Ročník I. / č. 3                                   4. neděle velikonoční                                               11. 5. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Měsíčník TRIO Květen 2014 naleznete ZDE

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Sestry a bratři, minule jsme přemýšleli o poslání nést radostnou zvěst bližním. Prvním místem zvěstování víry je rodina. Arcibiskup píše v pastýřském listu:

„Mnozí rodiče vyrostli ve víře tím, že v ní vychovávali své děti, že sami dělali, k čemu vedli děti. Když zvěstovali Boží slovo a sami ho uskutečňovali, zakoušeli, jak je pravdivé a mocné. Když uváděli děti do důvěrného rozhovoru s Ježíšem, sami zakoušeli jeho oblažující blízkost. Když vedli děti k službě lásky, objevovali samotného Boha působícího v nich.“

Prožíváme Týden pro rodinu. Vyprošujme rodičům odvahu ke křesťanské výchově svých dětí.

P. Josef

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na křesťanská media.

Dnes večer v 19:00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

Svátky v týdnu:

Úterý – památka Panny Marie Fatimské

Středa – svátek sv. Matěje, apoštola

Pátek – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

Příští neděle je 5. velikonoční. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

V kostele sv. Mořice si můžete dnes po mši svaté v 10:45 hod. u bočního vchodu zakoupit za dobrovolný příspěvek perníková srdíčka, která napekly děti s maminkami na Misijních dílnách. Výtěžek bude zaslán na „Papežské misijní dílo dětí.“

Den matek

Na program pro děti a maminky dnes odpoledne od 13:30 hod. na Velkém náměstí v Kroměříži srdečně zve místní organizace KDU-ČSL.

Udílení svátosti pomazání nemocných:

17. 5. – sobota – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PL při mši svaté v 16:30 hod.

18. 5. – neděle – kostel sv. Mořice při mši svaté v 7:45 hod.

18. 5. – neděle – kostel Všech svatých v Hradisku při mši svaté v 9:15 hod.

„Pán Ježíš chtěl, aby jeho církev pokračovala v síle Ducha Svatého ve svém díle spásy a v uzdravování i u svých členů. To je cílem dvou svátostí uzdravování: svátosti pokání a pomazání nemocných.“(KKC 1421). Svátost nemocných může přijmout věřící – dospělý i dítě – jestliže na něj dolehla vážná nemoc. Ve stáří pak i ten, kdo není vážně nemocen. Každá svátost je setkání s Kristem. Ten, kdo přijímá svátost nemocných, očistil své srdce ve svátosti smíření (pokud je schopen se vyzpovídat) a při mši svaté přistupuje k sv. přijímání.

Společenství Malé školy modlitby pokračuje ve skupince s otcem Václavem v úterý 13. května v 9:00 hod.

Pohádková Podzámecká zahrada – neděle 18. května od 14:00 hod.

Akce pro děti v kroměřížské Podzámecké zahradě. Vstup zdarma.

Pořádá Sdružení přátel Arcibiskupského gymnázia ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, pracoviště Kroměříž, a Salesiánským hnutím mládeže. Záštitu převzali: Mgr Daniela Hebnarová, starostka a Jiří Čunek, senátor Parlamentu ČR.

Divadelní představení Jan Sarkander - neděle 18. května

Kde: Kroměříž, Klub Starý pivovar. Kdy: v 18:00 hod. Srdečně vás zvou divadelníci ze Zdounek.

Noc kostelů – pátek 23. května od 18:00 hod.

Mezinárodní akce probíhá v naší zemi pravidelně od roku 2010. Kostely, kaple modlitebny otevírají své brány. Pozvání pro širokou veřejnost vstoupit na místa, která mají nejen svou historii a osobitou krásu, ale jsou místem modlitby, setkání s Bohem, místem hledání světla na životní cestě. Program Noci kostelů je na plakátech, na letáčcích a na internetových stránkách www.nockostelu.cz

Týden pro rodinu: 11. – 18. května. Motto: „Fandíme rodině.“

Nabídka děkanátního Centra pro rodinu Kroměříž je ve zpravodaji TRIO Květen 2014 a na www.cpr-kromeriz.cz .

RODINNÝ ŽIVOT

Časopis o rodině a pro rodinu. Na 40 stranách se dozvíte: o výchově dětí a dospívajících, o partnerských vztazích, duchovním životě v rodině, náboženské výchově dětí. Časopis je určen manželům, rodičům, vychovatelům, snoubencům a všem, kteří se s rodinami setkávají. Vychází 5x za rok. Objednávky předplatného či ukázkového čísla: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc, tel. 587 405 250, e-mail: rodina@arcibol.cz.

Pozvání na pouti:

Čtvrtek 22. května – Pouť seniorů na Svatý Hostýn

Pouť pořádají společně farnost P. Marie, sv. Mořice a Hradisko. Odjezd autobusu v 7:30 hod. od kostela sv. Jana. Ve farnosti Hradisko: odjezd v 6:45 hod. z Lutopecen, přes Měrůtky, Bezměrov, Hradisko do Kroměříže. Mše svatá v bazilice na Svatém Hostýně v 9:15 hod.  Po mši svaté pobožnost křížové cesty. Ve 13:00 hod. svátostné požehnání. Odjezd ve 13:30 hod. Přihlásit se můžete v sakristii nebo ve farní kanceláři. Cena 100,- Kč.

3. SETKÁNÍ VDOV    Štípa, čtvrtek 12. června 2014

Přítomen Mons. Tomáš Galis, biskup žilinský. Program od 9:30 do 15:45 hod. Mše svatá v 10:00 hod.

Z Kroměříže a okolí pojede při dostatečném zájmu jeden autobus od kostela sv. Jana Křtitele. Odjezd v 8:30 hod. směr Hulín, Holešov. Návrat asi v 16:15 hod. Cena 150,- Kč. Přihlášky nejpozději do 26. května v sakristii nebo ve farní kanceláři ve farnosti P. Marie a sv. Mořice.


Vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net

PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES