TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 43

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

17. 12. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Sestry a bratři, vstupujeme do třetího adventního týdne, který je letos zároveň předvánočním týdnem s vlastními liturgickými texty od 17. prosince. Kéž nám jako antifona často zaznívají v mysli a v srdci slova modlitby, kterou jsme si zvolili jako společný úmysl tohoto týdne:

„Bože, rozmnož v nás horlivost a touhu po setkání s Kristem, jehož narození se připravujeme oslavit.“

P. Josef

 

Dnes je sbírka na potřeby farnosti. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

 

Ve svých modlitbách s vděčností pamatujme na papeže Františka, a to zvláště dnes, kdy slaví své 81. narozeniny.

 

Dnes také vychází VÁNOČNÍ LIST, který může být „užitečný“ i vašim blízkým a sousedům, kteří naše kostely pravidelně nenavštěvují. Prosíme, nabídněte jej i ve svém okolí. Děkujeme.

 

RORÁTY

Milé děti, ještě několik málo dnů a budou Vánoce! Pojďte naproti Ježíškovi také ve třetím adventním týdnu do kaple sv. Vincence na Malém Valu. Po rorátech, které jsou od pondělí do pátku vždy od 6.45 hod., vás zvou sestry vincentky na snídani. 

 

Příští neděle 24. prosince je 4. neděle adventní a současně ŠTĚDRÝ DEN

 

UPOZORNĚNÍ:

·         V době adventní jsou mše sv. v kapli sv. Vincence ve všední dny v 6.45 hod.

·         V sobotu 23. prosince NEBUDE mše svatá v kostele sv. Cyrila a Metoděje v PN. BUDE v pondělí 25. prosince a to již v 15.30 hod.

·         V sobotu 23. prosince BUDE mše sv. u sv. Mořice v 17 hod.

 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2017

Celkový přehled bohoslužeb je v TRIU Prosinec 2017 a ve Vánočním listu. Zde jen nejbližší sváteční dny:

 

Neděle 24. prosince – 4. neděle adventní a ŠTĚDRÝ DEN

  7.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Nebude mše sv. v 8.00 hod. na MV, v 10.15 hod. u sv. Mořice a v 18.00 hod. u sv. Jana Křtitele.

 

15.30 hod. – kostel sv. Mořice (mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi)

 

„Půlnoční“ mše svaté:

21.00 hod. – kostel sv. Mořice

21.00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

21.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Pondělí 25. prosince – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  8.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

  9.00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

(po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a celodenní adorace)

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

15.30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Úterý 26. prosince – Svátek sv. Štěpána

  7.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  8.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.15 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

ADORACE

neděle 17. prosince - kostel sv. Mořice 19 - 20 hod.

neděle 24. prosince – NEBUDE pravidelná adorace v kostele sv. Mořice

pondělí 25. prosince – po mši sv. celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (10 – 17 hod.)

 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Díky skautům putuje až k nám světlo z Betléma. Slavnostní předání BETLÉMSKÉHO SVĚTLA bude při zahájení mše svaté v kostele sv. Mořice dnešní neděli, tj. 17. prosince, v 10.15 hod. Bude hořet také v ostatních kostelech a kaplích. Můžete si je o 3. adventní neděli i během následujících dnů přenést do svých domovů.

 

Nahlaste nám prosím nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

 

SPOLEČENSTVÍ ADVENTNÍCH MODLITEB

K adventním modlitbám vždy od 14 hod. zve paní Jarmila Pořízková.

·       neděle         17. 12. Centrum pro rodinu, Stojanovo nám. 4

·       pondělí        18. 12.  U Pořízků, Kojetínská 46

·       úterý            19. 12.  Domov pro seniory U Moravy, Erbenovo náb.4262/2b

·       středa          20. 12. Domov pro seniory Vážany, Lesní 299/54

·       čtvrtek         21. 12.  U Pořízků, Kojetínská 46

·       pátek           22. 12.  U Pořízků, Kojetínská 46

·       sobota        23. 12.  U Pořízků, Kojetínská 46

 

Společenství modliteb po skončení novény pokračuje ve svátky a neděle až do Hromnic. Kde: u Pořízků (Kojetínská 46). Kdy: vždy od 14 hodin. Nejbližší termíny: úterý 26. 12., neděle 31. 12., pondělí 1. 1., sobota 6. 1., neděle 7. 1.

 

Příležitost ke svátosti smíření v době adventní

V tomto třetím adventním týdnu budou přítomni i kněží z farností našeho děkanátu. Informace najdete na vývěsce, ve farním listu TRIO a ve Vánočním listu.

 

VÁNOČNÍ VÝZDOBA

 

FARNOST HRADISKO: Prosíme dospělé, mládež i děti, přijďte pomoci se strojením stromečků, vánoční výzdobou a stavbou betléma v pátek 22. prosince a v sobotu 23. prosince od 9.00 hod.

FARNOST sv. MOŘICE: Děkujeme všem, kteří v minulém týdnu přivezli a osadili vánoční stromky v našich kostelech, pomohli se stavbou betlémů i úklidem. Děkujeme těm, kdo pro ně připravili jídlo. Vážíme si vaší pomoci!

 

SLUŽBA U JESLIČEK

Během vánočních svátků je vhodné, aby naše kostely byly co nejvíce otevřeny k modlitbě a návštěvě u Jesliček. Pomozte zajistit službu v kostele sv. Mořice a sv. Jana a zapište se prosím na rozpis, který je na stole v kostele sv. Mořice u bočního vchodu.

 

ŽIVÝ BETLÉM

Církevní základní škola v Kroměříži vás zve na Živý betlém ve čtvrtek 21. prosince na Velkém náměstí. Čas jednotlivých představení: 10.00 hod., 14.30 hod., 16.00 hod.

 

VEDOUCÍ SKUPINEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Charita Kroměříž hledá pro město Kroměříž vedoucí skupinek TKS. Vítáme dospělé a mládež starší 15 ti let, kteří mají chuť pomoci. Koledování proběhne od 2. 1. do 14. 1. 2018Kontaktujte nás na tel. čísle: 573 343 648, 737 630 670, nebo na mailu: josef.sebestik@kromeriz.charita.cz.

 

BRUSLENÍ PRO VEDOUCÍ A KOLEDNÍKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

sobotu 30. 12. 2017 jste zváni na Tříkrálové bruslení od 9.15 do 11.30 hod. na zimním stadionu v Kroměříži.

Mgr. Josef Šebestík, pastorační asistent Charity Kroměříž

 

„VÁNOČNÍ” SBOR U KOSTELA SV. MOŘICE

Další zkouška vánočního sboru proběhne v pátek 22. prosince 2017 v 19 hod. ve zpěvárně. Na premiéru se můžete těšit v neděli 24. prosince 2017 při „půlnoční“ mši svaté ve 21 hod. v kostele sv. Mořice.

 

Nová církevní střední odborná škola

Arcibiskupství olomoucké zřídilo novou církevní školu: Střední odbornou školu svatého Jana Boska. Bude sídlit v Kroměříži Na Lindovce, kde využije volných prostor na stávající Střední odborné škole Hotelové a služeb. Cílem školy je umožnit mladým lidem všestranný osobnostní a profesní rozvoj v křesťanském duchu reprezentovaném tradicí katolické církve.

Střední odborná škola svatého Jana Boska je zaměřena na lesnické a zemědělské učňovské obory s možností získat maturitní zkoušku. Vyučování škola zahájí 1. 9. 2018, bude mít vlastní internát a středisko volného času.

Výchovu svěří do rukou salesiánů. Bližší informace o možnostech studia na naší škole poskytneme v průběhu ledna a února 2018. Informace ke škole podá Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí Centra pro školy Arcibiskupství olomoucké; tel.: 587 402 243; vyvozilovaz@arcibol.cz

 


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

 


 

Modlitby na farní pastorační úmysl jsou publikovány i na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES