TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 37

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 23. 10. 2016

 Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Den modliteb za misie

Drazí bratři a sestry, mimořádný Svatý rok milosrdenství, který církev prožívá, vrhá specifické světlo i na Světový den misií 2016. Vyzývá nás, abychom hleděli na misii ad gentes jako na nesmírné dílo duchovního i tělesného milosrdenství. Při letošním Dni misií jsme totiž všichni vyzýváni, abychom „vycházeli ven“ jako učedníci misionáři a aby každý z nás dával do služby své talenty, svou kreativitu, svou moudrost a zkušenost pro přinášení poselství o Boží něze a slitovnosti celé lidské rodině…“

(z Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni misií 23. října 2016)

 

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na misie.

 

Při sbírce minulou neděli na potřeby farnosti jste věnovali ve farnosti sv. Mořice 17.630,- Kč a ve farnosti Hradisko 2.947,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

 

Misijní akce

O misijní neděli můžete podpořit misijní dílo také zakoupením štrúdlů a koláčů, které napekly řeholní sestry a obětavé ženy. Za dobrovolný příspěvek je budou nabízet po mši svaté v 7.30 hod. v kapli sv. Kříže, v 10.45 hod. u sv. Mořice a v 9.15 hod. v Hradisku.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 24. října – sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

Pátek 28. října – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Sobota 29. října – bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

Příští neděle 30. října je 31. neděle v mezidobí. V kostele sv. Mořice v Kroměříži i v kostele Všech svatých v Hradisku slavíme Výročí posvěcení kostela.

 

POZOR! Změna bohoslužeb

FARNOST SV. MOŘICE:

Kostel sv. Mořice: ve středu 26. října bude mše svatá v 17.00 hod. V kostele sv. Jana Křtitele 26. října mše svatá nebude.

Kaple sv. Vincence na Malém Valu: v pátek 28. října bude mše svatá v 7.00 hod.

FARNOST HRADISKO:

Příští neděli 30. října začíná platit zimní čas, proto bude od čtvrtka 3. listopadu posunut začátek mše svaté v kostele Všech svatých na 18.00 hod.

 

ADORACE v neděli 23. a 30. října

kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19.00 – 20.00 hod.

 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Otec arcibiskup Jan bude v úterý 25. října při mši svaté v 11.00 hod. v našem kostele sv. Mořice v Kroměříži udělovat svátost biřmování studentům Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Provázejme biřmovance a jejich kmotry svými modlitbami.

POBOŽNOSTI ZA ZEMŘELÉ

budou na místních hřbitovech příští neděli 30. října 2016: v Kroměříži v 15.00 hod. (Začátek je u hlavního kříže. Kancionály vezměte s sebou.), v Hradisku ve 14.00 hod. (V kostele bude tichá půlhodinová adorace, po ní pobožnost na hřbitově.).

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech během roku lze takto získat odpustky částečné.

Pro ty, kteří z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitov v době od 1. do 8. listopadu, platí dovolení, že za stejných podmínek mohou získat odpustky pro duše v očistci už od 25. října. Je to na základě žádosti našich biskupů, kterou Řím schválil na dobu sedmi let.

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

 

DRAKIÁDA

Společenství TakK a Salesiánské hnutí mládeže zve děti a celé rodiny na farní drakiádu tuto neděli 23. října od 14.00 do 17.00 hod. na letišti v Kroměříži. Malé občerstvení a program pro ty nejmenší zajištěn. Draka si vezměte s sebou. Na nejlepší z Vás čeká odměna. Pozn.:  Akce se koná jen za příznivého počasí

 

Nejen chlebem živ je člověk, ale také dobrým slovem. Proto vás všechny zveme do farního knihkupectví u sv. Mořice na výběr knih od nejmladší generace až po nejstarší. Všecko máme.

 

NA KOLOBĚŽCE ZE SV. HOSTÝNA DO KROMĚŘÍŽE aneb POUŤ ZA DUŠE V OČISTCI

Animátoři a kaplan pro mládež kroměřížského děkanátu Mgr. Martin Sekanina srdečně zvou na netradiční pouť v sobotu 29. října na Sv. Hostýn. Je-li ti alespoň 15 let a cítíš se na pochod z Bystřice na Sv. Hostýn, pak neváhej a pojeď se projít Svatou branou. Těšit se můžeš na pestrý program, mši svatou a odjezd na koloběžkách. Více informací a přihlášky (jméno, příjmení, farnost, věk, nástup a výstup na trase vlaku) na mladezkromeriz@signaly.cz a na www.mladezkromeriz.signaly.cz.

 

ROK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ s jáhnem Ladislavem Kincem

Kdy: v neděli 30. října ve 14.30. Kde: na faře v Břestu. Srdečně zvou Centrum pro rodinu Kroměříž a římskokatolická farnost Chropyně, Břest a Kyselovice. Více na plakátku. Mgr. Ladislav Kinc je trvalý jáhen, otec osmi dětí, vede exercicie pro ženy, pro muže, je také kazatelem na lidových misiích, pověřen duchovní službou ve věznici s dozorem a ostrahou v Kuřimi a ve vazební věznici Brno-Bohunice.

 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ O SVĚTOVÉM SETKÁNÍ MLÁDEŽE V KRAKOVĚ

Výstava je umístěna v přízemí Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži u kaple sv. Stanislava. Je otevřená také pro veřejnost od pondělí do čtvrtka od 8 do 18 hodin a potrvá do konce října.

Výstava fotografií zachycuje průběh letošního Světového setkání mládeže v Krakově. Této jedinečné akce se účastnili také studenti AG a mládež z děkanátu Kroměříž.

 

VÍKEND PRO MATKU A DCERU

Od pátku 4. listopadu do neděle 6. listopadu 2016 pořádá Centrum pro rodinu Ráj Pavlovice u Přerova víkend pro matku a dceru od 10 do 90 let MÁMA A JÁ. Prožijete s dcerou čas, který vám nikdo nevezme. Bližší informace a přihlášky u Hany Školoudové, tel. 731 604 120, e-mail: rodiny.prerov@seznam.cz, na www.raj-pavlovice.cz.

 

HRADIŠŤAN

V sobotu 5. listopadu 2016 jste srdečně zváni do kostela sv. Mořice v Kroměříži, kde se uskuteční koncerty souboru Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. Večerní koncert v 19.00 hod. je vyprodán. Další koncert v 16.00 hod. již nabízí jen několik málo míst. Předprodej vstupenek: www.hradistan.cz/koncerty (elektronická vstupenka) nebo Dům kultury Kroměříž.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ OBOU KROMĚŘÍŽSKÝCH FARNOSTÍ

Kdy: ve čtvrtek 10. listopadu odpoledne od 14.30 hod. Kde: v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže na Koperníkově ulici.

 

OSLAVA SVÁTKU SV. MARTINA

Zveme všechny, zvláště rodiny s dětmi, na příjezd sv. Martina do Kroměříže ve čtvrtek 10. listopadu. Zahájení průvodu bude v 18.00 hod. u kostela sv. Jana Křtitele.

 

MARIANKY

Sestry vincentky, P. Antonín Ptáček a Centrum pro rodinu srdečně zvou dívky ve věku 12-17 let s touhou více poznávat Pannu Marii a mít ji za svůj vzor na první setkání 18. -19. listopadu (od pátku 17 hod. do soboty 17 hod.) k sestrám vincentkám na Malém Valu. Setkávat se budeme 1x za 2 měsíce a těšit se můžete na duchovní i zábavný program. Více viz plakátek, přihlašování u Kamči Dvorské: tel. 607 054 498, e-mail: ka.dvorska@seznam.cz

 

„SKLÁDÁM NADĚJI V HOSPODINA,…

…V NĚHO NADĚJI SKLÁDÁM, ČEKÁM NA JEHO SLOVO.“ Adventní duchovní obnova pro dívky od 18 let. Kde: Klášter sester sv. Kříže v Kroměříži. Kdy: 25. - 27. 11. 2016. Přihlášky: Sr. M. Beata Zemanová, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž, tel.: 736 606 391, e-mail: dokromeriz@gmail.com. Více o nás: www.klaster-km.cz.

 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLADÉ MUŽE

Kdy: 25. – 27. listopadu 2016. Kde: Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci. Pro mladé muže od 17 do 35 let, kteří hledají cestu k prohloubení modlitby a duchovního života. Na téma „OČEKÁVÁNÍ NEOČEKÁVATELNÉHO“ a povede ji P. Josef Mikulášek, kaplan v olomoucké katedrále sv. Václava.

Třídenní program nabídne příležitost pro ztišení a setkání s Kristem, rozjímání nad Písmem, lectio divina, adorace, promluvy, podněty k osobnímu rozjímání a také příležitost k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření. Další informace a přihlášky na www.knezskyseminar.cz/akce/vir.


 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES