TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 4        3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          25. 1. 2015


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Příprava na Národní eucharistický kongres 2015

Měsíc leden: Eucharistie a jednota.

Společně s farností Panny Marie nabízíme podněty k prohloubení úcty k Eucharistii.

„Touha dosáhnout cíle jednoty (všech křesťanů) nás pobízí, abychom obraceli pohled na Eucharistii, která je svrchovanou svátostí jednoty Božího lidu, neboť je jeho přiměřeným výrazem a nepřekonatelným zdrojem. Při slavení eucharistické oběti církev pozvedá svou naléhavou prosbu k Bohu, Otci milosrdenství, aby daroval svým synům plnost Ducha Svatého, aby se tak v Kristu stali jedním tělem a jedním duchem. (Ecclesia de Eucharistia, 43)

Jak uvažuji a mluvím o bratřích a sestrách z nekatolických církevních společenství? Neurážím je? Nepohrdám jimi? Jsem otevřený tomu se od nich něčemu dobrému naučit?

 

Minulou neděli byla sbírka na potřeby farnosti. „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary, které činily ve farnosti sv. Mořice 14.305,- Kč, ve farnosti Hradisko 3.743,- Kč. Dík patří také všem, kdo přispěli hmotnými i finančními dary do tomboly na Farní bál. Vybralo se 5.150,- Kč.

Děkuji všem mladým, kteří přišli na ekumenickou bohoslužbu do kostela sv. Mořice a připravili modlitby a zpěvy z Taizé. Věřící přítomní na bohoslužbě věnovali 1.920,- Kč. Tato částka bude spolu s výtěžkem z Farního bálu odeslána na pomoc dětem – sirotkům na Ukrajině.

 

Dnes večer v 19:00 hod. bude adorace u sv. Mořice. Modlitby a rozjímání budou zaměřeny k tématu: Eucharistie a jednota.

Svátky v týdnu:

Pondělí – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Středa – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Sobota – památka sv. Jana Boska, kněze

Pamatujme na našeho arcibiskupa Jana, který ten den slaví svátek.

Příští neděle je 4. v mezidobí. Ve farním kostele Všech svatých v Hradisku bude adorace od 14:00 do 15:00 hod. Všichni jste srdečně zváni.

Papež sv. Jan Pavel II. prohlásil 2. únor „Světovým dnem zasvěceného života“. Setkání řeholníků, řeholnic a osob zasvěceného života se uskuteční za účasti otce arcibiskupa v kněžském semináři v Olomouci v pondělí 2. února od 10:00 hod.

Malá škola modlitby

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 26. ledna v 9:30 hod. s otcem Václavem u sv. Mořice ve společenské místnosti na vikárce.

 

SOUTĚŽ PRO DĚTI

Děti dnes odevzdávají brožurky se samolepkami a lístek se soutěžními otázkami. Vyhodnocení soutěže bude příští neděli. Ve farnosti Hradisko teprve dnes dostávají soutěžní otázky a odevzdají je příští neděli. Vyhodnocení bude o týden později.

 

Kurz První kroky

Zveme rodiče dětí v předškolním věku na kurz První kroky, který pořádá ProFamilia o.s. opět pro Kroměříž a okolí. Cílem kurzu je zvýšení "rodičovského IQ", jedinou podmínkou účasti je chtít být dobrými rodiči svých dětí. Zároveň je to taková "rodinná seznamka" - vznikají poměrně hluboká přátelství mezi manželskými páry a rodinami. Začínáme v neděli 1.2. a do Velikonoc bude kurz ukončen. Zájemci napište si o více informací na martin.kvapilik@gmail.com nebo zavolejte Marii Kvapilíkové na 774 962 815. 

Marie a Martin Kvapilíkovi

 

Dny otevřených dveří v Centru pro rodinu Kroměříž

Srdečně Vás zveme na Dny otevřených dveří s nabídkou aktivit a programů pro rodiny, děti, maminky na mateřské, seniory, školy. Přijďte s dětmi do herny a vytvořte si společně obrázek.

·         7. 2. (sobota)  9.00 – 15.00 hod. ,,Je libo ošatku na kraslice“?

Pletení z pedigu. Přihlášky do 1. 2. 2015 u lektorky Mgr. V. Kapounkové.

tel. 737 377 070,  kosikyodvladky@seznam.cz

·         9. 2. (pondělí)  14.00 – 16.00 hod. Bližší informace o programech.

Herna – děti.

·         10. 2. (úterý)  15.00  děti, 16.  – 18.00 hod. dospělí,

kroužek KERAMIKY

·         12. 2. (čtvrtek)  10.00 – 12.00 hod. Tvořivá šicí kavárna – kurz šití.

Připravujeme:

·         9. 2. – 15. 2. 2015  NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ

·         18. 2. 2015 (středa) v 17.00 hod. – zahájení kurzu EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ

·         19. 2. 2015 (čtvrtek) v 17.00 hod. – zahájení kurzu MANŽELSKÉ VEČERY

Bližší informace na www.cpr-kromeriz.cz, v Menu: kurzy.

Kontakt: cpr-kromeriz@seznam.cz, tel: 736 522 814

 

Oblastní Charita Kroměříž  -  Tříkrálová sbírka 2015

Výtěžek Tříkrálové sbírky na Kroměřížsku je vyšší než v loňském roce. Vybralo se:

Obce                                  571 902 Kč.

Kroměříž + přilehlé obce     275 298 Kč.

Celkem                              847 200 Kč.

Kroměříž město – 199 874 Kč  (obě farnosti).

Farnost Hradisko: radisko: Bezměrov – 14 607 Kč; Hradisko – 3 419 Kč; Miňůvky – 4 443 Kč; Postoupky - 8 146 Kč; Lutopecny - 9 903 Kč; Měrůtky - 4 427 Kč. Celkem ve farnosti Hradisko: 44 945 Kč

Vážení a milí vedoucí i koledníci,

srdečně Vám děkuji za pomoc při Tříkrálové sbírce 2015, za čas a obětavost, kterou jste této sbírce věnovali. Poděkování patří i všem dárcům, kteří koledníky s láskou a štědrostí přijali. 

Mgr. Josef Šebestík

pastorační asistent a koordinátor TS

OCH Kroměříž

 


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES