TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 45, 46         4. NEDĚLE ADVENTNÍ          20. 12. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

 

Sestry a bratři!

Kéž ve Svatém roce milosrdenství vás pohled na Ježíše pro nás v Betlémě narozeného naplní velikou důvěrou v Boží lásku. Ať vám dá jistotu, že Bůh se stejnou něžností a pozorností, s jakou přišel na tuto zem, nám otevírá náruč pokaždé, když k němu přicházíme obtíženi svými hříchy a slabostmi. Nevyčítá, ale osvobozuje, naplňuje radostí a ve svátosti smíření odpuštěním nám vrací důstojnost Božího dítěte.

Přeji vám požehnané a milostiplné svátky vánoční.

P. Josef

 

Díky skautům přišlo i do našich farností BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Bude hořet v našich kostelech i kaplích a můžete si je i během následujících dnů přenést do svých domovů, a také k nemocným či lidem ve svém sousedství.

Sociální rehabilitace ZAHRADA, Na Kopečku 1480/4, Kroměříž rozdává Betlémské světlo ve dnech 20. 12. – 23. 12. od 9.00 do 19.00 hod. Doporučujeme vzít si vlastní svíčku ve skle.

Nahlaste nám prosím nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, abychom je mohli o Vánocích navštívit a posloužit jim svátostmi.

RORÁTY

Ve čtvrtém adventním týdnu (v pondělí, úterý a ve středu) zveme všechny děti na roráty, které jsou v kapli svatého Vincence na Malém Valu vždy v 6.45 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření před vánočními svátky

Ve čtvrtém adventním týdnu budou přítomni i kněží z farností našeho děkanátu.

V kostele sv. Mořice:

·         neděle     20. 12.              16.00 – 17.30 hod.

·         pondělí    21. 12.              15.00 – 17.00 hod.

·         úterý        22. 12.              15.00 – 17.00 hod.

·         středa      23. 12.              15.00 – 17.00 hod.

V kostele sv. Jana Křtitele:

·         neděle 20. 12.                  17.00 – 18.00 hod.

Ve farním kostele Všech svatých v Hradisku:

·         neděle 20. 12.                  8.45 – 10.00 hod.

Neodkládejte svatou zpověď na hlavní vánoční svátky, kdy kněží už z časových důvodů nemohou zpovídat.

 

SLUŽBA U JESLIČEK

V kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu je rozpis na službu u Jesliček v kostele sv. Mořice a sv. Jana. Vyberte si určitý čas a napište se. Můžete tak posloužit těm, kteří o svátcích navštěvují naše kostely a obdivují betlémy.

 

VÁNOČNÍ LIST 2015 KE STAŽENÍ

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

 

Čtvrtek 24. 12. 2015 - ŠTĚDRÝ DEN:

  6.50 hod. – kaple sv. Kříže

  7.00 hod. – kaple sv. Vincence

16.00 hod. – kostel sv. Mořice (zveme zvláště rodiče s dětmi)

Půlnoční mše svaté:

21.00 hod. – kostel sv. Mořice

21.00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

21.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

22.00 hod. – kostel Panny Marie

Ve dnech 25., 26. a 27. prosince budou mše svaté jako v neděli, s výjimkou kaple sv. Kříže, kde bude mše svatá 25. 12. v 9.00 hod. V kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici bude mše svatá 25. i 26. prosince v 16.30 hod.

Obnova manželských slibů a žehnání rodin se uskuteční o svátku Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa v neděli 27. prosince v kostele sv. Mořice v 10.45 hod., v kostele Všech svatých v Hradisku v 9.15 hod.

 

Čtvrtek 31. 12. 2015:

  8.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

Mše sv. s děkovnou pobožností na závěr roku:

16.00 hod. – kostel sv. Mořice

16.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

17.00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

 

Pátek 1. ledna 2016 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Světový den modliteb za mír

  8.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

  9.00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.45 hod. – kostel sv. Mořice

16.30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Upozornění: 1. ledna nebude mše svatá v 7.45 hod. v kostele sv. Mořice!

Podrobný pořad bohoslužeb ve sváteční dny, pozvání na vánoční koncerty a další informace máte na vývěsce, na internetových stránkách našich farností a ve Vánočním listu. Vezměte tyto listy a předejte lidem ve svém okolí, v práci, svým sousedům a pozvěte je slavit Vánoce spolu s námi.

ADORACE

Kostel sv. Mořice – neděle 20. 12. v 19.00 hod.

Kaple sv. Kříže – pátek 25. prosince, po mši sv. v 9.00 hod. do 17.00 hod.

Kaple sv. Vincence – čtvrtek 31. prosince, po mši sv. v 8.00 hod. do 15.00 hod.

(Kláštery v naší farnosti sv. Mořice slaví v tyto dny adorační den a den modliteb za bohoslovce a představené kněžského semináře. Připojme se k jejich modlitbám.)

Kostel Všech svatých v Hradisku – neděle 3. 1. od 14.00 do 15.00 hod.

 

VÁNOČNÍ VÝZDOBA

Děkujeme všem, kteří v minulém týdnu přivezli a osadili vánoční stromky v našich kostelech. A prosíme muže, ženy a také studenty a děti, aby přišli pomoci se stavbou betlémů i s vánoční výzdobou: Ve farnosti sv. Mořice v úterý 22. 12. a ve středu 23. 12. vždy od 8.00 hod.; ve farnosti Hradisko ve středu 23. prosince od 8.00 hod.

 

ŽIVÝ BETLÉM

Církevní základní škola v Kroměříži vás zve na Živý Betlém v úterý 22. prosince na Velkém náměstí. Čas jednotlivých představení: 10.00 hod., 14.30 hod., 16.00 hod.

 

POZVÁNKY

Bartkův chrámový sbor bude zpívat v průběhu mše svaté v neděli 27. prosince 2015 o svátku Svaté Rodiny v 18.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Smíšený pěvecký sbor Moravan vás zve na Vánoční koncert příští neděli 27. prosince v 16.00 hod. do kostela sv. Mořice.

Mše svatá za občany a představitele města Kroměříže bude sloužena v neděli 3. ledna 2016 v 10.45 hod. v kostele sv. Mořice.

 

Žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky

V kostele Panny Marie v sobotu 2. ledna 2016 v 8.00 hod. bude sloužena mše svatá za koledníky Tříkrálové sbírky. Žehnání koledníkům proběhne po mši svaté v 8.45 hod. Srdečně zveme všechny koledníky a vedoucí skupinek.

 

Výstava v Děkanátním centru pro rodinu

Centrum pro rodinu zve na výstavu dětských obrázků Panny Marie. Výstava byla zahájena 8. prosince a potrvá do 1. ledna 2016.

Výtvarná soutěž pro děti

U příležitosti konání Tříkrálové sbírky vyhlašuje FATYM Vranov nad Dyjí výtvarnou soutěž pro všechny děti od 3 do 15 let (MŠ + ZŠ), pod názvem „Nakresli betlém.“ Díky našemu Děkanátnímu centru pro rodinu se mohou zapojit i děti v našich farnostech. Výtvarné práce odevzdávejte do 8. ledna 2016 do 18 hodin v obchůdku: Knihkupectví AVE, Riegrovo nám. 264, Kroměříž. Podrobnosti o soutěži, která je rozdělena do čtyř kategorií, najdete na plakátě na farní vývěsce.

 

VÁNOČNÍ LIST 2015 KE STAŽENÍ


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES