TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 3        2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          18. 1. 2015


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Příprava na Národní eucharistický kongres 2015
Myšlenka k tématu na měsíc leden: Eucharistie a jednota.
Ježíš vzal při večeři chléb, vzdal díky Bohu Otci, lámal, dával svým učedníkům a řekl: „Vezměte a jezte z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává.“
Přijímám Krista v Eucharistii pozorně, s láskou, jako vzácného hosta, nebo se po svatém přijímání obvykle věnuji vlastním myšlenkám a starostem? Toužím po jednotě s Kristem?

P. Josef

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Děkujeme všem, kteří v uplynulém týdnu v našich kostelech odstranili vánoční výzdobu a provedli úklid.

Dnes večer v 19:00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

Svátky v týdnu:

Středa – památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Sobota – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Příští neděle je 3. v mezidobí.

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Od 18. do 25. ledna prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Chceme prosit za dar jednoty společně s křesťany z různých církví. Přijďte na ekumenickou bohoslužbu do kostela sv. Mořice ve čtvrtek 22. ledna v 18:00 hod. Bohoslužba bude v křestní kapli a bude spojena s modlitbami a zpěvy Taizé. Chceme tak navázat na „Pouť důvěry,“ kterou na přelomu roku prožily desetitisíce mladých z různých zemí v Praze. Zveme tedy zároveň i všechny mladé. Bližší informace jsou na plakátě.

 

SOUTĚŽ PRO DĚTI

Děti, které se poctivě snaží při nedělních bohoslužbách sbírat samolepky do brožurky „Příběhy Starého zákona,“ se mohou těšit na odměnu. Ale pozor, je třeba ještě zvládnout soutěžní otázky. Najdete je na letáčku na stolečku u vchodu do kostela nebo si je vyzvedněte v sakristii. Odpovědi na otázky odevzdejte spolu s brožurkami (nezapomeňte je podepsat a uvést svůj věk) paní katechetce nebo kněžím nejpozději v neděli 25. ledna. Vyhodnocení bude v neděli 1. února. Brožurky vám budou vráceny, abyste v soutěži mohli pokračovat.

 

Svépomocná skupina pro pečující v domácnosti

Úterý 20. ledna 2015 v 16:00 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby, Malý Val 1552, Kroměříž. Jedná se o setkání a odbornou pomoc pro ty, kteří se doma starají o svého blízkého. Srdečně zve tým Charitní pečovatelské služby.

 

Zápis do 1. třídy na CZŠ v Kroměříži

Církevní základní škola v Kroměříži oznamuje, že zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/2016 se koná ve středu 21. ledna a ve čtvrtek 22. ledna 2015 od 14:00 do 17:00 hod. v budově 1. stupně školy – Velké nám. 49 (www.czs-km.cz, tel. 573 335 531)

 

Farní bál 2015

Přijměte srdečné pozvání na Farní bál v sobotu 24. 1. 2015 v Domě kultury v Kroměříži od 19:30 hod. Vstupenky si můžete zakoupit ve farním knihkupectví u sv. Mořice. Děkujeme každému, kdo přispěl nebo ještě přispěje finančním či hmotným darem do tomboly. Výtěžek z tomboly poputuje na charitní projekt „Domov.“

 

Chci ze srdce poděkovat všem, kdo v uplynulém roce různým způsobem, každý podle svých možností pomáhali v obou našich farnostech:

Svým spolubratřím kněžím, členům pastoračních a ekonomických rad, pracovníkům ve farní kanceláři; kostelníkům, varhaníkům, vedoucím a členům dospělých i dětských schol, akolytům, lektorům, ministrantům; těm, kdo zdobí a uklízejí kostel, perou a žehlí kostelní prádlo; těm, kdo se starají o webové stránky našich farností; těm, kdo vedou kurzy přípravy na manželství, pomáhají při katechezi dětí i dospělých; všem, kdo přicházejí na brigády a kdo se zapojují do různých služeb ve farnosti. Děkuji všem dobrodincům, vám všem, kteří finančně přispíváte na potřeby farnosti. Děkuji řeholním sestrám za jejich modlitby a všem modlitebním společenstvím, rodinám i jednotlivcům za duchovní podporu a modlitby. Děkuji také zvláště všem nemocným za jejich modlitby a oběti. Kéž z Boží pomocí v novém roce společně utváříme rodinu farnosti k Boží oslavě a růstu Božího království.

P. Josef          

 

V neděli dne 18. 1. 2015 ve 13:30 hod. bude na programu ČT 2 v Křesťanském magazínu pořad o Katedrálním vzdělávacím středisku liturgické hudby a zpěvu v Olomouci.

 

Centrum pro rodinu Kroměříž , Stojanovo nám. 4/9

www.cpr-kromeriz.cz, cpr-kromeriz@seznam.cz, tel: 736 522 814

29. 1. 2015 čtvrtek v 15.00 hod. – Přátelské setkání žen na téma: Škola vaření, nové přístupy (chutně, ekonomicky, rychle). Příspěvek na suroviny, energie a lektora 200,-Kč. Přihlášky a zaplacení do úterý 27. 1. v kanceláři CPR. Lektorka: Michaela Šandová, výživová poradkyně. Místo konání: Tovačovského 437, stará poliklinika 1. p. Eventy.

 

Skautské středisko Polárka vás srdečně zve na

13. skautský ples, který se uskuteční 31. 1. 2015.

K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Orion či cimbálová muzika.

Ke čtyřem lístkům džbánek vína zdarma!

Více na www.polarkakm.net/ples

 


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES