TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 40         33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          15. 11. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

12. listopadu 1989 papež Jan Pavel II. zapsal Anežku Českou do seznamu svatých. Stalo se tak za účasti více jak 8000 poutníků z Čech a Moravy. Pět dní po její kanonizaci se udál památný 17. listopad. Lidé našli odvahu postavit se proti totalitnímu režimu a náš národ znovu získal svobodu.

Mysleme na všechny, jejichž statečnost nám otevřela cestu ke svobodě. Mějme důvěru v přímluvu sv. Anežky a našich národních světců. Svatí nám ukazují na Krista, učí nás následovat toho, který řekl: “Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8,31-32)

Před námi je poslední neděle v církevním roce. Církev nás povzbuzuje pozvednout oči ke Kristu, Králi nebe a země. Přimkněme se k Němu s velkodušností a odvahou, jakou nám ukazují svatí.

- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jménem ředitele Arcidiecézní charity Olomouc vám děkuji za vaše dary při dnešní sbírce na Charitu.

Velký dík všem, kdo o svátku sv. Martina připravili v našem městě akci pro rodiny s dětmi.

Děkuji mužům, kteří v sobotu 14. listopadu přišli na brigádu na farní zahradu a na proboštství a těm, kdo pro ně připravili občerstvení.

Dovolte mi malé pozvání:

V sobotu 21. listopadu 2015 chci, v blízkosti svých 60. narozenin, poděkovat Pánu Bohu a Panně Marii slavením mše svaté v kostele sv. Mořice v 11.00 hodin. Srdečně zvu vás, farníky obou našich farností, na tuto děkovnou bohoslužbu.

P. Josef

 

Svátky v týdnu:

Úterý – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Středa – Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

Sobota – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Neděle – slavnost JEŽÍŠ KRISTA KRÁLE

Změna v pořadu bohoslužeb

V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude v úterý 17. listopadu mše svatá v 7:00 hod.

Mše svatá za zemřelé kněze

Ve čtvrtek 19. listopadu ve farním kostele ve Střílkách budou kněží z farností našeho děkanátu sloužit mši svatou za zemřelé kněze, zvláště ty, kteří působili ve farnostech našeho děkanátu. Mše svatá začne v 9:00 hod.

Obnova zasvěcení lidstva

Příští neděli, poslední v církevním roce, slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále. Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost a připojíme se k obnově zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

 

Den Bible – akce pro děti

V neděli 15. listopadu si připomínáme Den Bible. Děkanátní centrum pro rodiny připravilo na dnešní odpoledne program pro děti školního věku. Můžete vzít vaši domácí oblíbenou Bibli, uděláme výstavku různých vydání, společně si zahrajeme zajímavé biblické hry a něco o Bibli si řekneme. Těšíme se na setkání v prostorách centra (za kostelem) od 15 - 17 hodin.

 

Sestry Navštívení Panny Marie

slaví 21. listopadu svátek Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě jako den, kdy obnovují své řeholní sliby. Tento řád založil roku 1610 ve Francii sv. František Saleský spolu se sv. Janou Františkou de Chantal. Do naší země přišly sestry v roce 1878, a to do Chotěšova u Plzně. Sestry Navštívení Panny Marie jsou nyní v naší farnosti sv. Mořice. Mají klauzuru u sester sv. Kříže na Koperníkově ulici. Děkujeme jim za modlitby, kterými podpírají naše farnosti a vyprošujeme Boží ochranu a hojné Boží požehnání.

Adorace

·         neděle 15. listopadu – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Pozvánka společenství „Taženi ke Kristu“:

CHVÁLY se budou konat v neděli 15. 11. v 16:00 hod. na faře u Panny Marie. Následuje agapé s malým občerstvením. Více informací je na plakátě a na stránkách www.takk.estranky.cz.

 

Adventní duchovní obnova VIR v kněžském semináři

O víkendu 27. – 29. 11. 2015 se jako každý rok uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci adventní duchovní obnova VIR určená pro mladé muže od 17 do 35 let. Obnovu povede P. Jiří Kaňa, farář v Blansku. Informace a přihlášky je možné získat na www.knezskyseminar.cz/vir.

 

Tee-Pee – program pro mládež v Rajnochovicích

Je určený pro mládež ve věku 13 až 15 let, která má zájem hlouběji poznat základy křesťanství a která chce růst ve vztahu s Kristem v církvi. Celkem 4 víkendy. První víkend proběhne ve dnech 11. – 13. prosince 2015. Přihlášky a další informace naleznete na webových stránkách mladez.ado.cz.

 

Duchovní obnovy v klášteře sester sv. Vincence na Malém Valu.

Pro ženy (vedená P. Adamem Ruckim) od 4. do 6. 12. 2015.

Pro muže (vedená P. Janem Szkanderou) 12. 12. 2015.

Více na plakátech a na www.vincentky.cz

 

Duchovní obnovy v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ul.

Pro dívky od 10 do 13 let – Adventní duchovní obnova 27. – 29. 11. 2015

Pro mladé ženy od 18 let – Adventní duchovní obnova 11. – 13. 12. 2015

Více na plakátech a na www.klaster-km.cz

 

Putovní mládežnická adorace

Zveme mladé z celého děkanátu na putovní adoraci do Hulína v pátek 20. listopadu. V 18.00 hod. bude v místním kostele mše svatá, v 19.00 hod. adorace a poté posezení na kaplance.

 

Duchovní obnova s P. Krenickým

V sobotu 21. listopadu se ve zlínském kongresovém centru uskuteční duchovní obnova s misionářem a P. Peterem Krenickým. Součástí programu je benefiční koncert pro Ukrajinu, při kterém vystoupí pěvecký sbor Cantica Laetitia spolu s členy Filharmonie Bohuslava Martinů. Výtěžek ze vstupného bude věnován prostřednictvím P. Krenického potřebným lidem na Ukrajině. Pořadatelem je nadační fond Credo. Více informací na plakátcích. Přihlásit se můžete prostřednictvím internetových stránek www.credonadacnifond.cz.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES