TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 41         Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE          22. 11. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Papež František řekl: „Slavení svátků je Božím vynálezem.“ O slavnosti Ježíše Krista Krále se koná před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V zásvětné modlitbě jsou slova: “Daruj své církvi pokoj a svobodu, propůjč všem národům mír a jistotu.“ Svět je dnes zmítán nepokojem neklidem, strachem, beznadějí, která pramení z neschopnosti zastavit zlo, které se šíří.

Pozvěme Ježíše do svého srdce, každý z nás, aby On nám dal svůj pokoj. Jeho království přece „spočívá ve spravedlnosti, pokoji a radosti...“ (srv. Řím 14,17) Prosme slovy sv. Jana Pavla II: „Ježíši, počátku a plnosti nového člověka, přitahuj si naše srdce, abychom dokázali opustit nedobré cesty a vydali se po tvých stopách cestou vedoucí k životu. Dej, ať žijeme ve věrnosti křestnímu slibu a naší víře, ať horlivě vydáváme svědectví tvému slovu, tak aby se v rodině a ve společnosti rozzářilo živé světlo tvého evangelia.

Tobě, Pane Ježíši, buď čest a sláva nyní i na věky.“

P. Josef

 

Minulou neděli jste při sbírce na Charitu věnovali ve farnosti sv. Mořice 28 300 Kč a dar 30 000 Kč, ve farnosti Hradisko 8 003 Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

 

Svátky v týdnu:

Pondělí – sv. Klementa I., papeže a mučedníka

Úterý – památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

Středa – sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

 

Příští neděle je 1. adventní, začátek nového církevního roku. Začíná cyklus C nedělního mešního lekcionáře. Při každé mši svaté bude žehnání adventních věnců. Přineste je s sebou a před začátkem mše svaté je položte před obětní stůl.

 

Ve všední dny jsou mše svaté u sv. Mořice v křestní kapli.

 

Vánoční hvězda

V kostele Všech svatých v Hradisku proběhne v neděli 29. listopadu akce „Vánoční hvězda.“ V předsíni kostela si můžete zakoupit vánoční hvězdu a tím přispět na léčbu těžce nemocných dětí. Ve farnosti sv. Mořice se akce koná 6. prosince.

 

Vigilie „za počatý lidský život.“

předvečer první neděle adventní se slaví na celém světě „Vigilie za počatý lidský život.“ Prosíme o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. Spojte se, prosím, v modlitbě doma v rodinách na tento úmysl. Ke společné modlitbě jste zváni do kaple sv. Kříže v 16:30 hod. (večerní chvály, adorace).

Ve farnosti Hradisko jste zváni na společnou modlitbu před vystavenou Nejsvětější svátostí v sobotu večer od 18:00 do 19:00 hod.

 

Blahopřání

25. listopadu slaví 93 let Mons. Erich Pepřík, papežský prelát, čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži, který bydlí v klášteře sester sv. Kříže, Koperníkova 1446/3. V jeho stáří a nemoci mu vyprošujme Boží pomoc a ochranu Panny Marie.

 

Advetní věnec z vlastní dílny

V sobotu 28. 11. 2015 od 9.00 hod. budeme na Centru pro rodinu vázat a zdobit adventní věnce. Přijďte si jej taky vyrobit – budete potřebovat polystyrenový korpus, bodce a svíčky, stužky nebo ozdoby. Chvojí, vázací drát a nářadí budou k dispozici. Můžete přijít i bez přihlášení, ale pokud budeme vědět o vás dopředu (kvůli omezeným prostorám), bude se nám lépe pracovat. Hlídání přihlášených dětí zajištěno. Předpokládaný konec v 11 hod.

pracovnice Děkanátního centra pro rodinu

 

Setkání katechetů kroměřížského děkanátu

Všechny katechety z děkanátu Kroměříž zvu na další setkání, které bude tentokrát v pondělí 23. listopadu 2015 v 16.00 hod. v Kroměříži na místě jako obvykle – na vikárce, tj. ve farní budově vedle kostela sv. Mořice.

Na setkání se těší P. Jan Ston.

Au-pair aneb slečna na hlídání

Přednáška ve Studentském klubu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži v pondělí 23. listopadu v 18.00 hod. O zkušenosti z Anglie a Skotska se podělí Monika Černá a Tereza Kondrátová.

 

Den otevřených dveří na AG

Již tradičně 1. sobotu v prosinci, tj. letos 5. 12. 2015 v době od 9 do 12 hodin se v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži bude konat Den otevřených dveří pro zájemce o studium i všechny, které zajímá život na církevním gymnáziu.

V rámci dne otevřených dveří budou mít návštěvníci k dispozici učitele jednotlivých předmětů, vychovatele domova mládeže i školního kaplana. Bude možné si prohlédnout prostory školy, odborné učebny, knihovnu, školní klub, domov mládeže i obě školní kaple. Svou prezentaci bude mít i studentský parlament. Zajímavosti z fyziky, chemie a biologie Vám představí studenti v laboratořích těchto předmětů.

Na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži mohou studovat žáci, kteří ukončili 7. nebo 9. třídu základní školy. Škola také poskytuje ubytování nejen dojíždějícím studentům gymnázia, ale také studentům ostatních středních škol v Kroměříži.

 

Adventní duchovní obnova pro manžele

Srdečně zveme manželské páry (případně jednotlivce) na jednodenní adventní zastavení, které se uskuteční 12. prosince 2015 (2. adventní sobotu) na Kurii arcibiskupství (sál ve 2. patře) na Biskupském nám. 2 v Olomouci. Součástí programu, který začne v 9.00 hod., je mše svatá, přednášky a možnost přijetí svátosti smíření.

Přednáší a mši sv. celebruje P. Antonín Krasucki z olomouckého kláštera dominikánů.

Je třeba se přihlásit předem. Účastnický poplatek je dobrovolný (náklady na občerstvení a režie jsou asi 40,- Kč na osobu); oběd vychází na 80,-Kč (pizza nebo salát) Přihlašovací formulář najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz.

 

Malá pouť za velké věci

Zveme všechny na poslední letošní pouť za víru v našich rodinách, která se uskuteční 13. prosince 2015 (další bude v březnu 2016). Povede od katedrály sv. Václava v Olomouci do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce.

Cesta je dlouhá cca 8 km a jde zhruba o 2 hodiny chůze. Podle svých fyzických sil

a možností se můžete k pouti přidat: ve 12.45 - 13.00 hod. (sraz) před katedrálou

sv. Václava nebo cca ve 14.30 hod. pod kopcem v Samotiškách (zde je také možné

sednout na bus a vyvézt se nahoru) nebo v 15 hod. na mši sv. v bazilice

na Svatém Kopečku. Ve 13.00 hod. vyjdeme z katedrály Branou Milosrdenství, která bude ten den dopoledne slavnostně otevřená. Mše sv. na závěr bude sloužena za zesnulé děti a jejich rodiny (více informací v těchto pozvánkách). Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 251, email: reznickova@arcibol.cz.

Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES