TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 35

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9. 10. 2016

 Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Kdo má u sebe Ježíše Krista, tak dobrého přítele a vůdce, může snést všechno. Neboť on nám pomáhá, posiluje nás, nikoho neopustí; je to pravý a upřímný přítel.

(Ze spisů svaté Terezie od Ježíše)

                         

Ve farnosti Hradisko slavíme dnes Den díkůvzdání za úrodu.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Středa 12. října – sv. Radima, biskupa

Sobota 15. října – Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Příští neděle 16. října je 29. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

 

ADORACE v neděli 9. a 16. října

·         kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19.00 – 20.00 hod.

 

TŘÍKRÁLOVÉ BRUSLENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V KROMĚŘÍŽI

Dnes v neděli 9. října od 13 hod. do 15 hod. pro tříkrálové koledníky a vedoucí Tříkrálové sbírky. Jste srdečně zváni.

 

Ze srdce blahopřejeme P. Václavu Altrichtrovi, který 14. října slaví své narozeniny. Vyprošujeme mu hojné Boží požehnání, dobré zdraví a stálou ochranu Panny Marie.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve čtvrtek 13. října 2016 od 14.30 hod. zveme seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s duchovním tématem, modlitbou, posezením u kávy nebo čaje. Tentokrát se budeme zamýšlet nad otázkou: Kde se vzaly „skutky milosrdenství“?

Nabídku dalších akcí Centra najdete na vývěskách v našich kostelech a na webových stránkách Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž: www.cpr-kromeriz.cz

 

DĚKANÁTNÍ POUŤ NA VELEHRAD

Přijměme pozvání otce arcibiskupa a pojeďme v sobotu 15. října na Velehrad společně prosit za obnovu našich rodin a za kněžská a řeholní povolání. Přistupme ke svátosti smíření a projděme Svatou branou, abychom získali odpustky tohoto Svatého roku milosrdenství. Příležitost ke svátosti smíření bude i v bazilice na Velehradě. Vedle modlitby růžence (v 15 hod.) a adorace (v 16 hod.) je připraven i program pro děti a přednáška pro dospělé. Mše svatá začne v 17 hod.

Pro děti: Možnost předání dětí 14.45 – 15.00 hod. před bazilikou, zpět odevzdáme děti rodičům v 16.45 hod. opět před bazilikou (pracovnice Centra pro rodinu Kroměříž).

Dospělí mohou využít přednášky od 15 hod. v sále kardinála Tomáše Špidlíka – prof. P. Pavel Ambros: „Zasmějme se s papežem Františkem“ – úsměvy do světa.

Odjezd autobusu od kostela sv. Jana Křtitele ve 13.30 hod. Autobus je už obsazen. Zvláště rodiny prosím využijte dopravy osobními auty, jeďte společně. Ať na naší pouti za obnovu rodin nechybí rodiny s dětmi.

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 17. října v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže na Koperníkově ul.

 

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA

pro pečující v domácnosti se uskuteční ve čtvrtek 20. října 2016 v 16 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby na Malém Valu 1152 v Kroměříži.

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ O SVĚTOVÉM SETKÁNÍ MLÁDEŽE V KRAKOVĚ

Výstava je umístěna v přízemí na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži u kaple sv. Stanislava. Je otevřená také pro veřejnost od pondělí do čtvrtka od 8 do 18 hodin a potrvá do konce října.

Výstava fotografií zachycuje průběh letošního Světového setkání mládeže v Krakově. Této jedinečné akce se účastnili také studenti AG a mládež z děkanátu Kroměříž.

 

Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži, Zahrada mariánská

Kdy: úterý 11. října v 18 hod., kde: Sněmovní sál Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Charitativní koncert v podání Jaroslava Tůmy (kladívkový klavír) a Josefa Somra (umělecký přednes) pořádá WOOR KUNST&TAAL – K. Zahradníčková ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Vstupné dobrovolné, výtěžek přispěje k obnově Čínského pavilonu v Podzámecké zahradě v Kroměříži.

 

MORAVŠTÍ MADRIGALISTÉ

Kdy: úterý 11. října v 19 hod., kde: Sál Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Slavnostní koncert k 55. výročí založení pěveckého sboru diriguje Jiří Kadavý. Vstupné dobrovolné.

 

VÝSTAVA „Pocta kroměřížským učitelům – výtvarníkům poválečného období“. 

Vernisáž proběhne v úterý 12. října v 16 hod. ve vestibulu radnice. Výstavu pořádá Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s městem Kroměříž a potrvá do 7. listopadu.

 

KONCERT ŠTÍPSKÝCH VARHANÍKŮ

Kdy: neděle 16. října v 17 hod. Kde: Poutní chrám Narození Panny Marie ve Štípě. Účinkují štípští varhaníci a zazní skladby od J. S. Bacha, Ch. M. Widora, ale i skladby např. od rodáka z Bystřice pod Hostýnem Františka Vrány. Vstupné dobrovolné a výtěžek bude použit na opravy kostela.

 

NOVÉ CD skupiny GOOD WORK – Paprsky

Kde: Rožnov pod Radhoštěm. Kdy: v neděli 16. října v 10.30 hod. mše svatá, v 15 hod. koncert s představením nového CD, k dispozici bude zázemí pastoračního centra a farní dvůr.

 

PUTOVNÍ ADORACE MLÁDEŽE

Mladí z našeho děkanátu se scházejí ke slavení mše svaté a společné adoraci třetí pátek v měsíci v různých farnostech našeho děkanátu. V pátek 21. října od 18.00 do 20.00 hod. jsou všichni mladí srdečně zváni do kostela P. Marie v Kroměříži. Bližší informace na www.mladezkromeriz.signaly.cz. Kdo potřebuje odvoz, ať napíše na mladezkromeriz@signaly.cz.

 

POUŤ SMÍŘENÍ – smíření s Bohem, s druhými, se sebou

Kde: Arcibiskupský palác a Katedrála sv. Václava v Olomouci. Kdy: sobota 22. října 2016. Při příležitosti zakončení Svatého roku milosrdenství zve Mons. Josef Nuzík, generální vikář Arcibiskupství olomouckého, k jednodenní POUTI SMÍŘENÍ, jejíž součástí bude mše sv. a přednáška Mons. Nuzíka. Jde také o příležitost k získání plnomocných odpustků. Více informací a přihlašování na www.duchovniobnova.cz.

 

NA KOLOBĚŽCE ZE SV. HOSTÝNA DO KROMĚŘÍŽE aneb POUŤ ZA DUŠE V OČISTCI

Animátoři a kaplan pro mládež kroměřížského děkanátu Mgr. Martin Sekanina srdečně zvou na netradiční pouť v sobotu 29. října na Sv. Hostýn. Je-li ti alespoň 15 let a cítíš se na pochod z Bystřice na Sv. Hostýn, pak neváhej a pojeď se projít Svatou branou. Těšit se můžeš na pestrý program, mši svatou a odjezd na koloběžkách. Více informací a přihlášky (jméno, příjmení, farnost, věk, nástup a výstup na trase vlaku) na mladezkromeriz@signaly.cz a na www.mladezkromeriz.signaly.cz.

 

HRADIŠŤAN

V sobotu 5. listopadu 2016 jste srdečně zváni do kostela sv. Mořice v Kroměříži, kde se uskuteční koncert souboru Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. Večerní koncert v 19.00 hod. je vyprodán. Bude-li zájem, uskuteční se koncert také v 16.00 hod. Předprodej vstupenek: Dům kultury Kroměříž.

 

NA CESTĚ DO KRÁLOVSTVÍ

Duchovní obnova pro dívky od 10 do 13 let. Kde: Klášter sester sv. Kříže v Kroměříži. Kdy: 11. - 13. 11. 2016. Přihlášky co nejdříve, nejpozději do 4. 11. 2016 na e-mail:  duchovniobnova@seznam.cz, tel: 733 741 766, s. Emanuela Vévodová.

 

KONFERENCE O EVANGELIZACI

Svědkem o Ježíši může být každý z nás. Přijďte si pro inspiraci a povzbuzení o víkendu 18 - 20. listopadu 2016 do kongresového centra ve Zlíně. Více informací a přihlášky na www.credonadacnifond.cz, www.blahoslavenstvi.cz a na letáčcích.

 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES