TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 45

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 18. 12. 2016

Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

„Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel, to je ´Bůh s námi´.“ (Iz 7,14)

Zvláště do čtvrtého adventního týdne vstupujeme spolu s Marií. V této adventní době nás Maria učí naslouchat hlasu Boha, který mluví v tichu, přijímat Jeho milost, která proměňuje náš život – ne podle našich představ, ale podle vůle Boží, která je výrazem jeho lásky k nám. Bůh nás vysvobozuje z hříchu a každého egoismu, abychom okoušeli pravou radost.

Maria, milostiplná, oroduj za nás!

P. Josef

 

Dnes je sbírka na potřeby farnosti. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

 

Dnes v kostele Všech svatých v Hradisku budou děti po mši svaté nabízet své vánoční výrobky. Výtěžek bude použit na adopci na dálku.

VÁNOČNÍ LIST KE STAŽENÍ: ZDE

 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Díky skautům putuje až k nám světlo z Betléma. Slavnostní předání BETLÉMSKÉHO SVĚTLA bude při zahájení mše svaté v kostele sv. Mořice dnešní neděli v 10.45 hod. Bude hořet také v ostatních kostelech a kaplích. Můžete si je i během následujících dnů přenést do svých domovů, k nemocným či lidem ve svém sousedství.

 

Sociální rehabilitace ZAHRADA, Na Kopečku 1480/4, Kroměříž rozdává Betlémské světlo ve dnech 18. 12. – 23. 12. 2016 od 9.00 do 19.00 hod. Doporučujeme vzít si vlastní svíčku ve skle.

 

Nahlaste nám prosím nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli o Vánocích navštívit a posloužit jim svátostmi.

 

RORÁTY

Milé děti, ještě několik málo dnů a budou Vánoce! Pojďte naproti Ježíškovi také ve čtvrtém adventním týdnu do kaple sv. Vincence na Malém Valu. Po rorátech, které jsou od pondělí do pátku vždy od 6.45 hod., zvou sestry vincentky na malou snídani.

Ve farních kostelech zveme děti každou neděli po mši svaté k adventní vývěsce. Za splněné úkoly dostávají děti hvězdičky, kterými ozdobí obrázek Panny Marie.

 

ADORACE

Kostel sv. Mořice – neděle 18. prosince v 19.00 hod.

Kaple sv. Kříže – neděle 25. prosince, po mši sv. od 9.00 do 17.00 hod.

Kaple sv. Vincence – sobota 31. prosince, po mši sv. od 8.00 do 15.00 hod.

(Kláštery v naší farnosti sv. Mořice slaví v tyto dny adorační den a den modliteb za bohoslovce a představené kněžského semináře. Připojme se k jejich modlitbám.)

 

Příležitost ke svátosti smíření v době adventní

Ve čtvrtém adventním týdnu budou přítomni i kněží z farností našeho děkanátu. Informace najdete na nástěnce před kostelem a ve Vánočním listu. Neodkládejte svatou zpověď na hlavní vánoční svátky, kdy kněží už z časových důvodů nemohou zpovídat.

 

SPOLEČENSTVÍ ADVENTNÍCH MODLITEB

Adventní novéna pokračuje až do pátku 23. 12. 2016. Setkáváme se k modlitbě u sochy Panny Marie a to vždy ve 14 hodin na těchto místech: Centrum pro rodinu (Stojanovo nám. 4/9) – neděle 18. 12. a pondělí 19. 12.; Domov pro seniory U Moravy (Erbenovo náb. 4246/2b) – úterý 20. 12.; u Pořízků (Kojetínská 46) – středa 21. 12., čtvrtek 22. 12., pátek 23. 12.

 

SLUŽBA U JESLIČEK

V kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu je rozpis na službu u Jesliček v kostele sv. Mořice a sv. Jana. Vyberte si určitý čas a napište se. Můžete tak posloužit těm, kteří o svátcích navštěvují naše kostely a obdivují Betlémy. Časy, kdy jste zváni k návštěvě a modlitbě u jesliček mimo mši sv., jsou uvedeny ve Vánočním listu.

 

ŽIVÝ BETLÉM

Církevní základní škola v Kroměříži vás zve na Živý Betlém ve čtvrtek 22. prosince na Velkém náměstí. Čas jednotlivých představení: 10.00 hod., 14.30 hod., 16.00 hod.

 

VÁNOČNÍ VÝZDOBA

Děkujeme všem, kteří v minulém týdnu přivezli a osadili vánoční stromky v našich kostelech. A prosíme muže i ženy a také studenty a děti, aby přišli pomoci se stavbou betlémů i s vánoční výzdobou: v obou farnostech, tj. ve farnosti sv. Mořice i farnosti Hradisko, v pátek 23. 12. od 9.00 hod.

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

 

VÝSTAVA BETLÉMŮ

Na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži v kapli sv. Stanislava probíhá výstava 150 betlémů z různých materiálů a provedení. Pro veřejnost bude výstava otevřená v době od 12. prosince 2016 do 4. ledna 2017, vždy od pondělí do středy od 16 do 18 hodin. (mimo vánoční prázdniny a 2. ledna 2017).

 

SOUTĚŽ O PODKOVU SV. MARTINA

V den příjezdu sv. Martina do Kroměříže (v předvečer svátku, tj. 10. 11. 2016) byla vyhlášena soutěž pro děti o nejhezčí podkovu koně sv. Martina. Děti měly za úkol podkovu vymodelovat, buď z přírodního materiálu, z modelářských potřeb nebo jiných vhodných materiálů dle vlastní úvahy. Odevzdáno bylo celkem 23 soutěžních výrobků. Dne 4. 11. byly výrobky dětí představeny veřejnosti na malé výstavce v kostele sv. Mořice v Kroměříži, kde mohli návštěvníci udělovat soutěžním předmětům ohodnocení. O týden později bylo hodnocení ukončeno, body sečteny a my jsme se konečně mohli dozvědět jména vítězů této soutěže. Bodování bylo velmi těsné, což svědčí o tom, že hodnotícím se všechny výrobky líbily a nebylo jednoduché vybrat ten nejhezčí ze všech.

Vyhodnocení soutěže o svatomartinskou podkovu 2016:

1. místo: Pavel Odstrčil (Postoupky)

2. místo - dělené: Anna Čechová (Kroměříž) a Daniel Petr (Nítkovice)

3. místo: Kristýna Tomšů (Vlkoš)

Soutěžící na dalších místech (nezávisle na pořadí):

4. - 22. místo: Adriana Chytilová, Aleš Doležal, Anna Kutálková, Apolena Čechová, Daniela Horáková, David Barták, Eliška Kutálková, František Sedláček, Gabriel Zapletal, Jan Škrabal, Klára Horáková, Klára Zapletalová, Lucie Matlochová, Marek Matlocha, Marek Tomšů, Martin Matlocha, Marie Škrabalová, Max Chytil a Rozálie Čechová.

Zvítězit by si zasloužili všichni, ale bohužel to není možné. Přesto každý účastník obdrží alespoň drobnou odměnu. Předání cen a odměn pro všechny účastníky proběhne v neděli 25. 12. 2016, na konci poslední dopolední mše v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Předpokládaný čas předávání cen bude tedy přibližně v 11.40 hod. Kdo se předávání nebude moci zúčastnit osobně, domluví si individuální způsob převzetí odměn.

Martin Provazník

 

Oblastní charita Kroměříž ještě prosí o dobrovolníky z řad dospělých, aby se přihlásili v kanceláři charity a stali se vedoucími skupinek koledníků Tříkrálové sbírky. Obrací se také na rodiče, aby povzbudili děti a umožnili jim zapojit se do koledování. Přihlaste se co nejdříve v sídle charity ve Ztracené ulici č. 63. Kontakt: tf.: 737 630 670, e-mail: josef.sebestik@kromeriz.charita.cz.

 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2016

Celkový přehled bohoslužeb je v TRIU a ve Vánočním listu. Zde jen nejbližší sváteční dny:

 

Sobota 24. prosince – ŠTĚDRÝ DEN

6.50 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

7.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

 

15.30 hod. – kostel sv. Mořice

(mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi)

 

„Půlnoční“ mše svaté:

21.00 hod. – kostel sv. Mořice

21.00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

21.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Neděle 25. prosince – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  8.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

  9.00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

(po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a celodenní adorace)

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.45 hod. – kostel sv. Mořice

16.30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Pondělí 26. prosince – Svátek sv. Štěpána

  7.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  8.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.45 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

VÁNOČNÍ LIST KE STAŽENÍ: ZDE

 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES