TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 40

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 13. 11. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Na dnešní den připadá svátek sv. Anežky České. V roce 2019 budeme slavit 30. výročí jejího svatořečení. Pod záštitou Arcidiecéze pražské, Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou a kapituly Všech svatých na Hradě pražském se zrodil projekt přípravy na toto výročí. Jeho autoři píší: “Osobnost sv. Anežky se netýká pouze jedné kapitoly českých středověkých dějin a listopadových událostí roku 1989. Jsme přesvědčeni, že svatá Anežka je velmi blízká také dnešnímu člověku. Ona sama zažila a prožila mnohé z toho, co zažívají a prožívají lidé dnešní doby – problémy v rodině, hledání vlastní životní cesty a překonávání obtíží při její realizaci… usmiřovala otce a syna, odmítla světskou moc a nádheru, založila špitál i řeholní řád, pomáhala potřebným… Naším přáním je, abychom sv. Anežce České dovolili vstoupit do našich životů, aby nás doprovázela na naší životní pouti.“

Autoři projektu založili internetové stránky www.svanezkaceska.cz, aby se staly místem, kde se všichni zájemci dozvědí o tom, co se chystá a čeho by se mohli zúčastnit. A prosí, aby lidé, farnosti, komunity aj. posílali informace o plánovaných akcích. Připravované akce jsou inzerovány také na letáčcích, které najdete v kostele.

 

Jménem ředitele Arcidiecézní charity Olomouc vám děkuji za vaše dary při dnešní sbírce na Charitu.

Velký dík všem, kdo v předvečer svátku sv. Martina připravili v našem městě akci pro rodiny s dětmi.

V kostele sv. Mořice při mši svaté v 7.45 hod. a v kostele Všech svatých v Hradisku v 9.15 hod. je dnes udělována svátost pomazání nemocných. Děkuji všem, kdo jste využili duchovní přípravy v minulých dnech a všem, kdo s láskou pečujete o nemocné v naší farnosti. Znovu připomínám, že nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, kněz rád navštíví a poslouží jim svátostmi v čase, který jim bude vyhovovat.

P. Josef

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Čtvrtek 17. listopadu – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Pátek 18. listopadu – Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

 

Příští neděli 20. listopadu je slavnost JEŽÍŠ KRISTA KRÁLE. Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější svátost a připojíme se tak k OBNOVĚ ZASVĚCENÍ LIDSTVA Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

 

ADORACE

·         Neděle 13. listopadu - kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19.00 – 20.00 hod., MIMOŘÁDNĚ celodenní adorace (8.30 – 17.00 hod.) v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ul.

·         Neděle 20. listopadu - kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19.00 – 20.00 hod.

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 14. listopadu v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže na Koperníkově ul.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Ve středu 16. listopadu v 19 hod. se na faře v Hradisku uskuteční setkání mužů. Všichni jsou srdečně zváni.

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

 

PUTOVNÍ ADORACE MLÁDEŽE

Mladí z našeho děkanátu se scházejí ke slavení mše svaté a společné adoraci třetí pátek v měsíci v různých farnostech našeho děkanátu. V pátek 18. listopadu od 18.00 do 20.00 hod. jsou všichni mladí srdečně zváni do kostela Sv. Jakuba Staršího v BŘESTU. Bližší informace na www.mladezkromeriz.signaly.cz. Kdo potřebuje odvoz, ať napíše na mladezkromeriz@signaly.cz.

 

MARIANKY

Sestry vincentky, P. Antonín Ptáček a Centrum pro rodinu srdečně zvou dívky ve věku 12 - 17 let s touhou více poznávat Pannu Marii a mít ji za svůj vzor na první setkání 18. -19. listopadu (od pátku 17 hod. do soboty 17 hod.) k sestrám vincentkám na Malém Valu. Setkávat se budeme 1x za 2 měsíce a těšit se můžete na duchovní i zábavný program. Více viz plakátek, přihlašování u Kamči Dvorské: tel. 607 054 498, e-mail: ka.dvorska@seznam.cz.

 

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY k poctě sv. CECÍLIE

Přijměte srdečné pozvání na koncert věnovaný patronce hudby a zpěvu sv. Cecílii, který se uskuteční v sobotu 19. listopadu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži. Začátek v 19 hod., vstupné dobrovolné. Program: A. Vivaldi, A. Dvořák, F. X. Brixi, J. S. Bach. Účinkují: Pěvecký sbor Cantus Morkovice, Chrámový sbor Panny Marie v Kroměříži, Orchestr žáků a pedagogů ZUŠ a konzervatoře Kroměříž.

 

KONFERENCE O EVANGELIZACI

Komunita Blahoslavenství a nadační fond Credo, zvou na Konferenci o evangelizaci, která se uskuteční příští víkend 18. – 20. listopadu ve Zlíně. Je určena široké veřejnosti a lze se zúčastnit i části programu. Součástí budou zajímavé přednášky, svědectví, mše svatá a modlitební večery. S různými způsoby, jak mluvit s druhými lidmi o Bohu, nás seznámí např. Kateřina Lachmanová, P. Ondrej Chrvala, P. Pavel Šupol a mnoho dalších. Sobotní mši svatou bude sloužit arcibiskup Jan Graubner.

Přijďte si pro inspiraci, jakým způsobem hlouběji prožívat svou víru a jak se nebát s druhými lidmi mluvit o Kristu. Můžete využít nabídku stravování, ubytování a hlídání dětí. Přihlášky a informace najdete na www.credonadacnifond.cz.

 

POZVÁNKA DO ŠKOLNÍ KNIHOVNY ARCIBISKUPSKÉHO GYMNÁZIA (AG) V KROMĚŘÍŽI

Milí farníci, začal nám dlouhý studený čas. Zkusme si jej zpříjemnit, ozvláštnit či rozzářit četbou zábavné, zajímavé či poučné knihy nebo poslechem zvukové knihy. Ve školní knihovně AG na vás takové knihy čekají. Nedejte se zmást názvem knihovny - ŠKOLNÍ. U nás si vyberou všichni. Pro malé čtenáře jsou k zapůjčení krásné knížky z projektu Česká knihovna. Starší školáci a studenti si mohou rozšířit obzory a současně pomoci potřebným četbou doporučené literatury v projektu Čtení pomáhá. Dospělí si jistě vyberou z velké nabídky duchovní (beletristické i vzdělávací) literatury či dokumentárních filmů z historie či přírody.

Najdete nás v přízemí budovy AG v Pilařově ulici nebo na internetových stránkách http://www.agkm.cz/ag/knihovna.html, včetně on-line katalogu. Půjčujeme i různé deskové a karetní hry. Na vaši návštěvu se těší knihovnice Jana Dvořáková a Dobromila Havelková.

 

„SKLÁDÁM NADĚJI V HOSPODINA,…

…V NĚHO NADĚJI SKLÁDÁM, ČEKÁM NA JEHO SLOVO.“ Adventní duchovní obnova pro dívky od 18 let. Kde: Klášter sester sv. Kříže v Kroměříži. Kdy: 25. - 27. 11. 2016. Přihlášky: Sr. M. Beata Zemanová, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž, tel.: 736 606 391, e-mail: dokromeriz@gmail.com. Více o nás: www.klaster-km.cz.

 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLADÉ MUŽE

Kdy: 25. – 27. listopadu 2016. Kde: Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci. Pro mladé muže od 17 do 35 let, kteří hledají cestu k prohloubení modlitby a duchovního života. Na téma „OČEKÁVÁNÍ NEOČEKÁVATELNÉHO“ a povede ji P. Josef Mikulášek, kaplan v olomoucké katedrále sv. Václava.

Třídenní program nabídne příležitost pro ztišení a setkání s Kristem, rozjímání nad Písmem, lectio divina, adorace, promluvy, podněty k osobnímu rozjímání a také příležitost k duchovnímu rozhovoru či svátosti smíření. Další informace a přihlášky na www.knezskyseminar.cz/akce/vir.

 

DUCHOVNÍ OBNOVY U SESTER SV. VINCENCE NA MALÉM VALU

Pro ženy (vedená P. Adamem Ruckim) od 9. do 11. 12. 2016.

Pro muže (vedená P. Janem Szkanderou) 17. 12. 2016.

Více na plakátech a na www.vincentky.cz

 

JÁ …MŮŽU SE POSTAVIT PŘED HOSPODINA?

Adventní duchovní obnova od 9. do 11. prosince 2016 v táborovém středisku Archa v Rajnochovicích. Pojď s námi očekávat, modlit se, zažít společenství jednoty, ticha i Lásky při mši svaté, adoraci, uzdravující svátosti smíření… Zajeď na hlubinu, zajeď na Archu! Povede P. Libor Všetula. Více informací a přihlašování: www.mladez.ado.cz.

 

TEE-PEE – program pro mládež v ADCŽM Přístav, Rajnochovice

Nebuď frajer, buď tee-pek! Je ti 13-15? Máš odvahu plavat proti proudu? Chceš poznat ty, kteří to dokážou? Chceš zjistit, co v Tobě je? Celkem 4 víkendy. První víkend proběhne ve dnech: 9. - 11. 12. 2016, další 20. - 22. 1. 2017, 17. - 19. 3. 2017, 12. - 14. 5. 2017.

Přihlášky a další informace: www.mladez.ado.cz.

 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017

Přihlašování na 6. Celostátní setkání mládeže, které se uskuteční 15. – 20. srpna 2017 v Olomouci, již bylo zahájeno. Přihlášky a další informace na webu setkání www.olomouc2017.signaly.cz. 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES