TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 35         28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          11. 10. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Ve farnosti Hradisko slavíme dnes Den díkůvzdání za úrodu.

Svátky v týdnu:

Pondělí – sv. Radima, biskupa

Čtvrtek – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Pátek – sv. Hedviky, řeholnice a sv. Markéty Marie Alacoque, panny

Sobota – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Příští neděle 29. v mezidobí je Dnem modliteb za misie. Koná se sbírka na misie.

Provázejme modlitbou probíhající jednání biskupské synody o rodině v Římě.

 

Adorace v neděli 11. a 18. října

·         kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19.00 – 20.00 hod.

 

MISIE

Dne 18. října 2015 slaví církev na celém světě Misijní neděli.

V našich farnostech bude možnost zakoupit si Misijní kalendář či malý kalendářík na rok 2016, jejichž tématem jsou Filipíny. Peníze za kalendáře jsou určeny na projekty pro děti žijící v bídě. V nabídce budou i další materiály Papežských misijních děl.

V tento den se také koná ve všech katolických farnostech světa finanční sbírka, která se dává k dispozici mezinárodním sekretariátům pověřeným koordinací a distribucí misijní pomoci. Tím je podle slov prefekta Kongregace pro evangelizaci národů Fernarda Filoniho "dána k dispozici Svatému otci, který ji použije ve prospěch všech misijních církví".

sestra Luisa Ščotková, diecézní ředitelka PMD v olomoucké arcidiecézi

 

Hudební nabídka v neděli 11. října 2015:

·         Sólový recitál Slávka Klecandra

Zkušený písničkář, zpěvák, kytarista a kapelník skupiny Oboroh vystoupí ve 14.00 hod. v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže, Koperníkova ul. 1446/3.

·         Popelka nazaretská

Dílo Václava Renče v provedení farních schol si můžete poslechnout v kostele P. Marie v Kroměříži od 16.00 hod.

·         Autorský koncert Zdeňka Pololáníka

Na závěr Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením se uskuteční v našem chrámu sv. Mořice ve 20.00 hod. autorský koncert Zdeňka Pololáníka. Varhany: Dagmar Kolařová a Petr Kolař. Zpěv: Dómský komorní sbor Brno. Všichni jste srdečně zváni.

 

RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI

V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Můžeme se modlit růženec před každou mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. V kostele sv. Mořice se během měsíce října modlíme růženec v pondělí, úterý, ve čtvrtek a v pátek od 16.30 hod. Od 8. do 16. října připojujeme po růženci novénu za Boží požehnání pro Národní eucharistický kongres. Prosím zapojte se do vedení modlitby. Přicházejte v hojném počtu a pamatujte na společnou modlitbu růžence také doma v kruhu rodiny.

 

Setkání katechetů děkanátu Kroměříž

se uskuteční ve středu 14. října v 16.00 hod. ve farnosti sv. Mořice v Kroměříži, a to ve společenské místnosti na vikárce (v budově vedle kostela sv. Mořice). Na setkání se těší P. Jan Ston.

 

Setkání seniorů

Římskokatolická farnost sv. Mořice a společenství seniorů srdečně zvou všechny seniory na SETKÁNÍ SENIORŮ obou kroměřížských farností ve čtvrtek 15. října od 15.00 hod. v klášteře sester sv. Kříže, Koperníkova ulice. Program: duchovní promluva, vystoupení Církevní ZŠ, hudební program.

 

Oblastní charita Kroměříž

organizuje od 13. října sběr textilu a věcí. Více informací je na plakátě a na www.kromeriz.charita.cz .

 

Národní eucharistický kongres 17. října 2015 Brno – INFORMACE od organizátorů:

PŘEVZETÍ VSTUPENEK bude probíhat osobním převzetím při příchodu na náměstí Svobody v Brně od 8.00 hod. ráno v sobotu 17. 10. 2015.

Každý si může vyzvednout vstupenku sám pro sebe i jednotlivě.

K převzetí vstupenek nebudete potřebovat Vaši objednávku ani žádný jiný doklad.

Takto bylo možné rozhodnout, protože počty přihlášených odpovídají kapacitě záboru, tj. prostorám, kde budou věřící našich farností při mši sv. (náměstí Svobody a přilehlé ulice s velkoplošnými obrazovkami).

Uzavřené sektory budou pouze pro tyto skupiny: kněží, ministranti a akolyté, řeholníci a řeholní sestry. A do nich budou přicházet přihlášení na základě svých „uniforem“ (bez „uniformy“ pořadatelé do vyhrazeného prostoru nikoho nepustí). Handicapovaní na invalidním vozíčku mají vstup do vyhrazeného sektoru vždy s jednou osobou – doprovodem.

Kněží a jáhni se převlékají v kostele sv. Michala (vedle Nové Radnice).

Ministranti a akolyté se převlékají v kostele sv. Jakuba. Mají s sebou liturgické oblečení (bílá barva) a odcházejí sami do sektoru u oltáře.

Krojovaní a účastníci NEK v uniformách se převlékají rovněž v kostele sv. Jakuba a odtud odcházejí přímo do svého sektoru k oltáři.

K občerstvení (pokud nebudete mít s sebou) je možné využít restaurace, bufety a stánky v centru Brna. Stánkový prodej, dle sjednaného záboru, v sobotu 17. 10. není povolen. Je vyhrazený prostor jen k propagaci (ne k prodeji) církevním a charitativním neziskovým organizacím.

 

PRO CESTU VLAKEM:

Českým drahám jsme předali informace o předpokládaném větším zájmu o dopravu vlakem do Brna a zpět 17. 10. 2015. Po konzultacích každému velmi doporučujeme, jak skupině, tak jednotlivci: Kdo hodlá využít spojení do Brna vlakem, aby si co nejdříve !!! zakoupil k jízdence také místenku. Jen tak má jisté, že se do vlaku na daný spoj dostane a to také upozorní České dráhy, že o spoj je mimořádný zájem. Brno hl. nádraží je v blízkosti nám. Svobody.

CESTA VLASTNÍMI AUTY:

Parkování nezajišťujeme. Je možné využít pouze místních parkovacích ploch.

 

Předprogram začíná v 9 hod., mše sv. v 10.30 hod. Místa k sezení na náměstí Svobody nejsou.

·         V přilehlých ulicích v blízkosti nám. Svobody bude dostatečný počet mobilních WC.

·         Po mši svaté, přibližně ve 12.30 hod., bude krátký eucharistický průvod ulicí Masarykovou a Orlí na Zelný trh, kde bude NEK zakončen vyznáním víry, obnovou nové a věčné smlouvy s Bohem a svátostným požehnáním. Zakončení ve 13.30 hod.

 

INFORMACE PRO POUTNÍKY Z NAŠICH FARNOSTÍ:

Odjezd autobusu na NEK do Brna bude v sobotu 17. 10. tradičně od kostela svatého Jana Křtitele v 7.00 hod. Účastníci pouti budou odvezeni na místo, které nám určí pořadatelé v Brně – na Zvonařku nebo k Janáčkovu divadlu. Odtud každý přejde pěšky na náměstí Svobody, kde bude připraven program. Vstupenky do prostoru budou rozdávány při příchodu na náměstí. Odjezd z Brna bude 1 hodinu po skončení eucharistického průvodu a to pravděpodobně ve 14.30 hod. opět z místa určení. Cena za autobus je 180,-Kč/os. Děti do 15 ti let zdarma. Vezměte si sebou stoličku a  potřebnou stravu a pití na dobu pouti. Pokud bude deštivo, tak si vezměte pláštěnky. Deštníky ne, protože brání ve výhledu ostatním účastníkům.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES