TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 44         3. NEDĚLE ADVENTNÍ          13. 12. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

 

Svatý rok milosrdenství

Dnes o 3. neděli adventní papež František otevírá Svatou bránu v římské katedrále, v bazilice sv. Jana na Lateránu. Zároveň se otevírají svaté brány v katedrálách všech diecézí po celém světě. V Olomouci bude arcibiskup Jan Graubner slavit v 10.00 hod. mši svatou v kostele Panny Marie Sněžné. Pak se půjde průvodem do katedrály, kde se otevře Svatá brána.

V pastýřském listě otec arcibiskup napsal: „Po opravdové přípravě, k níž patří obrácení, pokání a smíření, projdeme Svatou branou jako kající poutníci, kterým už byly odpuštěny hříchy a oni přicházejí prosit o odpuštění trestů za ně.“

Jeden židovský rabín se kdysi ptal svých hostů: „Kde bydlí Bůh?“ Hosté se mu smáli a řekli: „Jak to mluvíš? Copak není svět plný jeho slávy?“ Tu zodpověděl rabín tuto otázku sám a řekl: „Bůh bydlí tam, kde je vpuštěn.“

P. Josef

 

Papež František slaví ve čtvrtek 17. prosince 79. narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie, aby s láskou a moudrostí vedl Kristovu církev v dnešním světě.

 

Nahlaste nám prosím nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

 

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, se zapisují v obou farních kostelích a také ve farní kanceláři.

 

Adorace

Kostel sv. Mořice – neděle 13. 12. a 20. 12. v 19.00 hod.

 

Svátky v týdnu:

Pondělí – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Příští neděle je 4. adventní.

Skauti slavnostně předají BETLÉMSKÉ SVĚTLO při mši svaté u sv. Mořice v 10.45 hod. Bude přineseno a bude hořet také v ostatních kostelech a kaplích. Můžete si je o 4. adventní neděli i během následujících dnů přenést do svých domovů.

 

RORÁTY

Také ve třetím adventním týdnu zveme všechny děti na roráty, které jsou od pondělí do pátku v kapli svatého Vincence na Malém Valu vždy v 6.45 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření v době adventní

Ve všední dny se zpovídá půl hodiny před bohoslužbami.

Ve třetím adventním týdnu budou přítomni i kněží z farností našeho děkanátu.

V kostele sv. Mořice:

·         pátek       18. 12.              16.00 – 17.00 hod.

·         neděle     20. 12.              16.00 – 17.30 hod.

·         pondělí    21. 12.              15.00 – 17.00 hod.

·         úterý        22. 12.              15.00 – 17.00 hod.

·         středa      23. 12.              15.00 – 17.00 hod.

V kostele sv. Jana Křtitele:

·         neděle 20. 12.                  17.00 – 18.00 hod.

Ve farním kostele Všech svatých v Hradisku

·         neděle 20. 12.                  8.45 – 10.00 hod.

Neodkládejte svatou zpověď na hlavní vánoční svátky, kdy kněží už z časových důvodů nemohou zpovídat.

 

SLUŽBA U JESLIČEK

Během vánočních svátků je vhodné, aby naše kostely byly co nejvíce otevřeny k modlitbě a návštěvě u Jesliček. Pomozte zajistit službu v kostele sv. Mořice a sv. Jana a zapište se prosím na rozpis, který je na stole v kostele sv. Mořice u bočního vchodu.

ŽIVÝ BETLÉM

Církevní základní škola v Kroměříži vás zve na Živý Betlém v úterý 22. prosince na Velkém náměstí. Čas jednotlivých představení: 10.00 hod., 14.30 hod., 16.00 hod.

 

Bohoslužby o ŠTĚDRÉM DNU:

  6.50 hod. – kaple sv. Kříže

  7.00 hod. – kaple sv. Vincence

16.00 hod. – kostel sv. Mořice  (zveme zvláště rodiče s dětmi)

Půlnoční mše svaté:

21.00 hod. – kostel sv. Mořice

21.00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

21.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

Podrobný pořad bohoslužeb o Vánocích bude ve Vánočním listu.

 

VÁNOČNÍ VÝZDOBA

Farnost sv. Mořice:

Předvánoční výzdoba kostelů bude zahájena v sobotu 19. 12. Skupina mužů pojede pro stromky do Velkých Těšan od 8 hodin. Další muže prosíme, aby přišli do kostela svatého Mořice v 10.00 hod., kde bude provedeno usazení stromků a natažení elektroinstalace. Poté bude proveden úklid a položení koberců v kostele svatého Mořice spolu s úklidovou skupinkou této soboty. Usazení stromků a elektroinstalace bude provedeno rovněž v kostele svatého Jana. Občerstvení bude připraveno. Ochotní nahlaste se telefonicky nebo osobně V. Pořízkovi.

Další práce výzdoby: zavěšení ozdob a stavba betléma jsou plánovány v úterý 22. 12. a ve středu 23. 12. vždy od 8.00 hod. Prosíme zvláště mládež a děti o pomoc. Děkujeme.

Farnost Hradisko: Prosíme dospělé, mládež i děti, přijďte pomoct se strojením stromečků, vánoční výzdobou a stavbou Betléma ve středu 23. prosince od 8.00 hod.

 

Tříkrálová sbírka

Oblastní charita Kroměříž ještě prosí o dobrovolníky z řad dospělých, aby se přihlásili v kanceláři charity a stali se vedoucími skupinek koledníků Tříkrálové sbírky. Obrací se také na rodiče, aby povzbudili děti a umožnili jim zapojit se do koledování. Přihlaste se co nejdříve v sídle charity ve Ztracené ulici č. 63. Kontakt: tel.: 737 630 670, e-mail: josef.sebestik@kromeriz.charita.cz.

 

Výstava v Děkanátním centru pro rodinu

Centrum pro rodinu zve na výstavu dětských obrázků Panny Marie. Výstava byla zahájena 8. prosince a potrvá do 1. ledna 2016.

 

Oznámení společenství „Taženi ke Kristu“:

CHVÁLY v neděli 13. 12. jsou zrušeny. O dalších termínech vás budeme včas informovat (viz www.takk.estranky.cz).

 

Charitní pečovatelská služba

Svépomocná skupina pro pečující v domácnosti – úterý 15. prosince v 16.00 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby, Malý Val 1552.

 

Otevření Svaté brány v Žarošicích

Na poutním místě v Žarošicích bude otevřena Svatá brána ve středu 16. prosince po mši svaté, která bude slavena v 18.00 hod.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES