TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 42

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

10. 12. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Sestry a bratři, v měsíci prosinci nás Svatý otec v Apoštolátu modlitby prosí, abychom se modlili na tento úmysl:

ZA OBYVATELE HONDURASU

Modleme se za to, aby obyvatelé Hondurasu překonávali mírovým způsobem současné těžkosti.

(komentář k tomuto úmyslu papeže Františka najdete na vývěsce a na www.jesuit.cz )

P. Josef

 

Papež František slaví v neděli 17. prosince 81. narozeniny. 

Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie, aby s láskou a moudrostí vedl Kristovu církev v dnešním světě.

 

Dnes vychází farní list TRIO. Najdete v něm ohlédnutí za uplynulým církevním rokem v naší farnosti, pozvání na různé akce i pořad vánočních bohoslužeb včetně příležitostí ke svátosti smíření. Trio bude také k dispozici na farních webových stránkách www.svmoric.net.

 

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, se zapisují v obou farních kostelích a také ve farní kanceláři.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Středa 13. prosince – památka sv. Lucie, panny a mučednice

Čtvrtek 14. prosince – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

 

Příští neděle 17. prosince je 3. neděle adventní.

Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

 

RORÁTY

Také ve druhém adventním týdnu zveme všechny děti na roráty, které slavíme od pondělí do pátku v kapli svatého Vincence na Malém Valu vždy v 6.45 hod. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na snídani.

 

UPOZORNĚNÍ:

V sobotu 16. prosince bude mše svatá v kapli sv. Vincence mimořádně v 17.00 hod.

V době adventní jsou mše sv. v kapli sv. Vincence ve všední dny v 6.45 hod.

Ve všední dny jsou mše svaté u sv. Mořice v křestní kapli.

 

ADORACE v neděli 10. 12. a 17. 12. 2017

Přijměte pozvání a přijďte do kostela sv. Mořice 19 - 20 hod.

 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Díky skautům putuje až k nám světlo z Betléma. Slavnostní předání BETLÉMSKÉHO SVĚTLA bude při zahájení mše svaté v kostele sv. Mořice v neděli 17. prosince v 10.15 hod. Bude přineseno a bude hořet také v ostatních kostelech a kaplích. Můžete si je o 3. adventní neděli i během následujících dnů přenést do svých domovů.

 

Nahlaste nám prosím nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek  14. prosince dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

SETKÁNÍ ČLENŮ FARNÍ RADY

Jednání členů Farní rady farnosti sv. Mořice se koná v úterý 12. prosince v 19 hod. na vikárce. Ve farnosti Hradisko se sejdeme ve čtvrtek 14. prosince v 19 hod. na faře.

P. Josef

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 11. prosince v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže, na Koperníkově ul.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Setkání mužů bude ve středu 13. prosince v 18 hod. na faře v Hradisku.

Srdečně zve Petr Váňa.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 od 15 hod. zveme seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s duchovním tématem, modlitbou, posezením u kávy nebo čaje. Témátko na prosinec – SVATÁ RODINA. Nabídku dalších akcí Centra najdete na vývěskách v našich kostelech a na webových stránkách Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž: www.cpr-kromeriz.cz

 

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA

Na svépomocnou skupinu jsou srdečně zváni všichni, kdo doma pečují o své blízké a rádi by své zkušenosti a starosti sdíleli s ostatními pečujícími. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince 2017 v 16 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby Malý Val 1552, Kroměříž.

 

SPOLEČENSTVÍ ADVENTNÍCH MODLITEB

Milí farníci, srdečně Vás zvu ke společným modlitbám v rámci adventní novény od 15. 12. do 23. 12. 2017. Novénu se začínáme modlit již tradičně u nás (Pořízkovi) na adrese Kojetínská 46, v pátek 15. prosince ve 14 hodin.

Na společné chvíle s Vámi se těší Jarmila Pořízková.

 

„VÁNOČNÍ” SBOR U KOSTELA SV. MOŘICE

Další zkouška vánočního sboru proběhne v pátek 22. prosince 2017 v 19 hod. ve zpěvárně. Na premiéru se můžete těšit v neděli 24. prosince 2017 při „půlnoční“ mši svaté ve 21 hod. v kostele sv. Mořice.

 

Příležitost ke svátosti smíření v době adventní

Ve všední dny se zpovídá půl hodiny před bohoslužbami.

Ve třetím adventním týdnu budou přítomni i kněží z farností našeho děkanátu. Informace najdete na vývěsce, farním listu TRIO a ve Vánočním listu.

 

VÁNOČNÍ VÝZDOBA

FARNOST SV. MOŘICE (kostel sv. Mořice a sv. Jana Křtitele):

Výzdoba kostelů  bude zahájena v pátek 15. prosince. Prosíme muže, aby přišli do kostela svatého Mořice v 10 hod., kde bude provedeno usazení stromků a natažení elektroinstalace. Současně bude provedena montáž konstrukce a kulis betléma. 

Další práce výzdoby jsou plánovány v sobotu 16. prosince od 9 hod. Prosíme zvláště mládež ale i dospělé a děti o pomoc. Poté bude proveden úklid a položení koberců v kostele svatého Mořice spolu s úklidovou skupinkou tohoto týdne. Ochotní zájemci pro pomoc při těchto pracích, prosím, hlaste se V. Pořízkovi 736 522 846.

FARNOST HRADISKO: Prosíme dospělé, mládež i děti, přijďte pomoci se strojením stromečků, vánoční výzdobou a stavbou betléma v pátek 22. prosince a v sobotu 23. prosince od 9.00 hod.

 

SLUŽBA U JESLIČEK

Během vánočních svátků je vhodné, aby naše kostely byly co nejvíce otevřeny k modlitbě a návštěvě u Jesliček. Pomozte zajistit službu v kostele sv. Mořice a sv. Jana a zapište se prosím na rozpis, který bude na stole v kostele sv. Mořice u bočního vchodu.

 

ŽIVÝ BETLÉM

Církevní základní škola v Kroměříži vás zve na Živý Betlém ve čtvrtek 21. prosince na Velkém náměstí. Čas jednotlivých představení: 10.00 hod., 14.30 hod., 16.00 hod.

 

VEDOUCÍ SKUPINEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Charita Kroměříž hledá pro město Kroměříž vedoucí skupinek TKS. Vítáme dospělé a mládež starší 15 ti let, kteří mají chuť pomoci. Koledování proběhne od 2. 1. do 14. 1. 2018Kontaktujte nás na tel. čísle: 573 343 648, 737 630 670, nebo na mailu: josef.sebestik@kromeriz.charita.cz.

 

BRUSLENÍ PRO VEDOUCÍ A KOLEDNÍKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

sobotu 30. 12. 2017 jste zváni na Tříkrálové bruslení od 9.15 do 11.30 hod. na zimním stadionu v Kroměříži.

Mgr. Josef Šebestík, pastorační asistent Charity Kroměříž

 

 

 

Vzkaz od sv. Mikuláše

Edward Hays, Poutníkův almanach (upraveno)

Docela se to hodí, že sv. Mikuláš přichází na začátku Adventu a na začátku předvánoční nákupní sezóny. Jako patron kupujících prohlašuje: „Ať je to jednoduché!“ Ať je to tak jednoduché, aby se to vlezlo i do boty nebo punčochy.

Jedna z věcí, která by se do boty nebo ponožky visící nad krbem určitě vlezla, je vzkaz  o jednom z nejvzácnějších darů, o daru času. Takový vzkaz podle sv. Mikuláše by mohl znít: „Dávám ti půl hodiny kvalitního rozhovoru každý večer, hned jak po večeři sklidíme nádobí ze stolu.“ Nebo: „Dávám ti jednu sobotu měsíčně, abych byl s tebou a dělal, cokoli budeš chtít ty.“

Takový dárek můžeme ocenit, protože výzkumy říkají, že průměrný manželský pár spolu mimo čas u stolu mluví týdně jen 30 min a mezi rodiči a dětmi je to dokonce jen 14 minut týdně. Takže jak vidíme, možnosti pro dárky sv. Mikuláše jsou téměř neomezené.

Přijď, sv. Mikuláši, patrone kupujících a těch, kdo hledají dárky, a učiň letošní Vánoce radostné, kreativní a plné lásky.

(podle appleseeds.org zpracoval MK)

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

 


 

Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES