TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 36

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 16. 10. 2016

 Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

„Od dětství znáš svatá Písma; ta tě mohou naučit moudrosti, abys dosáhl spásy vírou v Krista Ježíše. Všechno, co je v nich napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se k poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti. Tak je potom Boží člověk dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo.“ (2 Tim 3,15-17)

Co píše sv. Pavel Timotejovi, radí i nám.

P. Josef


 

„Pán Bůh zaplať za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.


 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 17. října – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Úterý 18. října – Svátek sv. Lukáše, evangelisty

Sobota 22. října – sv. Jana Pavla II., papeže

Příští neděle 30. v liturgickém mezidobí je Dnem modliteb za misie. Koná se sbírka na misie.

MISIJNÍ KOLÁČ

Ve farnosti Hradisko spojujeme Misijní neděli s akcí Misijní koláč. Prosíme farníky, aby napekli koláče a sladkosti a přinesli je do kostela Všech svatých o Misijní neděli 23. října. Děvčata ze scholy zajistí rozdávání koláčků. Dobrovolné dary půjdou na podporu Papežského misijního díla.


 

ADORACE v neděli 16. a 23. října

  • kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19.00 – 20.00 hod.


 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Otec arcibiskup Jan bude v úterý 25. října při mši svaté v 11.00 hod. v našem kostele sv. Mořice udělovat svátost biřmování studentům Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Provázejme biřmovance a jejich kmotry svými modlitbami.


 

NABÍDKY A POZVÁNÍ


 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 17. října v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže na Koperníkově ul.


 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ O SVĚTOVÉM SETKÁNÍ MLÁDEŽE V KRAKOVĚ

Výstava je umístěna v přízemí na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži u kaple sv. Stanislava. Je otevřená také pro veřejnost od pondělí do čtvrtka od 8 do 18 hodin a potrvá do konce října.

Výstava fotografií zachycuje průběh letošního Světového setkání mládeže v Krakově. Této jedinečné akce se účastnili také studenti AG a mládež z děkanátu Kroměříž.


 

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA

pro pečující v domácnosti se uskuteční ve čtvrtek 20. října 2016 v 16 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby na Malém Valu 1152 v Kroměříži.


 

MODLITBA RŮŽENCE A PŘÍPRAVA NA VÝROČÍ ZJEVENÍ P. MARIE VE FATIMĚ

Přijměte pozvání k modlitbě sv. růžence s rozjímáním ke 100. výročí P. Marie Fatimské: kostel sv. Mořice, v pátek 21. října 2016 v 16.20 hod.


 

Společenství třetího řádu sv. Františka (SFŘ)

zve na setkání do kostela sv. Mořice v sobotu 22. října. Mše svatá v křestní kapli bude ve 14.00 hod. Setkání pokračuje po mši svaté na Děkanátním centru pro rodinu.


 

SETKÁNÍ SENIORŮ OBOU KROMĚŘÍŽSKÝCH FARNOSTÍ

se bude konat ve čtvrtek 10. listopadu odpoledne v klášteře sester sv. Kříže, Koperníkova ulice.


 

PUTOVNÍ ADORACE MLÁDEŽE

Mladí z našeho děkanátu se scházejí ke slavení mše svaté a společné adoraci třetí pátek v měsíci v různých farnostech našeho děkanátu. V pátek 21. října od 18.00 do 20.00 hod. jsou všichni mladí srdečně zváni do kostela P. Marie v Kroměříži. Bližší informace na www.mladezkromeriz.signaly.cz. Kdo potřebuje odvoz, ať napíše na mladezkromeriz@signaly.cz.


 

POUŤ SMÍŘENÍ – smíření s Bohem, s druhými, se sebou

Kde: Arcibiskupský palác a Katedrála sv. Václava v Olomouci. Kdy: sobota 22. října 2016. Při příležitosti zakončení Svatého roku milosrdenství zve Mons. Josef Nuzík, generální vikář Arcibiskupství olomouckého, k jednodenní POUTI SMÍŘENÍ, jejíž součástí bude mše sv. a přednáška Mons. Nuzíka. Jde také o příležitost k získání plnomocných odpustků. Více informací a přihlašování na www.duchovniobnova.cz.


 

NA KOLOBĚŽCE ZE SV. HOSTÝNA DO KROMĚŘÍŽE aneb POUŤ ZA DUŠE V OČISTCI

Animátoři a kaplan pro mládež kroměřížského děkanátu P. Mgr. Martin Sekanina srdečně zvou na netradiční pouť v sobotu 29. října na Sv. Hostýn. Je-li ti alespoň 15 let a cítíš se na pochod z Bystřice na Sv. Hostýn, pak neváhej a pojeď se projít Svatou branou. Těšit se můžeš na pestrý program, mši svatou a odjezd na koloběžkách. Více informací a přihlášky (jméno, příjmení, farnost, věk, nástup a výstup na trase vlaku) na mladezkromeriz@signaly.cz a na www.mladezkromeriz.signaly.cz.


 

NA CESTĚ DO KRÁLOVSTVÍ

Duchovní obnova pro dívky od 10 do 13 let. Kde: Klášter sester sv. Kříže v Kroměříži. Kdy: 11. - 13. 11. 2016. Přihlášky nejpozději do 4. 11. 2016 na e-mail: duchovniobnova@seznam.cz, tel: 733 741 766, s. Emanuela Vévodová.


 

HRADIŠŤAN

V sobotu 5. listopadu 2016 jste srdečně zváni do kostela sv. Mořice v Kroměříži, kde se uskuteční koncert souboru Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. Večerní koncert v 19.00 hod. je vyprodán. Bude-li zájem, uskuteční se koncert také v 16.00 hod. Předprodej vstupenek: Dům kultury Kroměříž.


 

KONFERENCE O EVANGELIZACI

Svědkem o Ježíši může být každý z nás. Přijďte si pro inspiraci a povzbuzení o víkendu 18. – 20. listopadu 2016 do kongresového centra ve Zlíně. Konference se koná pod záštitou Pastoračního centra olomoucké arcidiecéze, Pastoračního střediska brněnské diecéze a Pastoračního úseku ostravsko-opavského biskupství. Více informací a přihlášky na www.credonadacnifond.cz, www.blahoslavenstvi.cz a na letáčcích v kostele.


 

Mobilní elektronická verze Kancionálu

Nedávno byla dokončena mobilní elektronická verze Kancionálu, společného zpěvníku českých a moravských diecézí. Mobilní aplikace vznikla ve spolupráci s Pastoračním střediskem Arcibiskupství pražského a se svolením České biskupské konference. Aplikace je určena pro zařízení s operačním systémem Android a má za úkol doplnit tištěnou verzi Kancionálu v místech, kde není dostupný. Obsahuje skladby ze společného (červeného) Kancionálu a také z olomouckého a královéhradeckého dodatku. Aplikaci si můžete zdarma nainstalovat prostřednictvím obchodu Google Play. Prosíme, informujte dle možností vaše farníky.

Ing. Josef Řídký, autor mobilní verze elektronického Kancionálu (převzato z ACEB 2016–08)


 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES