TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 44

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 11. 12. 2016

Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

„Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.“ (Flp 4,4-5)

Takto nás vstupní antifona zve ke slavení 3. neděle adventní. Toužíme mít v srdci radost a pokoj? A poznali jsme, že to souvisí s tím, zda opravdu toužíme být blízko Pánu, být s Ním?

P. Josef

 

Papež František slaví v sobotu 17. prosince 80. narozeniny. Vyprošujme mu hojné Boží požehnání, světlo Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie, aby s láskou a moudrostí vedl Kristovu církev v dnešním světě.

 

Dnes vychází farní list TRIO. Najdete v něm ohlédnutí za uplynulým Svatým rokem milosrdenství, pozvání na různé akce i pořad vánočních bohoslužeb. Trio ke stažení v PDF zde.

 

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté v prvním čtvrtletí nového roku, se zapisují v obou farních kostelích a také ve farní kanceláři.

 

Nahlaste nám prosím nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli před vánočními svátky navštívit a posloužit jim svátostmi.

 

Na ADVENTNÍ KONCERT pěveckého sboru MORAVAN Kroměříž jste srdečně zváni dnes (11. prosince) od 16.00 hod. do kostela sv. Jana Křtitele. Vstupné dobrovolné.

 

RORÁTY

Také ve třetím adventním týdnu zveme všechny děti na roráty, které jsou od pondělí do pátku v kapli svatého Vincence na Malém Valu vždy v 6.45 hod.

Ve farních kostelech zveme děti každou neděli po mši svaté k adventní vývěsce. Za splněné úkoly dostávají děti hvězdičky, kterými ozdobí obrázek Panny Marie.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Úterý 13. prosince – památka sv. Lucie, panny a mučednice

Středa 14. prosince – památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Příští neděle 18. prosince je 4. neděle adventní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

V kostele Všech svatých v Hradisku budou děti příští neděli 18. 12. po mši svaté nabízet své vánoční výrobky. Výtěžek bude použit na adopci na dálku.

 

Betlémské světlo

Díky skautům putuje až k nám světlo z Betléma. Slavnostní předání BETLÉMSKÉHO SVĚTLA bude při zahájení mše svaté v kostele sv. Mořice v neděli 18. prosince v 10.45 hod. Bude přineseno a bude hořet také v ostatních kostelech a kaplích. Můžete si je o 4. adventní neděli i během následujících dnů přenést do svých domovů.

 

ZMĚNA BOHOSLUŽBY

V kapli sv. Vincence na Malém Valu v sobotu 17. prosince bude mše svatá už v 17.00 hod. V tento den probíhá v klášteře duchovní obnova pro muže pod vedením P. Jana Szkandery.

 

ADORACE

Kostel sv. Mořice – neděle 11. 12. a 18. 12. v 19.00 hod.

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 12. prosince v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže na Koperníkově ul.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Ve středu 14. prosince v 18 hod. se na faře v Hradisku uskuteční poslední letošní setkání mužů. Všichni jsou srdečně zváni.

 

SPOLEČENSTVÍ ADVENTNÍCH MODLITEB

Milí farníci, srdečně Vás zvu ke společným modlitbám v rámci adventní novény od 15. 12. do 23. 12. 2016. Novénu se začínáme modlit již tradičně u nás (Pořízkovi) na adrese Kojetínská 46, ve čtvrtek 15. prosince ve 14 hodin.

Na společné chvíle s Vámi se těší Jarmila Pořízková.

 

Příležitost ke svátosti smíření v době adventní

Ve všední dny se zpovídá půl hodiny před bohoslužbami.

Ve čtvrtém adventním týdnu budou přítomni i kněží z farností našeho děkanátu. Informace najdete na vývěsce a ve Vánočním listu.

 

SLUŽBA U JESLIČEK

Během vánočních svátků je vhodné, aby naše kostely byly co nejvíce otevřeny k modlitbě a návštěvě u Jesliček. Pomozte zajistit službu v kostele sv. Mořice a sv. Jana a zapište se prosím na rozpis, který je na stole v kostele sv. Mořice u bočního vchodu.

 

ŽIVÝ BETLÉM

Církevní základní škola v Kroměříži vás zve na Živý Betlém ve čtvrtek 22. prosince na Velkém náměstí. Čas jednotlivých představení: 10.00 hod., 14.30 hod., 16.00 hod.

 

VÁNOČNÍ VÝZDOBA

Farnost sv. Mořice:

Předvánoční výzdoba kostelů bude zahájena v sobotu 17. 12. Skupina mužů pojede pro stromky do Velkých Těšan v 7.30 hodin. Další muže prosíme, aby přišli do kostela svatého Mořice v 10.00 hod., kde bude provedeno usazení stromků a natažení elektroinstalace. Současně bude provedena montáž konstrukce a kulis betléma. Poté bude proveden úklid a položení koberců v kostele svatého Mořice spolu s úklidovou skupinkou této soboty. Usazení stromků a elektroinstalace bude provedeno rovněž v kostele svatého Jana. Občerstvení bude připraveno. Ochotní nahlaste se telefonicky nebo osobně V. Pořízkovi.

Další práce výzdoby: zavěšení ozdob a usazení figur betléma jsou plánovány v pátek 23. 12. od 9.00 hod. Prosíme zvláště mládež ale i dospělé a děti o pomoc.  Děkujeme.

Farnost Hradisko: Prosíme dospělé, mládež i děti, přijďte pomoct se strojením stromečků, vánoční výzdobou a stavbou betléma v pátek 23. prosince od 9.00 hod.

 

Charitní pečovatelská služba

Svépomocná skupina pro pečující v domácnosti – 15. prosince v 16.00 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby, Malý Val 1552.

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

 

VÝSTAVA BETLÉMŮ

Na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži v kapli sv. Stanislava se bude konat výstava 150 betlémů z různých materiálů a provedení. Pro veřejnost bude výstava otevřená v době od 12. prosince 2016 do 4. ledna 2017 od pondělí do středy od 16 do 18 hodin. (mimo vánoční prázdniny a 2. ledna 2017).

 

Přednáška: 25 LET BOJE O CHARAKTER OBNOVENÉHO CÍRKEVNÍHO ŠKOLSTVÍ

Česká křesťanská akademie Kroměříž a místní Arcibiskupské gymnázium pořádají ve středu 14. prosince 2016 přednášku Mgr. Štěpána Bekárka, ředitele AG 2001-2015, zástupce ředitele AG 1995-2001, na téma „25 let boje o charakter obnoveného církevního školství“. Setkání ve studentském klubu AG začíná v 19.00 hodin. V 18.00 hodin bude v kostele sv. Jana Křtitele sloužit studentskou mši svatou P. Jan Szkandera, spirituál na AG 1994-1999.

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání v sobotu 17. prosince 2016 do křestní kaple kostela sv. Mořice, od 14.00 hod. bude mše svatá a po ní se sejdeme v Děkanátním centru pro rodinu na Stojanově nám. 4/9.

 

DUCHOVNÍ OBNOVA U SESTER SV. VINCENCE NA MALÉM VALU

Pro muže (vedená P. Janem Szkanderou) 17. 12. 2016 (přihlášky do 14. 12.).

Více na plakátech a na www.vincentky.cz

 

Křesťanský víkend pro mladé

Mladí z projektu Ignite zvou na křesťanský víkend pro mladé s názvem Ignite yourself (zažehnout se), který se uskuteční první únorový víkend: 3. - 5. 2. 2017 na faře Panny Marie v Kroměříži. Akce je určena pro mládež ve věku 14 - 17 let. Těšit se můžete na workshopy, přednášky, svědectví, chvály a víc!

Veškeré informace a přihlášky najdete na: www.igniteprojekt.cz

 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES