TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 39

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 6. 11. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

„Věřím ve společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.“

Sestry a bratři, konkrétními skutky lásky pro naše zesnulé dosvědčujeme, že tyto pravdy křesťanské víry jsme přijali a podle nich žijeme.

Kéž nám „rozehřívají srdce“ slova, napsaná na sarkofágu kardinála Tomáše Špidlíka v bazilice na Velehradě:

„Všechno, co žijeme s láskou, přechází s Kristem do vzkříšení. Věčnost vytvářejí vztahy, které nekončí.“

P. Josef

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Středa 9. listopadu – svátek Posvěcení lateránské baziliky

Čtvrtek 10. listopadu – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Pátek 11. listopadu – památka sv. Martina Tourského, biskupa

Sobota 12. listopadu – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Příští neděle 13. listopadu je 33. v mezidobí. Koná se sbírka na Charitu.

Na začátku slavnostní bohoslužby v neděli 13. listopadu 2016 od 10.00 hodin v katedrále sv. Václava v Olomouci uzavře arcibiskup Jan Graubner Svatou bránu a ukončí tak v olomoucké arcidiecézi Svatý rok milosrdenství. Během mše svaté, která bude slavena na poděkování za dar svatého roku a milostí v něm přijatých, zazní i speciální úkon kajícnosti a na závěr pak chvalozpěv Magnificat jako díkůvzdání.

 

Mše sv. za zemřelé kněze

Ve čtvrtek 10. listopadu v 8 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži bude, při příležitosti setkání kněží našeho děkanátu, sloužena mše sv. za zemřelé kněze, zvláště ty, kteří působili ve farnostech našeho děkanátu. Hlavním celebrantem bude Mons. Josef Nuzík, generální vikář.

 

Plnomocné odpustky pro duše v očistci

je stále možné získat denně do úterý 8. listopadu (včetně) návštěvou hřbitova spojenou s modlitbou za zemřelé (třeba jen v duchu) a po splnění tří podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce).

 

Svátost pomazání nemocných

Svátosti jsou znamením Boží lásky, Boží péče o člověka v různých životních situacích. Cílem svátosti pomazání nemocných je udělit zvláštní milost křesťanu, který zakouší těžkosti v důsledku těžké nemoci nebo stáří. Tuto svátost může přijmout věřící – dospělý i dítě – jestliže na něj dolehla vážná nemoc. Ve stáří pak i ten, kdo není vážně nemocen. Každá svátost je setkání s Kristem. Ten, kdo přijímá svátost nemocných při společném obřadu ve mši svaté, očistil své srdce ve svátosti smíření a přistoupí ke svatému přijímání. K přípravě na udělení svátosti bude mít promluvu P. Pavel Lev Eliáš v kostele sv. Mořice ve čtvrtek (10. 11.) a v pátek (11. 11.) při mši svaté v 17.00 hod.

Svátost nemocných bude udělována při mši svaté: v sobotu 12. listopadu v 16.30 hod. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v PN, v 18.00 hod. v kapli sv. Vincence na Malém Valu; v neděli 13. listopadu v 7.45 hod. v kostele sv. Mořice a v 9.15 hod. v kostele Všech svatých v Hradisku.

Prosím, pomozte nemocným ve vašich rodinách a v nejbližším okolí, aby se mohli dostat do kostela. Nemocné, kteří nemohou přijít, kněz rád navštíví v čase, který jim bude vyhovovat.

 

ADORACE

·         Neděle 6. listopadu - v kostele Všech svatých v Hradisku 14.30 - 15.30 hod.; kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19.00 – 20.00 hod., NEBUDE celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ul. (přesunuta na neděli 13. listopadu)

·         Neděle 13. listopadu - kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19.00 – 20.00 hod., MIMOŘÁDNĚ celodenní adorace (8.30 – 17.00 hod.) v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ul.

 

Na pondělí 7. listopadu připadá výročí uvedení Mons. Jana Graubnera do úřadu arcibiskupa olomouckého. Provázejme Otce arcibiskupa v jeho pastýřské službě svými modlitbami.

ZVON MÍRU

Město Kroměříž se připojuje k iniciativě „Zvon míru.“ V Den válečných veteránů, který se celosvětově slaví 11. listopadu, se v 11.00 hod. rozezní i zvony našich kostelů na počest válečných obětí a jako výzva k modlitbě za mír ve světě.

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

 

ARCIBISKUPSKÉ SBÍRKY V KROMĚŘÍŽSKÉM ZÁMKU

Česká křesťanská akademie Kroměříž a Arcibiskupské gymnázium pořádají ve středu 9. listopadu 2016 přednášku Bc. Cyrila Měsíce, kurátora a správce kroměřížské zámecké knihovny, na téma „ARCIBISKUPSKÉ SBÍRKY V KROMĚŘÍŽSKÉM ZÁMKU“. Setkání ve studentském klubu AG začíná v 19.00 hodin.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ obou kroměřížských farností

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 od 14.30 hod. jste srdečně zváni do kláštera Milosrdných sester sv. Kříže na Koperníkově ulici. Na úvod setkání zazní duchovní slovo a zazpívají děti z Církevní základní školy, pak je příležitost k popovídání i zazpívání si. Občerstvení zajištěno.

 

OSLAVA SVÁTKU SV. MARTINA

Zveme všechny, zvláště rodiny s dětmi, na příjezd sv. Martina do Kroměříže ve čtvrtek 10. listopadu. Zahájení průvodu bude v 18.00 hod. u kostela sv. Jana Křtitele. Odtud půjde průvod Kovářskou ulicí na Velké náměstí, kde bude pokračovat program pro děti. Do průvodu si mohou účastníci vzít lampióny a posvítit sv. Martinovi na cestu.

V 18.10 hod. přivítání sv. Martina na Velkém náměstí v Kroměříži a krátká scénka z jeho života. Studentská skupina Cruentus z Arcibiskupského gymnázia předvede na počest sv. Martina šermířské souboje a vystoupení s hudbou a tancem inspirované svatomartinskou tradicí. Do části programu se děti budou moci přímo aktivně zapojit a užít si spoustu zábavy a legrace. A pro všechny pozvané bude přichystáno také něco dobrého na smlsnutí. Předpokládané ukončení v 19.00 h. Celou akci pro vás připravují dobrovolníci a farníci od sv. Mořice za podpory města Kroměříže.

 

DÁRKY A DÁREČKY

V sobotu 12. listopadu od 9.00 hod. jste zváni do Centra pro rodinu na Stojanově nám. na další lekci pletení z pedigu. Bližší informace na plakátku a také u Vlaďky Kapounkové na tel. 737 377 070 nebo na e-mailu: kosikyodvladky@seznam.cz

 

MARIANKY

Sestry vincentky, P. Antonín Ptáček a Centrum pro rodinu srdečně zvou dívky ve věku 12-17 let s touhou více poznávat Pannu Marii a mít ji za svůj vzor na první setkání 18. -19. listopadu (od pátku 17 hod. do soboty 17 hod.) k sestrám vincentkám na Malém Valu. Setkávat se budeme 1x za 2 měsíce a těšit se můžete na duchovní i zábavný program. Více viz plakátek, přihlašování u Kamči Dvorské: tel. 607 054 498, e-mail: ka.dvorska@seznam.cz.

 

PUTOVNÍ ADORACE MLÁDEŽE

Mladí z našeho děkanátu se scházejí ke slavení mše svaté a společné adoraci třetí pátek v měsíci v různých farnostech našeho děkanátu. V pátek 18. listopadu od 18.00 do 20.00 hod. jsou všichni mladí srdečně zváni do kostela Sv. Jakuba Staršího v BŘESTU. Bližší informace na www.mladezkromeriz.signaly.cz. Kdo potřebuje odvoz, ať napíše na mladezkromeriz@signaly.cz.

 

KONFERENCE O EVANGELIZACI

Svědkem o Ježíši může být každý z nás. Přijďte si pro inspiraci a povzbuzení o víkendu 18. – 20. listopadu 2016 do kongresového centra ve Zlíně. Konference se koná pod záštitou Pastoračního centra olomoucké arcidiecéze, Pastoračního střediska brněnské diecéze a Pastoračního úseku ostravsko-opavského biskupství. Více informací a přihlášky na www.credonadacnifond.cz, www.blahoslavenstvi.cz a na letáčcích v kostele.

 

„SKLÁDÁM NADĚJI V HOSPODINA,…

…V NĚHO NADĚJI SKLÁDÁM, ČEKÁM NA JEHO SLOVO.“ Adventní duchovní obnova pro dívky od 18 let. Kde: Klášter sester sv. Kříže v Kroměříži. Kdy: 25. - 27. 11. 2016. Přihlášky: Sr. M. Beata Zemanová, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž, tel.: 736 606 391, e-mail: dokromeriz@gmail.com. Více o nás: www.klaster-km.cz.

 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLADÉ MUŽE

Kdy: 25. – 27. listopadu 2016. Kde: Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci. Pro mladé muže od 17 do 35 let, kteří hledají cestu k prohloubení modlitby a duchovního života. Na téma „OČEKÁVÁNÍ NEOČEKÁVATELNÉHO“ a povede ji P. Josef Mikulášek, kaplan v olomoucké katedrále sv. Václava.

Třídenní program nabídne příležitost pro ztišení a setkání s Kristem, rozjímání nad Písmem, lectio divina, adorace, promluvy, podněty k osobnímu rozjímání a také příležitost k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření. Další informace a přihlášky na www.knezskyseminar.cz/akce/vir.

 

DUCHOVNÍ OBNOVY U SESTER SV. VINCENCE NA MALÉM VALU

Pro ženy (vedená P. Adamem Ruckim) od 9. do 11. 12. 2016.

Pro muže (vedená P. Janem Szkanderou) 17. 12. 2015.

Více na plakátech a na www.vincentky.cz

 

JÁ …MŮŽU SE POSTAVIT PŘED HOSPODINA?

Adventní duchovní obnova od 9. do 11. prosince 2016 v táborovém středisku Archa v Rajnochovicích. Pojď s námi očekávat, modlit se, zažít společenství jednoty, ticha i Lásky při mši svaté, adoraci, uzdravující svátosti smíření… Zajeď na hlubinu, zajeď na Archu! Povede P. Libor Všetula. Více informací a přihlašování: www.mladez.ado.cz.

 

TEE-PEE – program pro mládež v ADCŽM Přístav, Rajnochovice

Nebuď frajer, buď tee-pek! Je ti 13-15? Máš odvahu plavat proti proudu? Chceš poznat ty, kteří to dokážou? Chceš zjistit, co v Tobě je? Celkem 4 víkendy. První víkend proběhne ve dnech: 9. - 11. 12. 2016, další 20. - 22. 1. 2017, 17. - 19. 3. 2017, 12. - 14. 5. 2017.

Přihlášky a další informace: www.mladez.ado.cz.

 


 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES