TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 42

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 27. 11. 2016

Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
Vstupujeme do nádherného období ztišení a radostného očekávání – do adventu – a po 4 týdny se duchovně připravujeme na příchod Toho, který jediný může naplnit náš život…

V adventu vyhlížíme Toho, který osvěcuje a proměňuje náš život, a který naplňuje naše nejhlubší touhy. Náš život se ale může zdařit jen tehdy, jestliže hledíme na něco většího, na Boha, který přebývá v nás a mezi námi a spojuje nás navzájem hlouběji, než to dokážou naše city.

V adventu slavíme a očekáváme Kristův příchod. V tomto očekávání máme přicházet i k sobě samým. Máme vstoupit do vlastního srdce, v němž již Kristus přebývá. Když do něj dospějeme, pak zde zažijeme společenství s Kristem.

Anselm Grün / Leo Fijen: Rok, kdy zemřel můj otec


Dnes slavíme 1. neděli adventní a vstupujeme do nového církevního roku. Začíná cyklus A nedělního mešního lekcionáře. Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Napomáhají nám k tomu i vnější symboly, např. adventní věnec. Obětní stůl se v době adventní – mimo slavnosti a mimo 3. neděli adventní – může zdobit květinami, ale jen skromně, aby se nepředcházela plná radost vánočních svátků.

Dnes při každé mši svaté bude žehnání adventních věnců. Před začátkem mše svaté je položte před obětní stůl.

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali ve farnosti sv. Mořice 14.850,- Kč a dar 6.000,- Kč, ve farnosti Hradisko 1.880,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, se zapisují od 1. prosince v obou farních kostelích a také ve farní kanceláři.

Vánoční hvězda

V kostele Všech svatých v Hradisku proběhne dnes, tj. 27. listopadu, akce „VÁNOČNÍ HVĚZDA.“ V předsíni kostela si můžete zakoupit vánoční hvězdu a tím přispět na léčbu těžce nemocných dětí ve Fakultní nemocnici Olomouc. Ve farnosti sv. Mořice se akce koná 4. prosince 2016.


SVÁTKY V TÝDNU:
Středa 30. listopadu – svátek sv. Ondřeje, apoštola
Sobota 3. prosince – památka sv. Františka Xaverského, kněze

Příští neděle 4. prosince je 2. neděle adventní.
V době adventní budou mše sv. v kapli sv. Vincence ve všední dny v 6.45 hod.

Pozvání pro děti

V době adventní zveme všechny děti na ranní mše svaté ke cti Panny Marie – RORÁTY. Budeme je slavit ve všední dny od pondělí do pátku v kapli svatého Vincence na Malém Valu vždy v 6.45 hod. První roráty budou v pondělí 28. listopadu. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na malou snídani.

Ve farních kostelech zveme děti každou neděli po mši svaté k adventní vývěsce. Budeme zdobit obrázek Panny Marie a snažit se jednat jako ona.


ADORACE

  • neděle 27. listopadu – kostel sv. Mořice 19.00 – 20.00 hod.

  • čtvrtek 1. prosince (Den modliteb za kněžská povolání) – kostel Všech svatých v Hradisku (17.15 – 18.00 hod.), kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

  • pátek 2. prosince – celodenní adorace v kapli sv. Vincence. (7.00 – 16.00 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

  • neděle 4. prosince – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku 14.30 - 15.30 hod., kostel sv. Mořice 19.00 – 20.00 hod.


Příležitost ke svátosti smíření:

  • čtvrtek před prvním pátkem (1. 12.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 17.15 – 18.00 hod.

  • na první pátek v měsíci (2. 12.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.


MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 28. listopadu v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže na Koperníkově ul.


Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Ve středu 30. listopadu v 18 hod. v Měrůtkách u pana Konečného. Všichni jsou srdečně zváni.


Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 1. prosince dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.


9 prvních pátků v Hradisku

Ve farnosti Hradisko pokračuje (již třetí) společné prožívání 9 prvních pátků pro děti 4. - 6. třídy, které byly u prvního svatého přijímání. Je pro ně připraven cca hodinový přípravný program (katecheze, pracovní listy). Setkání bude probíhat od 18.00 hod. a začne na faře. Kolem 18.30 hod. přijede kněz, aby účastníky vyzpovídal. Pak následuje společná modlitba v kostele a kněz podá sv. přijímání. Pamatujme i my dospělí na velké přísliby, které dal Pán Ježíš skrze sv. Markétu Marii Alacoque všem, kdo budou uctívat jeho Nejsvětější Srdce.


NABÍDKY A POZVÁNÍ


Centrum pro rodinu v Kroměříži na Stojanově nám. 4/9 pro vás připravilo:

UČÍME SE KOLEDY
Krásným zvykem na Vánoce je zpívání koled. Zveme děti, rodiče, prarodiče a každého, kdo by si chtěl koledy zopakovat nebo se naučit nové, do Centra pro rodinu v sobotu 3. prosince od 9.00 hod. Během dopoledne se děti budou moci zapojit do výtvarné soutěže „Vánoce v naší rodině.“ Výtvarné potřeby budou k dispozici.

KURZ PLETENÍ ŠÁL
proběhne v úterý 6. prosince od 15.30 a od 18 hodin. Přihlašujte se co nejdříve (nejpozději do 23. listopadu) u lektorky Dany Tiché, tel. 728 501 132, e-mail: danust@seznam.cz z důvodu objednání příze.
Těšíme se na Vás.

VÁNOCE V NAŠÍ RODINĚ
Výtvarná soutěž pro děti. Bližší informace na vývěsce.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA AG

Již tradičně první sobotu v prosinci, letos 3. prosince 2016, v době od 9 do 12 hodin se v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži bude konat Den otevřených dveří pro zájemce o studium i všechny, které zajímá život na církevním gymnáziu.

Na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži mohou studovat žáci, kteří ukončili 7. nebo 9. třídu základní školy. Škola také poskytuje ubytování nejen dojíždějícím studentům gymnázia, ale také studentům ostatních středních škol v Kroměříži.

SLAVNOSTNÍ KONCERT
u příležitosti 25 let od znovuobnovení školy se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince 2016 v 17 hodin v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Vystoupí pěvecký sbor AVE pod vedením Mgr. Michaela Korbičky, Ph.D. Srdečně zve Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži.


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CÍRKEVNÍ ZŠ

Církevní základní škola v Kroměříži zve všechny zájemce a příznivce školy na Den otevřených dveří pro veřejnost ve čtvrtek 8. prosince 2016 od 14.00 do 17.00 hod.. Program pro MŠ: 7. - 9. prosince (středa – pátek) od 9.00 do 12.00 hod. Nechte děti přicházet do Církevní ZŠ na Velkém nám. 49, tel. 573 335 531, www.czs-km.cz.

DUCHOVNÍ OBNOVY U SESTER SV. VINCENCE NA MALÉM VALU

Pro ženy (vedená P. Adamem Ruckim) od 9. do 11. 12. 2016 (přihlášky do 2.12.).
Pro muže (vedená P. Janem Szkanderou) 17. 12. 2016 (přihlášky do 14.12.).

Více na plakátech a na www.vincentky.cz


ADVENTNÍ KONCERT pěveckého sboru MORAVAN Kroměříž
v kostele sv. Jana Křtitele v neděli 11. prosince 2016 v 16 hod.


Jako bychom dnes zemřít měli

Dokumentární film o dramatickém osudu umučeného číhošťského faráře Josefa Toufara. Předpremiéra – 28. 11. v 16.30 hod., Kino Art, Cihlářská 61, Brno. Premiéra – 29. 11. ve 21.00 hod. na ČT2.


Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES