. – modlitba růžence, 16 hod. – adorace, 17 hod. – mše svatá. Souběžný program:

Pro děti: Možnost předání dětí 14.45 – 15.00 hod. před bazilikou, zpět odevzdáme děti rodičům v 16.45 hod. opět před bazilikou (pracovnice Centra pro rodinu Kroměříž).

Dospělí mohou využít přednášky od 15 hod. v sále kardinála Tomáše Špidlíka – prof. P. Pavel Ambros: „Zasmějme se s papežem Františkem“ – úsměvy do světa.

Odjezd autobusu od kostela sv. Jana Křtitele ve 13.30 hod. Cena: 100,- Kč, děti do 15 let zdarma. Přihlášky na autobus přijímáme v sakristii farního kostela nebo ve farní kanceláři v Kroměříži.

 

KONFERENCE O EVANGELIZACI

Svědkem o Ježíši může být každý z nás. Přijďte si pro inspiraci a povzbuzení o víkendu

18.-20. listopadu 2016 do kongresového centra ve Zlíně. Více informací a přihlášky na www.credonadacnifond.cz, www.blahoslavenstvi.cz.

 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES