TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 42

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 4. 12. 2016

Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Svěřme se přímluvě naší Matky a svatého Josefa, abychom prožili Vánoce opravdu křesťansky, svobodní od vší světskosti a připraveni přijmout Spasitele, Boha s námi.

Papež František


Vánoční hvězda

Dnes dopoledne, tj. 4. prosince, v předsíni kostela sv. Mořice (a neprodají-li se, pak i večer v kostele sv. Jana Křtitele) si můžete po mši sv. zakoupit vánoční hvězdu a tím přispět na léčbu těžce nemocných dětí ve Fakultní nemocnici Olomouc.


Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, se zapisují v obou farních kostelích a také ve farní kanceláři.


Nahlaste nám prosím nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.


Pozvání pro děti

V době adventní zveme všechny děti na ranní mše svaté ke cti Panny Marie – RORÁTY. Máme možnost je slavit ve všední dny od pondělí do pátku v kapli svatého Vincence na Malém Valu vždy v 6.45 hod. Sestry sv. Vincence zvou děti po mši svaté na malou snídani.

Ve farních kostelech zveme děti každou neděli po mši svaté k adventní vývěsce. Za splněné úkoly dostávají děti hvězdičky, kterými ozdobí obrázek Panny Marie.


Každoročně se v závěru roku slaví DNY BIBLE. V kostele sv. Mořice si všimněte nástěnky u kaple P. Marie Bolestné. Svým darem do pokladničky, která je viditelně označena, podporujete biblický apoštolát.


Oblastní charita Kroměříž hledá koledníčky a vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky pro město Kroměříž. Sledujte informace na internetových stránkách Charity.


SVÁTKY V TÝDNU:

Úterý 6. prosince – památka sv. Mikuláše, biskupa

Středa 7. prosince – památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Čtvrtek 8. prosince – slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

Příští neděle 11. prosince je 3. neděle adventní.


Pořad bohoslužeb 8. prosince

Církev nám doporučuje slavit tento den jako zasvěcený svátek, především účastí na mši svaté.

6.45 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu (sestry sv. Vincence při mši svaté obnovují své řeholní sliby)

7.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici

18.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

Studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži slaví poutní mši svatou v kostele Panny Marie v 10.00 hod. Hlavním celebrantem bude kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský.


ZMĚNA BOHOSLUŽEB

  • v kostele sv. Mořice ve čtvrtek 8. prosince bude mše sv. až v 18.00 hod. po slavnostním koncertu, na který jste srdečně zváni Arcibiskupským gymnáziem od 17 hod.

  • v kapli sv. Vincence na Malém Valu dvě soboty za sebou – 10. prosince a 17. prosince budou mše svaté v kapli svatého Vincence už v 17.00 hod. V ty dny probíhají v klášteře duchovní obnovy.


ADORACE

  • neděle 4. prosince – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku 14.30 - 15.30 hod.; kostel sv. Mořice 19.00 – 20.00 hod.

  • neděle 11. prosince - kostel sv. Mořice 19.00 – 20.00 hod.


SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve čtvrtek 8. prosince 2016 od 14.30 hod. zveme seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s duchovním tématem, modlitbou, posezením u kávy nebo čaje. Témátko na prosinec - Konkrétní skutky milosrdenství. Nabídku dalších akcí Centra najdete na vývěskách v našich kostelech a na webových stránkách Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž: www.cpr-kromeriz.cz


SPOLEČENSTVÍ ADVENTNÍCH MODLITEB

Milí farníci, srdečně Vás zvu ke společným modlitbám v rámci adventní novény od 15. 12. do 23. 12. 2016. Novénu se začínáme modlit již tradičně u nás (Pořízkovi) na adrese Kojetínská 46, ve čtvrtek 15. prosince ve 14 hodin. Na společné chvíle s Vámi se těší Jarmila Pořízková.NABÍDKY A POZVÁNÍ


BAROKNÍ ADVENT U SV. MOŘICE

Zveme Vás na adventní koncert v neděli 4. prosince 2016 v 18.00 hod. v kostele sv. Mořice. Zazní: Messa dela Madona, Rorátní zpěvy, Růžencové sonáty. Účinkují: Jiřina Dvořáková-Marešová (varhany), Hana Feltlová (housle), Schola Cantus Gregoriani (Hradec Králové). Pořádá a vstupenky zajišťuje Dům kultury v Kroměříži.


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CÍRKEVNÍ ZŠ

Církevní základní škola v Kroměříži zve všechny zájemce a příznivce školy na Den otevřených dveří pro veřejnost ve čtvrtek 8. prosince 2016 od 14.00 do 17.00 hod. Program pro MŠ: 7. – 9. prosince (středa – pátek) od 9.00 do 12.00 hod. Nechte děti přicházet do Církevní ZŠ na Velkém nám. 49, tel. 573 335 531, www.czs-km.cz.


SLAVNOSTNÍ KONCERT

u příležitosti 25 let od znovuobnovení školy se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince 2016 v 17 hodin v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Vystoupí pěvecký sbor AVE pod vedením Mgr. Michaela Korbičky, Ph.D. Srdečně zve Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži.


ADVENTNÍ KONCERT pěveckého sboru MORAVAN Kroměříž

Smíšený pěvecký sbor Moravan Kroměříž ve spolupráci s městem Kroměříž a Domem Kultury Kroměříž Vás zve na Adventní koncert v neděli 11. prosince 2016 od 16 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Vstupné dobrovolné.


VÝSTAVA BETLÉMŮ

Na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži se v kapli sv. Stanislava bude konat výstava 150 betlémů z různých materiálů a provedení. Pro veřejnost bude výstava otevřená v době od 12. prosince 2016 do 4. ledna 2017 od pondělí do středy od 16 do 18 hodin. (mimo vánoční prázdniny a 2. ledna 2017).


Přednáška: 25 LET BOJE O CHARAKTER OBNOVENÉHO CÍRKEVNÍHO ŠKOLSTVÍ

Česká křesťanská akademie Kroměříž a místní Arcibiskupské gymnázium pořádají ve středu 14. prosince 2016 přednášku Mgr. Štěpána Bekárka, ředitele AG 2001-2015, zástupce ředitele AG 1995-2014, na téma „25 let boje o charakter obnoveného církevního školství“. Setkání ve studentském klubu AG začíná v 19.00 hodin. V 18.00 hodin bude v kostele sv. Jana Křtitele sloužit studentskou mši svatou P. Jan Szkandera, spirituál na AG 1994 - 1995.


DUCHOVNÍ OBNOVY U SESTER SV. VINCENCE NA MALÉM VALU

Pro ženy (vedená P. Adamem Ruckim) od 9. do 11. 12. 2016.

Pro muže (vedená P. Janem Szkanderou) 17. 12. 2016 (přihlášky do 14.12.).

Více na plakátech a na www.vincentky.cz


SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ TŘÍKRÁLOVÝM KOLEDNÍKŮM ve Vyškově

se uskuteční v pátek 30. prosince 2016 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově. Po slavnostní mši svaté celebrované arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem v 15.00 hod. bude připraveno občerstvení a možnost prohlídky radniční věže ve Vyškově. Nahlašování účastníků požehnání, popř. prohlídky věže, do 19. prosince 2016 na e-mail: zbynek.rumler@vyskov.charita.cz, tel.: 720 591 816. Bližší informace koledníkům a vedoucím skupinek v Kroměříži poskytne pastorační asistent Oblastní charity Kroměříž, pan Josef Šebestík (tel.: 737 630 670).


CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017

Přihlašování na 6. Celostátní setkání mládeže, které se uskuteční 15. – 20. srpna 2017 v Olomouci, již bylo zahájeno. Přihlášky a další informace na webu setkání www.olomouc2017.signaly.cz

 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES