TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 39         32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          8. 11. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Prožili jsme Národní eucharistický kongres. Otec arcibiskup Jan děkuje všem, kteří se zapojili do přípravy. Věří, že můžeme dál zakoušet mnohé krásné plody, jestliže neochabne naše úsilí. Vyjádřil radost, že do společenství Eucharistická hodina se už zapojilo téměř 1500 lidí. A připomněl: “Matka Tereza kdysi napsala: ‚V naší kongregaci jsme měli jednou za týden hodinovou adoraci. V roce 1973 jsme se rozhodly adorovat hodinu každý den. Máme mnoho práce. Naše domy pro chudé nemocné a umírající jsou přeplněny. Od té chvíle byla naše láska k Ježíši vroucnější, vzájemná láska ohleduplnější, láska k chudým soucitnější a počet povolání se zdvoj­násobil.‘ Svatý Julián Eymard vyslovil slavnou větu: ‚Toto století je nemocné, protože se neklaní.‘ Papež Pius XI. dodal: ‚Klanění, díkůvzdání, litování hříchů a prosby – v tom je celé náboženství, všechny postoje, které lidstvo může a má zaujmout před Stvořitelem.‘ Nechejme se inspirovat."

(vybráno z ACO 2015/09)

 

V kostele sv. Mořice při mši svaté v 7.45 hod. je dnes udělována svátost pomazání nemocných. Děkuji všem, kdo jste využili duchovní přípravy v minulých dnech a všem, kdo s láskou pečujete o nemocné v naší farnosti. Znovu připomínám, že nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, kněz rád navštíví a poslouží jim svátostmi v čase, který jim bude vyhovovat.             P. Josef

 

Svátky v týdnu:

Pondělí – svátek Posvěcení lateránské baziliky

Úterý – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Středa – památka sv. Martina Tourského, biskupa

Čtvrtek – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Pátek – památka sv. Anežky České, panny

Neděle – 33. v mezidobí. Koná se sbírka na Charitu.

Změna v pořadu bohoslužeb

Ve středu 11. listopadu bude tzv. „studentská“ mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele mimořádně v 17.00 hod.

Adorace

·         neděle 8. listopadu – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         neděle 15. listopadu – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Charitní pečovatelská služba

Svépomocná skupina pro pečující v domácnosti – úterý 10. listopadu v 16.00 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby, Malý Val 1552.

 

Tradiční průvod sv. Martina městem

se koná ve středu 11. listopadu. Zveme rodiče s dětmi, aby se shromáždili v 18:00 hod. na Hanáckém náměstí. Stejně jako v minulých letech doprovodí děti svatého Martina na bílém koni na Velké náměstí. Občerstvení je zajištěno. Je připraven program nejen pro děti. Lampiony vezměte s sebou.

 

Město Kroměříž se připojuje k iniciativě „Zvon míru.“ 11. listopadu, kdy se slaví Den válečných veteránů, se v 11:00 hod. rozezní i zvony našich kostelů na počest válečných obětí a jako výzva k modlitbě za mír ve světě.

 

Setkání seniorů se koná ve čtvrtek 12. listopadu ve 14:30 hod. v Centru pro rodinu Kroměříž. Srdečně zveme všechny seniory.

 

Pozvánka společenství „Taženi ke Kristu“:

CHVÁLY se budou konat v neděli 15. 11. v 16:00 hod. na faře u Panny Marie. Následuje agapé s malým občerstvením. Více informací je na plakátě a na stránkách www.takk.estranky.cz.

 

Ostatky sv. Vojtěcha ve farnosti sv. Mořice

V Roce zasvěceného života putují ostatky svatého Vojtěcha po klášterech v českých zemích. V klášteře Kongregace sester sv. Kříže na Koperníkově ulici budou od neděle 8. listopadu večer.

PROGRAM v kapli Povýšení sv. Kříže:

·         Neděle 8. 11. – v 16.30 hod. večerní chvály a ukončení celodenní adorace, v 17.00 hod. přípravná kající bohoslužba slova při přijetí ostatků sv. Vojtěcha.

·         Pondělí 9. 11. – čtvrtek 12. 11.: Ostatky sv. Vojtěcha budou při slavení mše svaté v 11.30 hod. V soukromé modlitbě je bude možné uctít od 16.00 do 16.30 hod. Poté budou následovat večerní chvály a adorace s novénou ke sv. Vojtěchovi.

·         Pátek 13. 11. v 17.00 hod. – VIGILIE KE CTI SV. VOJTĚCHA (lucernárium, večerní chvály, evangelium a homilie se závěrečným požehnáním, společné uctění ostatků sv. Vojtěcha).

Více na plakátech a na www.klaster-km.cz. Všichni jste srdečně zváni.

 

Velehrad – seminář k Roku milosrdenství

Kdy: 14. listopadu 2015. Kde: Velehrad ( 9.00 hod. mše svatá v bazilice, 10 – 12 hod. přednáška v sále kardinála T. Špidlíka (přednáší P. Tomasz Kazaňski z řádu pallotinů). Po obědě volitelný program. Pořádá: Centrum pro školy Arcibiskupství olomouckého. Více informací na plakátě. Přihlášky do 10. 11.: polcrova@arcibol.cz.

 

Adventní duchovní obnova VIR v kněžském semináři

O víkendu 27. – 29. 11. 2015 se jako každý rok uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci adventní duchovní obnova VIR určená pro mladé muže od 17 do 35 let. Obnovu povede P. Jiří Kaňa, farář v Blansku. Informace a přihlášky je možné získat na www.knezskyseminar.cz/vir.

 

Tee-Pee – program pro mládež v Rajnochovicích

Je určený pro mládež ve věku 13 až 15 let, která má zájem hlouběji poznat základy křesťanství a která chce růst ve vztahu s Kristem v církvi. Celkem 4 víkendy. První víkend proběhne ve dnech 11. – 13. prosince 2015. Přihlášky a další informace naleznete na webových stránkách mladez.ado.cz.

 

 

 

Duchovní obnovy v klášteře sester sv. Vincence na Malém Valu.

Pro ženy (vedená P. Adamem Ruckim) od 4. do 6. 12. 2015.

Pro muže (vedená P. Janem Szkanderou) 12. 12. 2015.

Více na plakátech a na www.vincentky.cz

 

Duchovní obnovy v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ul.

Pro dívky od 10 do 13 let – Adventní duchovní obnova 27. – 29. 11. 2015

Pro mladé ženy od 18 let – Adventní duchovní obnova 11. – 13. 12. 2015

Více na plakátech a na www.klaster-km.cz


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES