Ročník I. / č. 6                                   7. neděle velikonoční                                               1. 5. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Mezinárodní den dětí.

Příběh o dvou učednících, kteří vše vzdají a jdou pryč z Jeruzaléma, patří k nejsilnějším textům Lukášova evangelia. Arcibiskup Jan nám nabídl ve svém pastýřském listě toto zamyšlení:

„Emauzští učedníci byli plní bolesti a navzájem se utvrzovali ve smutku a beznaději, takže nebyli schopni poznat Ježíše, ani když se k nim na cestě připojil. Nechal je vymluvit. Trpělivě naslouchal. Pak jim vysvětloval Písma, předával Boží slovo. Jejich srdce se začala uzdravovat, začalo jim být s Ježíšem dobře. Dokonce přestali myslet na sebe a naléhali na Ježíše, který dělal, jako by chtěl jít dál, aby u nich pojedl a přespal. Skutek lásky a společenství s Kristem učedníky osvobodily od smutku a beznaděje. Láska otevírá oči. V jejím světle poznáváme Boha, protože když milujeme, je v nás Bůh, který je Láska. A co teprve, když se společenství s Kristem dovrší přijetím Eucharistie! To může zakusit každá rodina.“

Přivedla nás doba velikonoční k pravidelnému přijímání Eucharistie?

P. Josef

 

Pravidelná hodinová ADORACE je dnes odpoledne ve 14:00 hod. v kostele Všech svatých v Hradisku a večer v 19:00 hod. v Bolestné kapli u sv. Mořice.

Svátky v týdnu:

Úterý – památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Čtvrtek – památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Neděle – slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Koná se sbírka na církevní školy v diecézi.

Ve farnosti Hradisko bude v neděli 8. června mše svatá v 9:15 hod. sloužena u zvonice v Bezměrově a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Bezměrova. Za nepříznivého počasí bude mše svatá ve farním kostele.

Prožíváme Svatodušní novénu. Prosme o vylití darů Ducha Svatého na celou církev.

V předvečer svatodušní neděle – v sobotu 7. června – se koná v kostele sv. Mořice SVATODUŠNÍ VIGILIE. Podobně jako jsme slavili vigilii na Bílou sobotu, chceme se modlitbou a slavením mše svaté připravit na slavnost Seslání Ducha Svatého. Mše svatá začne v 19:00 hod. Všichni jste srdečně zváni.

Společenství Malé školy modlitby pokračuje setkáním v pondělí 2. června v 18:00 hod. s otcem Josefem.

Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí bude ve středu 4. června v 17:00 hod. v kostele sv. Mořice.

Pátek je první v měsíci. Ve farním kostele se bude zpovídat od 15:00 do 17:00 hod. V kapli sv. Vincence na Malém Valu je celodenní adorace od 7:00 do 16:00 hod.

 

Centrum pro rodinu Kroměříž, Stojanovo nám. 4/9

U příležitosti DNE DĚTÍ zveme maminky s malými dětmi na farní zahradu sv. Mořice v pondělí 2. června od 16:00 do 17:30 hod. Jsou připraveny hry a soutěže pro děti, burza pohádkových knížek a pro maminky informační seminář LÁTKOVÁNÍ – přebalování dětí s moderními látkovými plenami. Lektorka: Gabriela Dvorníková. (za nepříznivého počasí – HERNA Centra pro rodinu).

Doučování MATEMATIKY – na opravnou maturitní zkoušku. Doučování probíhá v Centru pro rodinu. Vyučuje Mgr. Eva Vrtělová tel: 608 946 170. Příspěvek 30,- Kč/vyuč. hod.

 

Pohádková Podzámecká zahrada – sobota 7. června od 14:00 hod. Vstup zdarma.

Akce pro děti, kterou pořádá Studentský parlament AG ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, pracoviště Kroměříž, a Salesiánským hnutím mládeže. Za nepříznivého počasí se akce uskuteční v budově Arcibiskupského gymnázia Kroměříž.

 

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži vás zve v úterý 3. června 2014 v 19:00 hod. do chrámu svatého Mořice v Kroměříži na Slavnostní koncert pěveckého sboru AVE k výročí 160 let od založení gymnázia. Pěvecký sbor Ave doprovodí studentský orchestr. Dirigent: Jakub Macek. Sólo: Tereza Tučková. Koncert se uskuteční ten den také dopoledne v 11:00 hod. rovněž v kostele sv. Mořice pro studenty AG a pro ty z Vás, kterým to lépe vyhovuje dopoledne než večer.

 

VARHANNÍ KONCERT – kostel sv. Mořice, středa 4. června v 19:00 hod.

Účinkují žákyně Konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského ze třídy prof. Ester Maravetzové. Program je na plakátě.

 

Přátelé a příznivci Likvidace lepry jsou zváni v sobotu 7. června 2014 na 3. NÁRODNÍ POUŤ přátel LL do Brna, do katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově. V 15:00 hod. zde bude celebrovat mši svatou P. Dr. Vojtěch Eliáš, prezident LL. Po mši svaté bude následovat promítání o činnosti a životě v podporovaných leprosáriích, které Vám představí pracovníci LL. Doufáme, že naše modlitby i osobní setkání přispějí k rozvoji díla LL.


Vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.

E-mail redakce: trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net

PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES