TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 37         30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          25. 10. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

            V Božím domě se shromažďujeme ke společné oslavě Boha. Připomeňme si slova, která řekl v homilii při Národním eucharistickém kongresu v Brně papežský legát kardinál Paul Cordes:

            „…Musíme se naučit prožívat mši svatou. Může to začít tím, že budeme rozvíjet svůj smysl pro liturgii. Velcí myslitelé o tom hodně uvažovali. Předně papež Benedikt, jehož podrobná studie o „duchu liturgie“ byla nedávno vydána.“

„…Liturgie chce tedy také nás ujistit o přítomnosti Boha. Do liturgie vstupují úcta, bázeň a pokora; liturgie má totiž co do činění se svatostí: Že připouštíme Boží vůli, že vyznáváme své hříchy a necháváme je za sebou.“

„…Liturgie je nepochybně „vrcholem působení církve“, protože se jí vzdává Bohu čest, kterou jsme mu dlužní. Na druhou stranu však ten, kdo je ochoten učit se prožívat mši svatou, prokazuje nejlepší službu i sám sobě. Neboť Bůh chtěl, aby se nám také on sám v této slavnosti daroval.“

 

Velké díky všem, kdo podpořili misijní minijarmark při Dni modliteb za misie v neděli 18. 10. 2015! Prodejem kalendářů, štrúdlů, sušenek a dalších drobností jsme vybrali 16 242 Kč.

sestra Luisa

Minulou neděli jste při sbírce na misie věnovali ve farnosti sv. Mořice 38 940 Kč a dar 50 000 Kč, ve farnosti Hradisko 7 621 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

 

Svátky v týdnu:

Středa – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Čtvrtek – blahoslavené Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

Neděle 1. listopadu – slavnost VŠECH SVATÝCH

Ve farnosti Hradisko slavíme titulární slavnost kostela. Mše svatá v 9.15 hod. bude obětována za farní společenství.

POZOR! Změna bohoslužeb

Farnost sv. Mořice – středa 28. října:

·         kaple sv. Vincence na Malém Valu – mše svatá v 7.00 hod.

·         kostel sv. Mořice – mše svatá v 17.00 hod.

Ve středu 28. října mimořádně nebude mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele.

Farnost Hradisko:

Od čtvrtku 29. října je posunut začátek mše svaté v kostele Všech svatých na 18.00 hod.

 

Pobožnosti za zemřelé

budou na místních hřbitovech v neděli 1. listopadu: v Kroměříži v 15:00 hod. (Začátek je u hlavního kříže. Kancionály vezměte s sebou.), v Hradisku ve 14:00 hod. (v kostele tichá půlhodinová adorace, po ní pobožnost na hřbitově).

 

Adorace

·         neděle 25. října – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         pátek 30. října – kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. v 19.30 hod. (místo prvního pátku 6. listopadu)

·         neděle 8. listopadu – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (místo první neděle 1. listopadu)

 

Jednání pastorační rady

Farnost sv. Mořice – pondělí 26. října od 18.00 hod. ve společenské místnosti na vikárce.

Farnost Hradisko – úterý 27. října od 19.00 hod. na faře.

 

DRAKIÁDA

Společenství TakK a Salesiánské hnutí mládeže zve děti a celé rodiny na farní drakiádu tuto neděli 25. října od 14:00 do 17:00 hod. na letišti v Kroměříži. Malé občerstvení a program pro ty nejmenší zajištěn. Draka si vezměte s sebou. Na nejlepší z Vás čeká odměna.

Pozn:  Akce se koná jen za příznivého počasí

 

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech během roku lze takto získat odpustky částečné.

Pro ty, kteří z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitov v době od 1. do 8. listopadu, platí dovolení, že za stejných podmínek mohou získat odpustky pro duše v očistci už od 25. října. Je to na základě žádosti našich biskupů, kterou Řím schválil na dobu sedmi let.

 

Děkanátní centrum pro rodinu nabízí

KURZ PLETENÍ ŠÁL

Kdy? Ve středu 4. listopadu 2015. Kde? Na Centru pro rodinu Kroměříž, Stojanovo náměstí 4/9 (za kostelem sv. Mořice). Za kolik? 50 Kč + materiál dle výběru.

Plánujeme 3 skupinky: od 9 hodin, od 13 hodin, od 17 hodin. Čas na pletení je 2 – 3 hodiny. Pro skupinku je vhodné 3 – 6 účastníků.

Vlnu je možné si zakoupit samostatně předem nebo koupit přímo u lektorky: Dana Tichá, tel.: 728 501 132 nebo e-mail: danust@seznam.cz. Přihlašujte se u lektorky, nejpozději do 28. října 2015. Malé občerstvení a pomůcky v ceně.

 

Seminář pro lektory příprav na manželství

Srdečně zveme stávající lektory příprav na manželství a také ty, kteří se do této služby chtějí zapojit, na seminář do Olomouce. Uskuteční se 14. listopadu 2015 ve velkém sálu kurie olomouckého arcibiskupství na Biskupském nám. 2. Po prezenci účastníků v 8.45 hod. začíná v 9.00 hod. přednáška MUDr. Jitky Krausové, OV: Zdravý přístup k službě pro církev. Další program: duchovní téma - Povolání, řízená diskuze – kazuistiky a příklady dobré praxe (Praha, Hradec …). Předpokládaný závěr bude v 16.00 hod.

Kontaktní osoby: Alena Večeřová, tel. 605 274 913, e-mail: vecerova@arcibol.cz ; Lucie Cmarová, tel. 733 755 955, e-mail: cmarova@arcibol.cz . Pro přihlášení, prosíme, vyplňte on-line formulář na www.rodinnyzivot.cz  do 5. 11. 2015.

 

SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE

se bude konat v červenci příštího roku v Krakově. Vzhledem k blízkosti místa konání (i úctě k sv. Janu Pavlu II.) je to velká příležitost pro mladé z naší země. Už nyní je možné se přihlašovat. Za přípravu, průběh a organizaci je zodpovědná Sekce pro mládež ČBK. Přihlášky pro účastníky byly spuštěny v září 2015 na webové stránce https://krakov2016.signaly.cz/. Na webu: signaly.cz byla vyhlášena soutěž. Hlavní výherci získají pobyt v Krakově zdarma.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES