TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník I. / č. 36        Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa          28. 12. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

K vánočním svátkům nedělitelně patří svátek Svaté Rodiny. V dnešní době se šíří mnoho protichůdných názorů, které ohrožují rodiny a mladým lidem zatemňují pravdu o rodině. Upřeme pohled na Nazaretskou rodinu. Její život potvrzuje, jak úžasný je Boží plán s člověkem, s rodinou. Že je místem, kde je lidská láska napojena na lásku Boží. I dnešní rodiny jsou povolány mít Ježíše ve svém středu.

Blahopřeji manželům, kteří dnes při mši svaté obnovují svůj manželský slib. Ať roste vaše vzájemná láska a jednota.

Prosme, bratři a sestry, za rodiny. Vyprošujme jim Boží pomoc a požehnání, které tolik potřebují:

Bože, tys poslal na svět svého Syna, aby se stal člověkem

a poznal radosti a obtíže života lidské rodiny.

Shlédni na rodiny, které prosí a tvé požehnání.

Ochraňuj je a posiluj svou pomocí.

Dávej jim vše, co potřebují, a naplň je duchem svornosti.

Ať žijí ve spojení s Kristem a vydávají mu ve světě svědectví.

Neboť on žije a kraluje na věk věků. Amen.

Přeji vám všem, milí farníci, do nového roku, ať na přímluvu Panny Marie a sv. Josefa zkoušíte stálou láskyplnou Boží péči a ochranu.

P. Josef

 

Dnes večer v 19:00 hod. nebude adorace u sv. Mořice.

Dnes odpoledne v 16:00 hod. jste srdečně zváni do kostela sv. Mořice na Vánoční koncert pěveckého sboru Moravan Kroměříž.

 

UPOZORNĚNÍ:

V pondělí a v úterý bude mše svatá v kapli svatého Vincence v 7:00 hod.

Středa 31. prosince – Sedmý den v oktávu Narození Páně

  8:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu  (po mši svaté výstav

 Nejsvětější svátosti do 15:00 hod.)

Mše sv. s děkovnou pobožností na závěr roku:

16:00 hod. – kostel sv. Mořice

16:00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

17:00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

Pro všechny, kdo chtějí poslední chvíle roku prožít při bohoslužbě:

23:00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Čtvrtek 1. ledna 2015 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Světový den modliteb za mír

  8:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

  9:00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

  9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10:45 hod. – kostel sv. Mořice

16:30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN

18:00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

V pátek je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.

Je to první pátek v měsíci. V kostele sv. Mořice se bude zpovídat od 15:00 do 17:00 hod. Adorace v kapli sv. Vincence nebude.

Požehnání a rozeslání koledníků Tříkrálové sbírky

V pátek 2. ledna v 9:00 hod. v sídle Oblastní charity Kroměříž, Ztracená ulice č. 63. Tříkrálová sbírka bude probíhat ve dnech 2. 1. – 11. 1. 2015.

VÁNOČNÍ PÁSMO V PODÁNÍ DĚTÍ

Kostel sv. Mořice – pátek 2. ledna 2015 po mši svaté, která je v křestní kapli v 17:00 hod. vystoupí s pásmem koled národopisný soubor Děcka ze Skoronic vedený Marií Holcmanovou.

 

4. 1. 2015 – 2. neděle po Narození Páně

·         kostel sv. Mořice – mše svatá v 10:45 hod. bude obětována za občany a představitele města Kroměříže.

·         kostel Všech svatých v Hradisku – od 14:00 hod. vánoční pásmo u Jesliček, které bude zakončeno adorací a svátostným požehnáním.

 

Farní bál 2015

Sobota 24. 1. 2015 – Dům kultury v Kroměříži.

Vstupenky si můžete zakoupit od této neděle ve farním knihkupectví u sv. Mořice. Cena vstupenky: 180,- Kč. Všichni jste srdečně zváni.

 

Děkujeme všem, kteří přivezli a osadili vánoční stromky, postavili betlémy a připravili vánoční výzdobu našich kostelů. Děkujeme těm, kteří v tyto vánoční dny na sebe vzali službu u Jesliček v kostele sv. Mořice a sv. Jana. A prosíme i další, zapojte se, aby byly obsazeny všední i sváteční dny tohoto týdne. Rozpis hodin je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu.

 

CENTRUM PRO RODINU KROMĚŘÍŽ

Stojanovo nám. 4/6 Kroměříž,  www.cpr-kromeriz.cz,  tel: 736 522 814

Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž děkuje farnosti sv. Mořice, farnosti Panny Marie, přilehlým farnostem za podporu, městu Kroměříž za dotace, dobrovolníkům a příznivcům Centra pro rodinu, kteří jej jakýmkoli způsobem v letošním roce podpořili a využili jeho programů, akcí, prostor a služeb.

S přáním požehnaných vánočních svátků a všeho dobrého do nového roku 2015

za Centrum pro rodinu

Helena Župková, pastorační asistentka
 
 


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES