TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 43         2. NEDĚLE ADVENTNÍ          6. 12. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

 

Sestry a bratři,

od 1. neděle adventní užíváme při mši svaté nové vydání Českého misálu. S tím je spojena i výzva otce arcibiskupa, abychom se více zaměřili na jednotné slavení liturgie ve všech farnostech naší arcidiecéze. Jde o postoje při slavení mše svaté.

V našich farnostech, a to je třeba zdůraznit, většinou zachováváme předpisy stanovené ve Všeobecných pokynech. Přece však v několika případech dojde ke změně. V čl. 43 Všeobecných pokynů se píše: „Kde je zvykem, že lid po skončení aklamace ´Svatý´ klečí stále až do konce eucharistické modlitby, je chvályhodné to zachovat.“ Otec arcibiskup připomíná: „U nás byl tento zvyk po staletí. Jen ti, kteří byli mimo lavice, kromě proměňování někdy stáli. Prosím, abychom se tohoto schváleného zvyku jednotně drželi.“

Pro nás to znamená, že po odpovědi na výzvu „Tajemství víry“ zůstanou ti, kteří jsou v lavicích klečet až do zvolání „Amen“ na konci eucharistické modlitby. Pak povstanou, a kněz pronáší výzvu k modlitbě Otče náš. Ti, kteří nemohou klečet, zůstanou během eucharistické modlitby sedět v lavicích.

Věřím, že se do těchto změn v postojích postupně vpravíme. Může nám to prospět, abychom přemýšleli, jak prožíváme jednotlivé části mše svaté. A také přinést radost při společném slavení poutí a diecézních setkání, kde i postoji vyjadřujeme jednotu Božího lidu.

P. Josef

 

Vánoční hvězda

Dnes dopoledne v předsíni kostela sv. Mořice a večer v kostele sv. Jana Křtitele si můžete zakoupit vánoční hvězdu a tím přispět na léčbu těžce nemocných dětí.

 

Adorace v neděli 6. prosince

-          Celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.)

-          kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.00 hod.

-          kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, se zapisují v obou farních kostelích a také ve farní kanceláři.

 

Nahlaste nám prosím nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

 

Svátky v týdnu:

Pondělí – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Úterý – slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

Příští neděle je 3. adventní.

 

Pořad bohoslužeb 8. prosince

Církev nám doporučuje slavit tento den jako zasvěcený svátek, především účastí na mši svaté.

6.45 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu (sestry sv. Vincence při mši svaté obnovují své řeholní sliby)

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Televize NOE i Česká televize nabídne 8. prosince 2015 od 9.30 hod. přímý přenos z Říma ze zahájení Svatého roku milosrdenství.

 

Změna bohoslužeb v kapli sv. Vincence na Malém Valu

V sobotu 12. prosince bude mše svatá v kapli svatého Vincence už v 17.00 hod. V ten den probíhá v klášteře duchovní obnova pro muže pod vedením P. Jana Szkandery.

 

Všechny děti zveme na RORÁTY, které jsou ve všední dny v kapli svatého Vincence vždy v 6.45 hod. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na malou snídani.

 

Den otevřených dveří v Církevní ZŠ v Kroměříži

Církevní základní škola v Kroměříži zve všechny zájemce a příznivce školy na Den otevřených dveří úterý 8. prosince 2015. Od 9.00 do 12.00 hod. – program pro MŠ; od 14.00 do 17.00 hod. – program pro veřejnost. Kde: V budově prvního i druhého stupně školy.

 

Nabídka Děkanátního centra pro rodinu

VÝSTAVA

Centrum pro rodinu zve na výstavu dětských obrázků Panny Marie. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 8. prosince 2015 po večerní mši svaté u svatého Mořice. Bližší informace jsou na plakátku.

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve čtvrtek 10. 12. 2015 od 14.30 hodin  bude v prostorách Centra pro rodinu další setkání seniorů. Tentokrát poznáme svatou Faustynu Kowalskou a povyprávět o ní nám přijde Marta Hánečková, která několikrát navštívila Krakov. Bude možné nahlédnout do Deníčku svaté Faustyny a pomodlíme se spolu Korunku k Božímu milosrdenství.

 

Pozvání na duchovní obnovu ve farnosti Hradisko

Kdy: V sobotu 12. prosince od 13.30 do 17.00 hod. Kde: Na faře v Hradisku. Zakončena bude mší svatou ve farním kostele. Duchovní obnovu pro všechny na téma „Ježíš Kristus – skutečně i člověk“ povede P. Pavel Lev Eliáš. Jste srdečně zváni.

 

Pozvánka společenství „Taženi ke Kristu“

CHVÁLY se budou konat v neděli 13. 12. v 16.00 hod. na faře u Panny Marie. Následuje agapé s malým občerstvením. Více informací je na plakátě a na stránkách www.takk.estranky.cz.

 

Dnes vychází farní list TRIO. Obsahuje přehled různých společenství a aktivit v našich farnostech.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES