TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 42         1. NEDĚLE ADVENTNÍ          29. 11. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Jsme na začátku nového církevního roku, který budeme prožívat od 8. prosince 2015 jako „Svatý rok milosrdenství.“ Letáček, který si dnes můžete vyzvednout v našich kostelích, nese na úvodní straně logo tohoto roku: „Milosrdní jako Otec.“

Papež František píše v bule, kterou vyhlásil Svatý rok milosrdenství: „Ježíš Nazaretský svým slovem, svými gesty a celou svojí osobou zjevuje Boží milosrdenství. Potřebujeme neustále rozjímat o milosrdenství. Je zdrojem radosti, vyrovnanosti a pokoje Je podmínkou naší spásy. Milosrdenství je slovem, které zjevuje tajemství Nejsvětější Trojice. Milosrdenství je poslední a svrchovaný čin, kterým nám Bůh vychází vstříc.“

Přemýšlejme o těchto slovech.

P. Josef

 

Začínáme nový církevní rok. Liturgická čtení jsou z cyklu C nedělního mešního lekcionáře. Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Napomáhají nám k tomu i vnější symboly, např. adventní věnec. Obětní stůl se v době adventní – mimo slavnosti a mimo 3. neděli adventní – může zdobit květinami, ale jen skromně, aby se nepředcházela plná radost vánočních svátků.

 

Vánoční hvězda

V předsíni kostela Všech svatých v Hradisku si můžete tuto neděli zakoupit vánoční hvězdu a tím přispět na léčbu těžce nemocných dětí. V Kroměříži se akce koná v kostele sv. Mořice i v kostele sv. Jana Křtitele 6. prosince.

 

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, se zapisují od 3. prosince v obou farních kostelích a také ve farní kanceláři.

 

Svátky v týdnu:

Pondělí – svátek sv. Ondřeje, apoštola

Čtvrtek – památka sv. Františka Xaverského, kněze

Příští neděle je 2. adventní. 6. prosince je v kalendáři památka sv. Mikuláše, biskupa. Všem dětem přejeme bohatou mikulášskou nadílku.

Změna bohoslužeb v kapli sv. Vincence na Malém Valu

Dvě soboty za sebou – 5. prosince a 12. prosince budou mše svaté v kapli svatého Vincence už v 17.00 hod. V ty dny probíhají v klášteře duchovní obnovy

 

Pozvání pro děti

V době adventní zveme všechny děti na ranní mše svaté ke cti Panny Marie – RORÁTY. Budeme je slavit ve všední dny od pondělí do pátku v kapli svatého Vincence na Malém Valu vždy v 6:45 hod. První roráty budou v pondělí 30. listopadu. Sestry sv. Vincence zvou po mši svaté děti na malou snídani.

 

Adorace

·         neděle 29. listopadu – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         čtvrtek 3. prosince – kostel Všech svatých v Hradisku (17.15 – 18.00 hod.)

·         pátek 4. prosince – celodenní adorace v kapli sv. Vincence. (7.00 – 16.00 hod.)

·         neděle 6. prosince – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.00 hod.,  kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Čtvrtek před prvním pátkem (3. prosince)

Den modliteb za kněžská povolání

Ve farnosti Hradisko navštíví kněz ve čtvrtek dopoledne nemocné po domech. Večer bude mše svatá ve farním kostele v 18.00 hod. Přede mší svatou je od 17.15 hod. adorace a také příležitost ke svátosti smíření.

 

Příležitost ke svátosti smíření:

·         čtvrtek před prvním pátkem (3. 12.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 17.15 – 18.00 hod.

·         na první pátek v měsíci (4. 12.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.

 

Prvopáteční rande

Mladí z našich farností jsou srdečně zváni každý první pátek v měsíci na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Můžete se zúčastnit adorace, mše svaté a společenství mladých. Možnost přespání do soboty. Vice na www.mladezkromeriz.signaly.cz

 

Pozvánka společenství „Taženi ke Kristu“:

CHVÁLY se budou konat v neděli 29. 11. v 16:00 hod. na faře u Panny Marie. Následuje agapé s malým občerstvením. Více informací je na plakátě a na stránkách www.takk.estranky.cz.

 

Pozvání na duchovní obnovu ve farnosti Hradisko

Kdy: V sobotu 12. prosince od 13.30 do 17.00 hod. Kde: Na faře v Hradisku, zakončena mši svatou ve farním kostele. Duchovní obnovu pro všechny na téma „Ježíš Kristus – skutečně i člověk“ povede P. Pavel Lev Eliáš. Jste srdečně zváni.

 

Benefiční koncert

VOŠPS a SPgŠ Kroměříž a město Kroměříž pořádají Benefiční koncert pro Masarykův onkologický ústav Brno. Kdy: Ve čtvrtek 3. prosince 2015 v 19.00 hod. Kde: V kostele Panny Marie v Kroměříži. Vystoupí Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž, sbormistr Jiří Jablunka. Více informací je na plakátech.

 

Den otevřených dveří na AG

Již tradičně 1. sobotu v prosinci, tj. letos 5.?12.?2015 v době od 9 do 12 hodin se v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži bude konat Den otevřených dveří pro zájemce o studium i všechny, které zajímá život na církevním gymnáziu.

V rámci dne otevřených dveří budou mít návštěvníci k dispozici učitele jednotlivých předmětů, vychovatele domova mládeže i školního kaplana. Bude možné si prohlédnout prostory školy, odborné učebny, knihovnu, školní klub, domov mládeže i obě školní kaple. Svou prezentaci bude mít i studentský parlament. Zajímavosti z fyziky, chemie a biologie Vám představí studenti v laboratořích těchto předmětů.

Na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži mohou studovat žáci, kteří ukončili 7. nebo 9. třídu základní školy. Škola také poskytuje ubytování nejen dojíždějícím studentům gymnázia, ale také studentům ostatních středních škol v Kroměříži.

 

Den otevřených dveří v Církevní ZŠ v Kroměříži

Církevní základní škola v Kroměříži zve všechny zájemce a příznivce školy na Den otevřených dveří v úterý 8. prosince 2015: Od 9.00 do 12.00 hod. – program pro MŠ; od 14.00 do 17.00 hod. – program pro veřejnost. Kde: V budově prvního i druhého stupně školy.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES