TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 3

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

22. 1. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

„V nynějším světě spolupracují křesťané různých církví ve službách potřebnému lidstvu, při obraně lidského života, lidské důstojnosti a stvoření a proti nespravedlnostem…Spoj svůj hlas s mým v modlitbě za to, aby se všichni zasazovali modlitbou a bratrskou láskou za obnovení plné CÍRKEVNÍ JEDNOTY a svojí službou odpovídali na výzvy lidstva.“

Ke KŘESŤANSKÉ JEDNOTĚ vybízí papež František

v Apoštolátu modlitby na evangelizační úmysl právě v měsíci lednu 2017.

Na posvátném Velehradě, kde se i zásluhou arcibiskupa Stojana konaly velké Unionistické sjezdy, se koná pouť za jednotu křesťanů 22. ledna. Mši svatou v bazilice v 10.00 hod. bude slavit biskup Josef Hrdlička.

V Kroměříži přijměte pozvání ke společné ekumenické bohoslužbě na závěr Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2017 ve středu 25. ledna od 17.00 hod. do Sboru Církve československé husitské na Milíčově náměstí 527/1. Kázat bude P. Josif Altman, kaplan z farnosti Panny Marie.

 

Minulou neděli při sbírce na potřeby farnosti jste věnovali ve farnosti sv. Mořice 14.260,- Kč, ve farnosti Hradisko 2.756,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

Svátky v týdnu:

Úterý 24. ledna – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

Středa 25. ledna – svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Čtvrtek 26. ledna – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Sobota 28. ledna – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Příští neděle 29. ledna je 4. v mezidobí.

 

ADORACE

V kostele sv. Mořice budou pravidelné adorace v neděli 22. 1. a 29. 1. v 19.00 hod.

 

SPOLEČENSTVÍ MODLITEB

pokračuje předepsanými modlitbami o nedělích až do Hromnic. Kde: u Pořízků (Kojetínská 46). Kdy: vždy od 14 hodin, neděle 22. 1., 29. 1. a čtvrtek 2. 2. 2017. Na společné chvíle s Vámi se těší Jarmila Pořízková.

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 23. ledna 2017 v 9.30 hod. setkáním s otcem Václavem v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ul.

 

SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ V HRADISKU

proběhne mimořádně již v úterý 24. ledna v 18 hod. na faře. Muži, jste srdečně zváni.

 

JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ a EKONOMICKÉ RADY

Členy pastorační a ekonomické rady zveme na jednání, která se uskuteční:

·         Ve farnosti sv. Mořice v úterý 24. ledna v 19.00 hod. ve společenské místnosti na vikárce.

·         Ve farnosti Hradisko ve čtvrtek 26. ledna v 19.00 hod. na faře.

 

Svépomocná skupina pro pečující v domácnosti

se koná ve čtvrtek 26. ledna v 16 hodin v sídle Charitní pečovatelské služby na adrese Malý Val 1552, Kroměříž.

 

V. FÓRUM MLÁDEŽE

Ve dnech 10. – 12. února 2017 se na Velehradě v prostorách Stojanova gymnázia uskuteční Fórum mládeže, které představuje setkání zástupců mládeže z farností naší arcidiecéze. Tématem tohoto fóra bude Evangelizace. Na delegáty vyslané duchovními správci farností čekají společná setkání a diskuse, kdy budou hledat, jak hlásat Krista v podmínkách současné společnosti. Písemnou přihlášku je třeba si vyzvednout na farním úřadě a podepsanou svým farářem odeslat nejpozději do úterý 24. ledna 2017.

P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci

 

IGNITE YOURSELF - křesťanský víkend pro mladé

Mladí z projektu Ignite zvou mládež ve věku 14 - 17 let na křesťanský víkend s názvem Ignite yourself (zažehnout se), který se uskuteční 3. - 5. 2. 2017 na faře Panny Marie v Kroměříži. Těšit se můžete na workshopy, přednášky, svědectví, chvály a víc! Veškeré informace a přihlášky na: www.igniteprojekt.cz

 

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK VE ŠTERNBERKU

Centrum pro rodinu Šternberk a farnost Šternberk zve maminky k prožití společenství a k modlitbám za své děti v sobotu 4. února 2017 do kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Mši svatou s darováním svíce a ofěrou matek kolem oltáře povede P. Josef Červenka od 10 hod. Mši sv. bude předcházet modlitba radostného růžence a příležitost ke svátosti smíření. Odpolední program nabídne přednášku "I tvou vlastní duší pronikne meč", adoraci matek za děti a závěrečné požehnání. Více na plakátě nebo na www.farnoststernberk.cz

 

„MALÉ“ EXERCICIE PRO MARIANKY s P. Markem Dundou

Zájemkyně o marianky z okolí Kroměříže zveme na tzv. DOET - duchovní obnovu exercičního typu na téma BOHU DÍKY! Uskuteční se v Prosiměřicích na Znojemsku, kousek od Lechovic, v termínu 16. – 19. 2. 2017. Setkání začíná ve čtvrtek v 18 hodin a končí v neděli ve 14 hodin. Doprava vlastní, příspěvek na ubytování a stravu za celý pobyt činí 300 Kč. Bibli, zápisník a spací pytel s sebou. Přihlašujte se u Kamči Dvorské do 2. 2., aby naši skupinku mohla včas nahlásit. Kontakt: ka.dvorska@seznam.cz, tel. 607 054 498

 

DĚKANÁTNÍ MLÁDEŽNICKÁ LYŽOVAČKA

Kdy: 3. 3. - 5. 3. 2017; kde: Andělská Hora, Jeseníky; cena: 350Kč. Ahoj všichni, je zde možnost opět si skvěle zalyžovat s celým děkanátem. Jedeme do Andělské Hory, kde si užijeme celý krásný víkend. Neváhejte a přihlášky posílejte do 24. 02. 2017. Formulář přihlášky najdete na: www.mladezkromeriz.signaly.cz/form/mladeznicka-lyzovacka. Srdečně zvou animátoři děkanátu Kroměříž.

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

Letošní Tříkrálové sbírky na Kroměřížsku, která se konala již 17náctým rokem, se zapojilo 202 skupinek, tj. přes 606 koledníčků. Podařilo se jim vybrat 1 080 100 Kč (z toho město Kroměříž je 251 841 Kč, přilehlé obce 830 259 Kč). Počasí v letošním roce nebylo ke koledování vůbec příznivé a vydat se do mrazu a studeného větru chtělo pořádnou odvahu.

Milí vedoucí a koledníci, velice si cením a vážím Vaší statečnosti i toho, že jste přišli k lidem, pěkně jim zazpívali a předali jim nejen cukříky, kalendáříky, ale i kousek radosti i kousek svého srdce a stali se tak posly Boží lásky. Lidé, kteří Vám něco vložili do pokladničky, mají stejně jako vy pocit, že udělali něco dobrého, že někomu pomohli v jeho nouzi. A toto vědomí přináší prožitek nekonečného dobra Božího. Já Vám touto cestou za Vaši službu děkuji a Pán ať Vám dá své požehnání.

Děkuji i všem lidem, kteří přispěli jakoukoliv částkou a tak pomohli těm nejpotřebnějším. Poděkování patří i těm z vás, kteří jste nás doprovázeli svými modlitbami a obětmi, kterých bylo jistě potřeba. Více informací je k dispozici na: www.kromeriz.charita.cz

Za Oblastní charitu Kroměříž Mgr. Josef Šebestík, pastorační asistent

 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017

Přihlašování na 6. Celostátní setkání mládeže, které se uskuteční 15. – 20. srpna 2017 v Olomouci, již bylo zahájeno. Přihlášky a další informace na webu setkání www.olomouc2017.signaly.cz

 

 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES