TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 35

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

22. 10. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Den modliteb za misie

„Papežská misijní díla jsou cenným nástrojem pro to, aby se v každém křesťanském společenství probouzela touha vycházet ze svých vlastních hranic a z vlastních jistot a aby se získával rozmach pro hlásání evangelia všem. Světový den misií organizovaný Dílem pro šíření víry je vhodnou příležitostí pro to, aby misijní srdce křesťanských společenství vycházelo vstříc naléhavým a rozsáhlým potřebám evangelizace svou modlitbou, svědectvím života i společenstvím majetku.“

 

(z Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni misií 2017)

 

 

Upřímně blahopřejeme P. Václavu Altrichtrovi, který v pondělí 16. října přijal z rukou ostravsko-opavského biskupa Františka Václava Lobkowicze ocenění za dlouholetou, nezištnou a obětavou kněžskou službu v Ostravsko-opavské diecézi.

 

Při sbírce minulou neděli na potřeby farnosti jste věnovali ve farnosti sv. Mořice 20.090,- Kč a ve farnosti Hradisko 2.737,- Kč. Kéž Pán odmění vaši štědrost.

 

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na misie.

 

Misijní kalendář 2018

V obou našich farnostech si můžete zakoupit stolní misijní kalendář a podpořit tak projekty Papežských misijních děl se zaměřením na světové misie, bohoslovce a děti.

 

Misijní koláč

O misijní neděli můžete podpořit misijní dílo také zakoupením štrúdlů a koláčků, které napekly řeholní sestry a obětavé ženy. Za dobrovolný příspěvek je budou nabízet po mši svaté v 7.30 hod. v kapli sv. Kříže a9.15 hod. v Hradisku.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 23. října – sv. Jana Kapistránského, františkánského kněze

Úterý 24. října – sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

Sobota 28. října – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

 

Příští neděle 29. října je 30. neděle v mezidobí. V kostele sv. Mořice v Kroměříži i v kostele Všech svatých v Hradisku slavíme Výročí posvěcení kostela.

 

Příští neděli vchází v platnost zimní čas.

FARNOST SV. MOŘICE - pořad bohoslužeb beze změny,

FARNOST HRADISKO - ve středu 1. listopadu poutní mše sv. ze slavnosti Všech svatých už v 18 hod. Ve čtvrtek 2. listopadu a následující čtvrtky s ohledem na zimní čas budou mše sv. začínat v 18 hod.

 

ADORACE v neděli 22. 10. a 29. 10.

kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI

Zvláště v měsíci říjnu jsme zváni ke SPOLEČNÉ MODLITBĚ RŮŽENCE doma v kruhu rodiny a také před každou mší svatou. Ve středu v kostele sv. Jana Křtitele od 17.30 hod. vedou modlitbu růžence studenti. V ostatní dny se prosím zapojujte do vedení modlitby vždy půl hodiny přede mší sv. a přicházejte v hojném počtu.

 

POBOŽNOSTI ZA ZEMŘELÉ

na místních hřbitovech budou v neděli 5. listopadu 2017.

V Kroměříži v 15 hod., začátek u hlavního kříže, kancionály vezměte s sebou.

V Hradisku ve 14 hod. v kostele tichá půlhodinová adorace, po ní pobožnost na hřbitově.

 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI od 25. října

Pro ty, kteří z VÁŽNÝCH DŮVODŮ nemohou navštívit hřbitov v době od 1. do 8. listopadu, platí dovolení, že při splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) mohou získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci už od 25. října, navštíví-li hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Je to na základě žádosti našich biskupů, kterou Řím schválil na období 2012 - 2018.

 

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ FARNÍCH RAD

se uskuteční v úterý 24. října na AG KM v 18 hod., od 17 hod. možnost účasti na mši svaté u sv. Mořice.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ OBOU KROMĚŘÍŽSKÝCH FARNOSTÍ

ŘKF Panny Marie a společenství seniorů srdečně zvou všechny seniory obou kroměřížských farností v úterý 24. října 2017 od 15 hodin do kláštera sester sv. Kříže na Koperníkově ul. v Kroměříži. Těšit se můžete na duchovní promluvu, hudební vystoupení dětí, setkání a posezení s přáteli.

 

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA

Na svépomocnou skupinu jsou srdečně zváni všichni, kdo doma pečují o své blízké a rádi by své zkušenosti a starosti sdíleli s ostatními pečujícími. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 26. října 2017 v 16 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby Malý Val 1552, Kroměříž.

„Vánoční” sbor u kostela sv. Mořice

Další zkouška vánočního sboru proběhne v pátek 3. 11. 2017 v 19:00 hod. ve zpěvárně.

 

KONFERENCE O EVANGELIZACI

Svědkem o Ježíši může být každý z nás. Přijďte si pro inspiraci a povzbuzení o víkendu 10. – 11. listopadu 2017 do Regionálního centra v Olomouci na Jeremenkově ul. 40b. Více informací a přihlášky: www.credonadacnifond.cz, www.blahoslavenstvi.cz  nebo na tel. 725 062 300.

 

KURZ ALFA,

který je vhodný pro hledající nebo může povzbudit ve víře, se koná každou středu od 19 hod. u sester Vincentek na Malém Valu. Více na tel.: 731 604 430, e-mailu: ces.prov@vincentky.cz. Jste srdečně zváni!

 

POHÁDKOVÝ VÍKEND pro seniory s vnoučaty

se uskuteční od 17. do 19. listopadu v Kroměříži s ubytováním u sester sv. Kříže na Koperníkově ulici. Doporučený věk dětí 5-12 let. Více informací a přihlášky (do 10. listopadu) u Markéty Matlochové: matlochova@arcibol.cz, tel. 587405250.

 

DĚKANÁTNÍ CENTRUM PRO RODINU Kroměříž NOVĚ nabízí:

Potřebujete si něco vyřídit na úřadě, nakrmit, přebalit děti, odpočinout si, počkat na autobus a nemáte v Kroměříži možnost? Nově vám nabízíme naše prostory v pondělí dopoledne od 8 – 11 hod. Po předchozí telefonické domluvě je možné i jiné dny, popř. dle domluvy také pohlídat děti. Kontakt: Stojanovo náměstí 4/9 (za kostelem sv. Mořice), mail: cprkromeriz@ado.cz, tel. 736 522 814. Více na http://www.cpr-kromeriz.cz/.

 

FESTIVAL HOŘÍCÍ NÁMĚSTÍ JE ZA NÁMI

Milí farníci, asi před měsícem proběhl festival Hořící náměstí, který jsme uspořádali společnými silami a s Boží pomocí. I přes deštivé počasí na náměstí rozhodně nebylo prázdno a i to je pro nás důkazem, že akce byla požehnaná. Velmi vám děkujeme za veškerou podporu – finanční, duchovní nebo dobrovolnickou službu, protože víme, že bez vás by tento festival nebyl tím, čím je.

Organizátoři festivalu

 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLADÉ MUŽE

Ve dnech 1. – 3. prosince 2017 se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci uskuteční adventní duchovní obnova VIR. Pro mladé muže od 17 do 35 let ji povede P. Marcel Javora, farář v Brně-Komíně.

Program nabídne mj. příležitost pro ztišení a setkání s Kristem, rozjímání nad Písmem, adoraci, promluvy a také příležitost k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření. Více včetně přihlášek na www.knezskyseminar.cz/vir.

 

Seznamovací KAFE pro nezadané

Zveme svobodné a ovdovělé na Kafe pro nezadané - netradiční "seznamku" - do Olomouce. Uskuteční se v sobotu 28. října 2017 (začátek: 9.30 hod.; předpokládaný konec: 12.00 hod.). Půjde o rychlé několikanásobné rande, kde je šance potkat nejméně 5 potenciálních partnerů a s každým z nich si asi 10-15 minut budete povídat o tom, co dělá on a vy a co je pro vás v životě důležité. Akce je určena pro věkovou skupinu 30 - 45 let. Bude zaručena částečná anonymita (ostatní účastníci budou znát pouze vaše křestní jméno) a přesto se budete dobře bavit a cítit se příjemně. Na akci je třeba se předem přihlásit, o zařazení rozhoduje pořadí přihlášení. Informace a přihlášky na reznickova@arcibol.cz, případně na tel. 587 405 250. O tom jestli můžete počítat se svou účastí, budete včas informování mailem s podrobnými instrukcemi. Upozorňujeme, že akce je určena pro ty, kteří mohou uzavřít církevní manželství. Více na www.rodinnyzivot.cz.

 


 

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: Ne 22. 10. 2017, 29. v mezidobí

 

Bože, dej, ať nad jakoukoliv slabostí a všemi krizemi, jimiž procházejí naše rodiny, zvítězí láska posílená milostí svátosti manželství.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 22. 10. 2017, 29. v mezidobí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré
a v tvých rukou je celý náš život; dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem. Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, dej, ať nad jakoukoliv slabostí a všemi krizemi, jimiž procházejí naše rodiny, zvítězí láska posílená milostí svátosti manželství.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Můj Bože, věřím v tebe, klaním se ti,
doufám v tebe a miluji tě.

Prosím za odpuštění pro ty, kdo v tebe nevěří,
tobě se neklanějí, v tebe nedoufají, a tebe nemilují.

 

Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se ti klaním a obětuji ti drahocenné tělo a krev, duši a božství Pána Ježíše Krista přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen.
A pro nekonečné zásluhy jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina tě prosím za obrácení ubohých hříšníků.

 

Ó, můj Ježíši, to je z lásky k tobě, za obrácení hříšníků a na smír za hříchy spáchané proti Neposkvrněnému Srdci Mariinu.

  

Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES