TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 41

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. 11. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

O slavnosti Ježíše Krista Krále se koná na závěr mše svaté před vystavenou Nejsvětější svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Na závěr Svatého roku milosrdenství k ní připojíme i tuto modlitbu:

Bože, milosrdný Otče, který zjevuješ svou lásku ve svém Synu, Ježíši Kristu, a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém, Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka. Skloň se nad námi hříšnými, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo a dej všem obyvatelům země poznat Tvé milosrdenství, aby v Tobě, trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje. Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen

(Touto modlitbou zasvětil Jan Pavel II. 17. srpna 2002 svět Božímu milosrdenství.)

 


 

Pán Bůh zaplať za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Minulou neděli jste při sbírce na Charitu věnovali ve farnosti sv. Mořice 46.010,- Kč, ve farnosti Hradisko 7.158,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 21. listopadu – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Úterý 22. listopadu – památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Středa 23. listopadu – sv. Klementa I., papeže a mučedníka

Čtvrtek 24. listopadu – památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

Pátek 25. listopadu – sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

 

Příští neděle 27. listopadu je 1. neděle adventní, začátek nového církevního roku. Začíná cyklus A nedělního mešního lekcionáře. Při každé mši svaté bude žehnání adventních věnců. Přineste je s sebou a před začátkem mše svaté je položte před obětní stůl.

 

Ve všední dny jsou mše svaté u sv. Mořice v křestní kapli.

 

ADORACE v neděli 20. a 27. listopadu

kostel sv. Mořice 19.00 – 20.00 hod.

 

Vánoční hvězda

V kostele Všech svatých v Hradisku proběhne příští neděli 27. listopadu akce „VÁNOČNÍ HVĚZDA.“ V předsíni kostela si můžete zakoupit vánoční hvězdu (malá 50Kč, velká 100Kč) a tím přispět na léčbu těžce nemocných dětí ve Fakultní nemocnici Olomouc. Ve farnosti sv. Mořice se akce koná 4. prosince 2016.

 

Vigilie „za počatý lidský život.“

předvečer první neděle adventní se slaví na celém světě „Vigilie za počatý lidský život.“ Prosíme o ochranu každé lidské bytosti povolané k životu. Spojte se, prosím, v modlitbě doma v rodinách na tento úmysl. Ke společné modlitbě jste zváni do kaple sv. Kříže v 16:30 hod. (večerní chvály, adorace).

 

Sestry Navštívení Panny Marie

slaví 21. listopadu svátek Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě jako den, kdy obnovují své řeholní sliby. Tento řád založil roku 1610 ve Francii sv. František Saleský spolu se sv. Janou Františkou de Chantal. Do naší země přišly sestry v roce 1878, a to do Chotěšova u Plzně. Sestry Navštívení Panny Marie jsou nyní v naší farnosti sv. Mořice. Mají klauzuru u sester sv. Kříže na Koperníkově ulici. Děkujeme jim za modlitby, kterými podpírají naše farnosti, a vyprošujeme Boží ochranu a hojné Boží požehnání.

 

Setkání katechetů kroměřížského děkanátu

se koná v úterý 23. listopadu 2016. V 17.00 hod. je mše sv. v kostele sv. Mořice. Od 17.45 hod. setkání ve společenské místnosti na vikárce, tj. ve farní budově vedle kostela sv. Mořice.    Na setkání se těší P. Jan Ston.

 

Blahopřání

25. listopadu slaví 94 let Mons. Erich Pepřík, papežský prelát, čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži, který bydlí v klášteře sester sv. Kříže, Koperníkova 1446/3. V jeho stáří a nemoci mu vyprošujme Boží pomoc a ochranu Panny Marie.

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

 

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA

pro pečující v domácnosti se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu 2016 v 16 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby na Malém Valu 1152 v Kroměříži.

 

„SKLÁDÁM NADĚJI V HOSPODINA,…

…V NĚHO NADĚJI SKLÁDÁM, ČEKÁM NA JEHO SLOVO.“ Adventní duchovní obnova pro dívky od 18 let. Kde: Klášter sester sv. Kříže v Kroměříži. Kdy: 25. - 27. 11. 2016. Přihlášky: Sr. M. Beata Zemanová, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž, tel.: 736 606 391, e-mail: dokromeriz@gmail.com. Více o nás: www.klaster-km.cz.

 

DUCHOVNÍ OBNOVY U SESTER SV. VINCENCE NA MALÉM VALU

Pro ženy (vedená P. Adamem Ruckim) od 9. do 11. 12. 2016 (přihlášky do 2.12.).

Pro muže (vedená P. Janem Szkanderou) 17. 12. 2016 (přihlášky do 14.12.).

Více na plakátech a na www.vincentky.cz

 

Centrum pro rodinu v Kroměříži na Stojanově nám.4/9 pro vás připravilo:

 

PLETENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

V sobotu 26. listopadu od 9 - 11 hodin. Nezapomeňte si donést korpus, ozdoby a svíčky. Chvojí a vázací drát s nářadím budou zajištěny.

UČÍME SE KOLEDY

Krásným zvykem na Vánoce je zpívání koled. Zveme děti, rodiče, prarodiče a každého, kdo by si chtěl koledy zopakovat nebo se naučit nové, do Centra pro rodinu v sobotu 3. prosince od 9.00 hod. Během dopoledne se děti budou moci zapojit do výtvarné soutěže „Vánoce v naší rodině.“ Výtvarné potřeby budou k dispozici.

KURZ PLETENÍ ŠÁL

proběhne v úterý 6. prosince od 15.30 a od 18 hodin. Přihlašujte se co nejdříve (nejpozději do 23. listopadu) u lektorky Dany Tiché, tel. 728 501 132,  e-mail: danust@seznam.cz z důvodu objednání příze.

Těšíme se na Vás.

 

Den otevřených dveří na AG

Již tradičně první sobotu v prosinci, letos 3. prosince 2016, v době od 9 do 12 hodin se v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži bude konat Den otevřených dveří pro zájemce o studium i všechny, které zajímá život na církevním gymnáziu.

V rámci dne otevřených dveří budou mít návštěvníci k dispozici učitele jednotlivých předmětů, vychovatele domova mládeže i školního kaplana. Bude možné si prohlédnout prostory školy, odborné učebny, knihovnu, školní klub, domov mládeže i obě školní kaple. Svou prezentaci bude mít i studentský parlament. Zajímavosti z fyziky, chemie a biologie Vám představí studenti v laboratořích těchto předmětů.

Na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži mohou studovat žáci, kteří ukončili 7. nebo 9. třídu základní školy. Škola také poskytuje ubytování dojíždějícím studentům nejen gymnázia, ale také studentům ostatních středních škol v Kroměříži.

 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLADÉ MUŽE

Kdy: 25. – 27. listopadu 2016. Kde: Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci. Pro mladé muže od 17 do 35 let, kteří hledají cestu k prohloubení modlitby a duchovního života. Na téma „OČEKÁVÁNÍ NEOČEKÁVATELNÉHO“ a povede ji P. Josef Mikulášek, kaplan v olomoucké katedrále sv. Václava. Informace a přihlášky na www.knezskyseminar.cz/akce/vir.

 

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELE

Srdečně zveme manželské páry na jednodenní adventní zastavení na téma: Jaké místo má Bůh v naší rodině“. Uskuteční se 26. listopadu 2016 na Svatém Kopečku u Olomouce (Francouzský sál fary). Součástí programu, který začne v 9.00 hod., je mše svatá, přednášky a možnost přijetí svátosti smíření. Přednáší Drahomíra a Vít Pěluchovi, otec Gorazd Krušina, OPraem. Je třeba se přihlásit předem, prostory pro hlídání dětí vlastní pečovatelkou zajištěny. Účastnický poplatek je dobrovolný, pro zájemce oběd asi 80,-Kč (pizza nebo salát). Přihlašovací formulář najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Alena Večeřová, tel.: 587 405 250, e-mail: vecerova@arcibol.cz.

 

ADVENTNÍ SETKÁNÍ PRO KŘESŤANSKÉ PODNIKATELE

Na setkání 1. prosince od 18.00 hodin v klášterní kavárně Ode, Hrnčířská 12, Olomouc, zve sdružení křesťanských podnikatelů KOMPAS všechny křesťanské obchodníky, manažery, podnikatele a živnostníky. Účast je třeba potvrdit na e-mailu info@krestanskypodnikatel.cz. Program nabídne adoraci v kapli kavárny, besedu se sestrami z Kongregace Neposkvrněného početí Panny Marie, které kavárnu provozují. 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES