TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 46

Ročník III. / č. 47

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

25. 12. 2016

1. 1. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

„Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán“

Sestry a bratři, milí farníci,

Přejeme Vám a v modlitbě vyprošujeme požehnané a milostiplné vánoční svátky naplněné radostí z Boha, který je nám tak blízko, a v novém roce 2017 na přímluvu Panny Marie stálou Boží ochranu.

P. Josef, P. Pavel Lev, P. Jiří a P. Václav

 

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali ve farnosti sv. Mořice 17.470,- Kč., ve farnosti Hradisko 2.428,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

 

Dnes večer nebude adorace v kostele sv. Mořice

Mše svatá v kostele sv. Jana Křtetele o svátku sv. Štěpána

Při mši svaté v pondělí 26. prosince v 18.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele bude zpívat Bartkův smíšený chrámový sbor kostela Panny Marie.

 

Děkujeme všem, kteří přivezli a osadili vánoční stromky, postavili betlémy a připravili vánoční výzdobu našich kostelů. Děkujeme těm, kteří v tyto vánoční dny na sebe vzali službu u Jesliček. Betlém zůstává do neděle 8. ledna. Využijte ještě tento vánoční čas a přicházejte během dne k Jesličkám a ke svatostánku na chvíli ztišení a osobní modlitby. Kdo můžete, nabídněte svůj čas a zapojte se ještě do služby, aby byly obsazeny všechny dny. Rozpis hodin je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu.

 

Naše kostely jsou mimo bohoslužby otevřeny k modlitbě a návštěvě u Jesliček v tuto dobu:

kostel sv. Mořice

25.12., 26.12.    9.00 – 10.30 hod. a 14.00 – 17.00 hod.

27.12. – 30.12.    10.00 – 12.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.

31.12.    10.00 – 12.00 hod. a 14.00 – 16.00 hod.

1.1.2017    9.00 – 10.30 hod. a 14.00 – 17.00 hod.

2.1. – 7.1.    10.00 – 12.00 hod. a 14:00 – 17.00 hod.

8.1    9.00 – 10.30 hod. a 14.00 – 17.00 hod.

kostel sv. Jana Křtitele

25.12., 26.12.    14.00 – 18.00 hod.

1.1.2017    14.00 – 18.00 hod.

 

SOUTĚŽ O PODKOVU SV. MARTINA

Předání cen a odměn dětem, které se zapojily do této soutěže, proběhne v neděli 25. prosince v kostele sv. Mořice na závěr mše svaté v 10.45 hod. (tedy přibližně v 11.40 hod.). Kdo se předávání nebude moci zúčastnit osobně, domluví si individuální způsob převzetí odměn.

 

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k výběru dovolených bude ve dnech od 27. 12. do 30. 12. 2016 omezen provoz farní kanceláře.

 

SVÁTKY V ZÁVĚRU ROKU:

Pondělí 26. prosince – svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Úterý 27. prosince – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Středa 28. prosince – svátek sv. Mláďátek, prvomučedníků

Pátek 30. prosince – svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Sobota 31. prosince – sv. Silvestra I., papeže (Poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc v novém roce)

 

SVÁTKY V NOVÉM ROCE 2017

Neděle 1. ledna – slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE, Světový den modliteb za mír

Pondělí 2. ledna – památka sv. Bazila Velíkého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

Úterý 3. ledna – Nejsvětějšího Jména Ježíš

Pátek 6. ledna – slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králové)

Neděle 8. ledna – svátek Křtu Páně - Končí doba vánoční. V pondělí začíná první týden liturgického mezidobí. První čtení a responzoriální žalm se při mši svaté berou z 1. ročního cyklu feriálního lekcionáře.

 

Mše sv. s obnovu manželských slibů

Svátek Svaté Rodiny připadá letos na pátek 30. prosince. Není to neděle a den volna. Přesto zveme Vás manžele, kteří jdete životem spolu, na mši svatou s obnovou manželských slibů – v kostele sv. Mořice v 17.00 hod., v kostele v Hradisku v 18.00 hod. Přijďte projevit vděčnost jeden druhému před Bohem a svěřit své rodiny do ochrany Svaté rodiny nazaretské.

 

Mše svatá za občany a představitele města Kroměříže

bude sloužena v pátek 6. ledna o slavnosti Zjevení Páně v 17.00 hod. v kostele sv. Mořice.

 

Novoroční mše sv. na Svatém Hostýně

V sobotu 31. prosince ve 23.45 hod. v bazilice na Svatém Hostýně zazní Te Deum a otec arcibiskup bude sloužit novoroční mši svatou.

 

Změny bohoslužeb

Od úterý 27. 12 do pátku 30. 12. budou mše svaté v kapli sv. Vincence na Malém Valu v 7.00 hod.

Středa 28. 12. – mše sv. v 17:00 hod. v kostele sv. Mořice. Mše sv. v kostele sv. Jana Křtitele nebude.

Pondělí 2. 1. – mše sv. u sv. Mořice už v 16:00 hod. za koledníky Tříkrálové sbírky. Žehnání koledníkům proběhne po mši sv. Srdečně zveme koledníky i vedoucí skupinek.

 

ADORAČNÍ DEN a den modliteb za bohoslovce a představené kněžského semináře

Kaple sv. Kříže – neděle 25. 12. 2016 (po mši sv. v 9:00 hod. do 17:00 hod.)

Kaple sv. Vincence – sobota 31. 12. 2016 (po mši sv. v 8:00 hod. do 15:00 hod.)

 

ADORACE

·         neděle 1. ledna – v kostele Všech svatých v Hradisku bude ve 14:30 hod. vánoční scénka dětí, zakončená krátkou adorací a požehnáním; v kostele sv. Mořice večerní adorace nebude.

·         čtvrtek 5. ledna (Den modliteb za kněžská povolání) – kostel Všech svatých v Hradisku (17:15 – 18:00 hod.), kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

·         pátek 6. ledna – celodenní adorace v kapli sv. Vincence. (7:00 – 16:00 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19:30 hod.

·         neděle 8. ledna – kostel sv. Mořice 19:00–20:00 hod.,

 

Příležitost ke svátosti smíření:

·         čtvrtek před prvním pátkem (5. 1.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 17.15 – 18.00 hod.

·         na první pátek v měsíci (6. 1.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

9 prvních pátků v Hradisku

První pátek v lednu je o slavnosti Zjevení Páně. Ve farním kostele v Hradisku bude mše svatá v 18.00 hod. Přede mší svatou se bude zpovídat od 17.15 hod. Katechezi a aktivitu pomocí pracovních listů si děti domluví s katechetkou paní Evou Blešovou.

 

Společenství modliteb,

na které jste byli pozvání v adventu, pokračuje po skončení novény předepsanými modlitbami ve svátky a neděle až do Hromnic. Kde: u Pořízků (Kojetínská 46). Kdy: vždy od 14 hodin. Nejbližší termíny: pondělí 26. 12., neděle 1. 1., pátek 6. 1., neděle 8. 1.

Na společné chvíle s Vámi se těší Jarmila Pořízková

 

VÝSTAVA BETLÉMŮ

Na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži v kapli sv. Stanislava se koná výstava 150 betlémů z různých materiálů a provedení. Pro veřejnost je výstava otevřená v době od 12. prosince 2016 do 4. ledna 2017 od pondělí do středy od 16 do 18 hodin. (mimo vánoční prázdniny a 2. ledna 2017).

 

Tříkrálová sbírka 2017

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita České republiky. Snaží se touto sbírkou formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých a trpících. Jak byl použit výtěžek loňské sbírky přímo v našem regionu, jsme zveřejnili v prosincovém vydání našeho farního listu TRIO. V našem děkanátu se bude letos koledovat od 2. 1. do 8. 1. 2017.

Oblastní charita Kroměříž ještě prosí o dobrovolníky z řad dospělých, aby se přihlásili v kanceláři charity a stali se vedoucími skupinek koledníků Tříkrálové sbírky. Obrací se také na rodiče, aby povzbudili děti a umožnili jim zapojit se do koledování. Přihlaste se co nejdříve v sídle charity ve Ztracené ulici č. 63. Kontakt: tf.: 737 630 670, e-mail: josef.sebestik@kromeriz.charita.cz.

Mše sv. za koledníky Tříkrálové sbírky bude sloužena 2. 1. 2017 v kostele sv. Mořice v 16 hodin a žehnání koledníkům proběhne po mši sv. Srdečně zveme všechny koledníky i vedoucí Tříkrálové sbírky.

Pro koledníky a jejich vedoucí bude probíhat v Brně Tříkrálový koncert dne 8.1.2017. Přihlásit se můžete na telefonu 737 429 069 nebo mailem DvJana@seznam.cz či osobně u Jany Dvořákové (Arcibiskupské gymnázium), kde získáte bližší informace nebo odevzdáte vyplněnou přihlášku.

 

 

Farní bál 2017

Přijměte pozvání na Farní bál. Koná se v sobotu 21. ledna 2017 již od 19:00 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Vstupenky se prodávají ve farním knihkupectví.

 

Vyhodnocení výtvarné soutěže „Vánoce v naší rodině“

se uskuteční v úterý 3. ledna 2017 v 16 hod. v Děkanátním centru pro rodinu na Stojanově náměstí 4/9. Upozornění: Od 19. prosince do konce roku bude Centrum pro rodinu zavřeno (dovolená).

 

IGNITE YOURSELF - křesťanský víkend pro mladé

Mladí z projektu Ignite zvou mládež ve věku 14-17 let na křesťanský víkend s názvem Ignite yourself (zažehnout se), který se uskuteční 3. - 5. 2. 2017 na faře Panny Marie v Kroměříži. Těšit se můžete na workshopy, přednášky, svědectví, chvály a víc! Veškeré informace a přihlášky na: www.igniteprojekt.cz

 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017

Přihlašování na 6. Celostátní setkání mládeže, které se uskuteční 15. – 20. srpna 2017 v Olomouci, již bylo zahájeno. Přihlášky a další informace na webu setkání www.olomouc2017.signaly.cz.

 

 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2016

 

Neděle 25. prosince – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

  7:45 hod. – kostel sv. Mořice

  8:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

  9:00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

(po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti a celodenní adorace)

  9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10:45 hod. – kostel sv. Mořice

16:30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN

18:00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Pondělí 26. prosince – Svátek sv. Štěpána

  7:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

  7:45 hod. – kostel sv. Mořice

  8:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

  9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10:45 hod. – kostel sv. Mořice

18:00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Pátek 30. prosince – Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

  7:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

11:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

17:00 hod. – kostel sv. Mořice (s obnovou manželských slibů)

18:00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku (s obnovou manželských slibů)

 

Sobota 31. prosince – Sedmý den v oktávu Narození Páně

  8:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu 

(po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti do 15:00 hod.)

Mše sv. s děkovnou pobožností na závěr roku:

16:00 hod. – kostel sv. Mořice

16:00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

17:00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

 

Neděle 1. ledna 2016 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

  8:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

  9:00 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

  9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10:45 hod. – kostel sv. Mořice

16:30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN

18:00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Pátek 6. ledna – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

  6:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

11:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

17:00 hod. – kostel sv. Mořice

18:00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

 

Neděle 8. ledna – Svátek Křtu Páně

  7:30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

  7:45 hod. – kostel sv. Mořice

  8:00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

  9:15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10:45 hod. – kostel sv. Mořice

18:00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES