TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 5        4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          1. 2. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Příprava na Národní eucharistický kongres 2015

Měsíc únor: Eucharistie a společenství.

„Ve svátostném společenství - přijímání jsem sjednocen s Pánem i se všemi ostatními, kdo ho přijímají...“ (Deus caritas est, 14).

 „Kristus Pán (...) posvětil na svém stole tajemství našeho pokoje a jednoty. Kdo přijímá tajemství jednoty, ale neuchovává svazek pokoje, nepřijímá tajemství ve svůj prospěch, nýbrž jako důkaz proti sobě.“ (Sv. Augustin; Ecclesia de Eucharistia, 40).

Potkávám v zástupu na svaté přijímání někoho, koho nemohu „ani cítit“? Modlím se za něho (za ni)?

Pro manžele: Snažím se přede mší sv. usmířit se svým partnerem, abychom nešli ke svatému přijímání „rozhádaní“?

 

Adorace v neděli 1. února

·                    kaple sv. Kříže – celodenní  (8.30 – 17.00 hod.)

·                    chrám sv. Mořice – večer v 19.00 hod.

·                    kostel Všech svatých v Hradisku – odpoledne od 14.00 hod. do 15.00 hod.

Adorace na první pátek

·                    kaple sv. Vincence – celodenní  (7.00 – 16.00 hod.)

·                    kaple sv. Kříže – v 19.30 hod. (Taizé)

 

ZMĚNA BOHOSLUŽEB:

V pondělí 2. února bude mše svatá v kapli sv. Kříže v 6.50 hod. Mše svatá v 11.30 hod. nebude.

Mše svatá v 17.00 hod. v kostele sv. Mořice a v 18.00 hod. v kostele Všech svatých v Hradisku bude obětována za ženy a matky z farnosti.

Společenství třetího řádu sv. Františka (SFŘ) zve na setkání do kostela sv. Mořice sobotu 7. února. Mše svatá v křestní kapli bude ve 14.00 hod.

 

Svátky v týdnu:

Pondělí – svátek Uvedení Páně do chrámu. Světový den zasvěceného života.

Setkání řeholníků, řeholnic a osob zasvěceného života v kněžském semináři v Olomouci za účasti otce arcibiskupa. Mše svatá v 10.00 hod.

Úterý – památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka.

Po mši svaté se bude udělovat Svatoblažejské požehnání.

Čtvrtek – památka sv. Agáty, panny a mučednice

Pátekpamátka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Příští neděle je 5. v mezidobí.

 

Příležitost ke svátosti smíření

V pátek 6. února (první pátek v měsíci) se bude zpovídat v kostele sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.

 

Čtvrtek před prvním ptákem ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 5. února Od 9.00 hod. navštíví kněz nemocné po domech.

V kostele Všech svatých bude od 17.15 hod. tichá adorace. Během ní je příležitost ke svátosti smíření. v 18.00 hod. bude mše svatá.

 

Modlitby matek

Maminky, které se chtějí spojit v modlitbě za své děti, zveme do Centra pro rodinu Kroměříž (Stojanovo nám. 4/9) v pondělí 2. února 2015 v 16.30 hod. Děti si mohou hrát v herně.

 

Pozvání pro mládež

Animátoři mládeže srdečně zvou všechny mladé na tradiční „Prvopáteční rande“ 6. února do arcibiskupského gymnázia (15.00 hod. film, adorace, mše sv., možnost přespání do druhého dne). Více na www.mladezkromeriz.signaly.cz.

Akce, které pořádá Arcidiecézní centrum mládeže Olomouc najdete na webových stránkách www.ado.cz/mladez.

 

SOUTĚŽ PRO DĚTI

V neděli 1. února v kostele sv. Mořice dostávají odměnu děti, které se zapojily do soutěže (odevzdaly brožurky se samolepkami a lístek se soutěžními otázkami).

Ve farnosti Hradisko bude vyhodnocení příští neděli.

 

Postní duchovní obnova v Hradisku – sobota 21.2. 2015.

·                    9.30 hod. – úvod, společná modlitba.

Během dopoledne dvě přednášky s přestávkou na rozjímání či občerstvení.

·                    12.00 hod. – oběd na faře  (objednaný podle přihlášených).

·                    13.00 hod. – svátost smíření na faře, společná modlitba, příp. promítnutí dokumentu o eucharistických zázracích.

·                    Ve 14.00hod. – adorace v kostele

·                    14.30 hod. – mše svatá.

Téma duchovní obnovy: "Co přijímám, to mě proměňuje."

Obnovu vede P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci.

Přihlaste co nejdříve. Seznam je na stolečku vzadu v kostele.

 

Dny otevřených dveří v Centru pro rodinu Kroměříž

Srdečně Vás zveme na Dny otevřených dveří s nabídkou aktivit a programů pro rodiny, děti, maminky na mateřské, seniory, školy. Přijďte se podívat.

·                    7. 2. (sobota)  9.00 – 15.00 hod. ,,Je libo ošatku na kraslice“?

Pletení z pedigu. Přihlášky do 1. 2. 2015 u lektorky Mgr. V. Kapounkové.

tel. 737 377 070,  kosikyodvladky@seznam.cz

·                    9. 2. (pondělí)  14.00 – 16.00 hod. Bližší informace o programech.

Herna – děti.

·                    10. 2. (úterý)  15.00  děti, 16.  – 18.00 hod. dospělí,

kroužek KERAMIKY

·                    12. 2. (čtvrtek)  10.00 – 12.00 hod. Tvořivá šicí kavárna – kurz šití.

 

Národní týden manželství  (9. 2. – 15. 2. 2015)

Navštivte úvodní hodiny ke kurzům. Pomohou vám k rozhodnutí, zda se kurzu zúčastnit:

·                    11. 2. (středa)  17. 00 hod. – úvod do kurzu EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ s DVD filmem ,,Cesta k pozitivnímu rodičovství.“ Kurz bude zahájen 18.2.2015.

·                    12. 2. (čtvrtek)  17.00 hod. – úvodní setkání MANŽELSKÝCH VEČERŮ  (DVD – V čem spočívá hezké manželství?). Kurz bude zahájen 19.2.2015

Bližší informace na www.cpr-kromeriz.cz, v Menu: kurzy.

Kontakt: cpr-kromeriz@seznam.cz, tel: 736 522 814


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES