TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 5

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

5. 2. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Ó, Maria, naše Matko,

která každého z nás v Kristu přijímáš jako svého syna,

pomáhej důvěryplnému očekávání našeho srdce,

podporuj nás v našich nemocech a utrpeních,

veď nás ke Kristu, svému Synu a našemu bratru,

a pomáhej nám odevzdávat se Otci, který koná velké věci.

Z poselství papeže Františka k 25. Světovému dni nemocných - 11. února 2017

 

Svátky v týdnu:

Pondělí 6. února – památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Pátek 10. února – památka sv. Scholastiky, panny

Sobota 11. února – památka Panny Marie Lurdské, SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH

Příští neděle 12. února je 6. v mezidobí.

 

Mše svaté za nemocné

Sobota 11. února

·         kaple sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici v 16.30 hod.

·         kaple sv. Vincence na Malém Valu v 18.00 hod.

Neděle 12. února

·         kostel sv. Mořice v 7.45 hod.

·         kostel Všech svatých v Hradisku v 9.15 hod.

Adorace

·         neděle 5. února – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.30 hod., kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         neděle 12. února – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Papež přijal rezignaci biskupa Hrdličky

Svatý otec František 1. února 2017 přijal rezignaci olomouckého světícího biskupa Mons. Josefa Hrdličky, kterou otec biskup ve shodě s kanonickým právem podal v uplynulých měsících. Arcibiskup Jan Graubner už do Vatikánu poslal žádost o jmenování nového pomocného biskupa. V diecézním oběžníku píše: „Počítám s tím, že vyřízení bude nějaký čas trvat. Tento čas je dobrou příležitostí k modlitbě. Prosím vás tedy o modlitbu za šťastnou volbu nového biskupa. Doufáme, že i po uvolnění z úřadu otec biskup Hrdlička zůstane mezi námi a bude navštěvovat farnosti. Proto mu přejeme ještě hodně sil a zdraví.“

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Ke Společenství Malé školy modlitby se můžete připojit v pondělí 6. února v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ul.

 

SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ V HRADISKU

se koná ve středu 8. února v 18 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Srdečně zveme další muže.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve čtvrtek 9. února od 14.30 hod. zveme seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s duchovním tématem, modlitbou, posezením u kávy nebo čaje. Témátko na únor – Naši národní světci – CTIHODNÁ PŘIBYSLAVA. Nabídku dalších akcí Centra najdete na vývěskách v našich kostelech a na webových stránkách Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž: www.cpr-kromeriz.cz

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání v sobotu 11. února 2017 do křestní kaple kostela sv. Mořice. Od 14.00 hod. zde bude mše svatá a po ní se sejdeme v Děkanátním centru pro rodinu na Stojanově nám. 4/9. Toužíte-li žít svaté evangelium Ježíše Krista podobně jako ho žili svatý František a svatá Klára – žít život v pravdě a lásce, pak přijďte mezi nás, na věku nezáleží! Tento řád nevyžaduje opuštění dosavadního prostředí, ani zříci se manželství nebo plnění úkolů ve světě. 

 

POUŤ ZAMILOVANÝCH  -  Láska je dar pro druhého

Uskuteční se v sobotu 11. února 2017 od 14 hod. (v rámci Národního týdne manželství) v Dubu nad Moravou, v poutním kostele Očišťování Panny Marie. Poutní mši svatou bude celebrovat P. Pavel Hofírek. Přijmete-li pozvání na „Valentinskou“ večeři z místní farní kuchyně, prosím, přihlaste se předem na www.rodinnyzivot.cz. Více informací Mgr. Josef Záboj, tel: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz

 

250. VÝROČÍ PŘENESENÍ SOCHY PANNY MARIE DO KOJETÍNA

U této příležitosti bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kojetíně sloužit mši svatou arcibiskup Jan Graubner 11. února 2017 v 15.00 hod. V rámci Světového dne nemocných bude také udělována svátost pomazání nemocných. Místní duchovní správce vás zve na tuto slavnost, a prosí ty, kteří touží přijmout svátost nemocných v tento den, aby se dopředu přihlásili u svého faráře. Ten zajistí předání přihlášky do Kojetína.

 

RECEPT NA DOBRÉ MANŽELSTVÍ

je tématem letošního ročníku Národního týdne manželství, který bude probíhat od 13. 2. do 19. 2. 2017, tj. v týdnu, kdy si připomínáme sv. Valentina.

Máte-li ve své rodině nebo okolí manžele, kteří spolu žijí mnoho let, vychovali děti, mají vnoučata, třeba i pravnoučata, žijí spolu hezky a už leccos krásného i těžkého prožili - zkuste se jich zeptat na jejich "recept na dobré manželství". Možná se nám podaří ve vašich rodinách otevřít témata, o kterých jsme nikdy nemluvili, objevit hodnoty, které starší generace vidí jako důležité a snad se můžeme inspirovat jejich zkušenostmi… Z Centra pro rodinu přejeme krásné chvíle s vašimi blízkými.

 

DĚKANÁTNÍ MLÁDEŽNICKÁ LYŽOVAČKA

Kdy: 3. 3. - 5. 3. 2017, kde: Andělská Hora, Jeseníky, cena: 350 Kč. Ahoj všichni, je zde možnost opět si skvěle zalyžovat s celým děkanátem. Jedeme do Andělské Hory, kde si užijeme celý krásný víkend. Neváhejte a přihlášky posílejte do 24. 2. 2017. Formulář přihlášky najdete na: www.mladezkromeriz.signaly.cz/form/mladeznicka-lyzovacka. Srdečně zvou animátoři děkanátu Kroměříž.

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO DÍVKY od 18 let

Téma: Vyšel na horu a o samotě se modlil (Mk 6, 46). Kdy: 3. - 5. 3. 2017. Kde: Klášter Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži. Vede: P. Jan David, SAC. Přihlášky: sr. M. Beata Zemanová, dokromeriz@gmail.com, 736 606 391.

 

VIR – POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA pro mladé muže od 17 do 35 let

Téma: „On musí růst, já však se umenšovat“. Kdy: 3. - 5. 3. 2017. Kde: Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc. Vede: jezuita P. Miroslav Herold. Přihlášky do 24. 2.: www.knezskyseminar.cz/akce/vir/vir-pust. Více informací: projektvir@gmail.com

 

ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE VE ZLÍNĚ 2017

Všichni, kteří chcete strávit den plný sdílení s ostatními vrstevníky (14 - 30 let) a také s naším Pánem, jste srdečně zváni 1. dubna 2017 od 9.30 hod. do tělocvičny Střední průmyslové školy ve Zlíně. Pro setkání bylo zvoleno motto: "VELIKÉ VĚCI MI UČINIL TEN, KTERÝ JE MOCNÝ." (Lk 1,49). Nebude chybět svědectví ani katecheze otce arcibiskupa Jana. Dopolední program zakončíme slavnostní mší svatou. Odpoledne podnikneme např. Cestu víry centrem Zlína a nenecháme si ujít muzikál: „Až na smrt“ v provedení společenství TakK. Předpokládaný konec v 15.30 hod.

Účastnický příspěvek: 50 Kč při registraci po příjezdu. Na tuto akci se nepřihlašuje.

Karimatky na sezení s sebou!!!

 

POUŤ ZA OBNOVU RODIN DĚKANÁTŮ KROMĚŘÍŽ A HOLEŠOV

Pro vás, kteří musíte plánovat hodně dopředu, máme termín pouti děkanátů Kroměříž a Holešov za obnovu rodin a duchovní povolání – 20. 5. 2017 ve Štípě. Každá rodina potřebuje modlitbu a společně se někam vypravit chce někdy hodně úsilí, které se ale vyplácí. Srdečně zveme z Centra pro rodinu.

 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017

Přihlašování na 6. Celostátní setkání mládeže, které se uskuteční 15. – 20. srpna 2017 v Olomouci, již bylo zahájeno. Přihlášky a další informace na webu setkání www.olomouc2017.signaly.cz

 

Celosvětová síť modliteb s papežem Františkem (Apoštolát modlitby)

Papež František ještě neoznámil evangelizační úmysl na měsíc ÚNOR. Připomeňme si, jaké jsou další úmysly na tento měsíc:

Všeobecný úmysl: Přijetí lidí v obtížných situacích. Za ty, kdo jsou zkoušeni, především chudé, běžence a ty, kteří jsou na okraji, aby našli přijetí a posilu v našich společenstvích.

Národní úmysl: Za naše farnosti, aby byly blízko lidem, staly se prostředím živého společenství a účasti a nezapomínaly na misijní poslání (EG, č. 28).

 

 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES