TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 6        5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          8. 2. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Příprava na Národní eucharistický kongres 2015

Měsíc únor: Eucharistie a společenství.

Společenství s Kristem je hluboce spojeno se společenstvím s našimi bratřími a sestrami. Nedělní eucharistické shromáždění je zkušeností bratrství (...). Pozdravení pokoje (...) je zvláště výrazným gestem, kterým jsou věřící zváni k vyjádření souhlasu Božího lidu se vším, co se ve slavení Eucharistie událo, a oddanosti vzájemné lásce, která se upevňuje podílem na jednom chlebě (Jan Pavel II., Dies Domini, 44; upravený překlad).

Sedám si při nedělní mši svaté vždy na to samé místo? Není na čase to změnit, abych mohl(a) dát pozdravení pokoje i někomu jinému, než jen svým stálým sousedům?

 

Světový den modlitby, zamyšlení a činů proti obchodu s lidmi

8. února je liturgická památka sv. Josefiny Bakhity, řeholnice. Její život byl velmi pohnutý, protože se jako dítě několikrát stala obětí obchodu s lidmi. V rámci Roku zasvěceného života její svátek, který letos připadá na neděli, je světovým dnem modlitby, zamyšlení a činů proti obchodu s lidmi. Jsme pozváni připojit se k modlitbám i činům, které budou směřovat k odstranění obchodu s lidmi. Papež František označuje obchod s lidmi za nejrozšířenější otroctví v 21. století, za zločin proti lidskosti, za ránu na těle současného lidstva.

Při nedělní bohoslužbě chceme dnes, jak nás k tomu Svatý otec naléhavě vybízí, přednést Bohu své prosby za tyto trpící lidi i za ty, kteří toto zlo páchají. A pokračujme v této modlitbě i dál, zejména při společné modlitbě v rodinách, a to nejen 8. února.

(Více na toto téma na webových stránkách našich farností: www.svmoric.net a www.farnost-hradisko.cz ).

 

Adorace

V neděli 8. února v 19:00 hod. bude adorace u sv. Mořice. Modlitby a rozjímání budou zaměřeny k tématu: Eucharistie a společenství.

ZMĚNA BOHOSLUŽEB:

Středa 11. února – Světový den nemocných

·                    kaple sv. Vincence na Malém Valu v 10.30 hod. – mše sv. za nemocné, a také za lékaře, sestry, zdravotníky a všechny, kdo o nemocné pečují. (Mše svatá v 6.00 hod. nebude).

·                    kaple sv. Kříže na Koperníkově ul. ve 12.00 hod. – mše svatá, kterou bude přenášet televize NOE.

Večer v 18.00 hod. pravidelný pořad televize Noe „Bez hábitu naživo“ bude rovněž z kláštera Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži.

Společenství třetího řádu sv. Františka (SFŘ) oznamuje, že setkání, které se nemohlo konat 7. února, se přesunuje na sobotu 14. února. Mše svatá v křestní kapli kostela sv. Mořice bude ve 14.00 hod.

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Návštěva, která se nemohla uskutečnit minulý týden, se bude konat ve čtvrtek 12. února. Kněz od 9.00 hod. navštíví nemocné po domech.

Svátky v týdnu:

Úterý – památka sv. Scholastiky, panny

Středapamátka Panny Marie Lurdské

Příští neděle je 6. v mezidobí. Koná se sbírka na potřeby farnosti.

 

Malá škola modlitby

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 9. února v 9.30 hod. s otcem Václavem u sv. Mořice ve společenské místnosti na vikárce.

Příprava dětí na první svaté přijímání

V našich farnostech začíná bližší příprava dětí na první svaté přijímání. Na zahájení přípravy se uskuteční schůzka rodičů, a to v pondělí 16. února v 18:00 hod. v Kroměříži. Přijďte do společenské místnosti, která je v tzv. vikárce – budově vedle farního kostela. Vstup prostředním vchodem.

 

Kurz První kroky

Zveme rodiče dětí v předškolním věku na kurz První kroky, který pořádá občanské sdružení ProFamilia o.s. pro Kroměříž a okolí. Cílem kurzu je zvýšení "rodičovského IQ", jedinou podmínkou účasti je chtít být dobrými rodiči svých dětí. Zároveň je to taková "rodinná seznamka" - vznikají poměrně hluboká přátelství mezi manželi a rodinami. Ještě nám chybí 2 manželské páry. Začátek kurzu jsme posunuli na neděli 15. února. Zájemci napište si o více informací na martin.kvapilik@gmail.com nebo zavolejte Marii Kvapilíkové na 774 962 815. 

Marie a Martin Kvapilíkovi

 

Národní týden manželství

Již podeváté se bude v České republice konat Národní týden manželství (NTM), letos

od 9. do 16. února. Mottem 9. ročníku je:

Šťastně až do smrti? Není to jen pohádka? Jak mít vztah, který vydrží...

Více se můžete dozvědět na webových stránkách našich farností a především na webu www.tydenmanzelstvi.cz , kde najdete programy k NTM konané po celé republice.

Nadační fond CREDO Vás při této příležitosti zve na „Valentýnský seminář nejen pro manžele“, který se uskuteční v sobotu 14. února ve Zlíně. Více informací najdete na plakátcích, nebo na internetových stránkách www.manzelstvivezline.cz.

V děkanátním Centru pro rodinu Kroměříž probíhají v rámci NTM „Dny otevřených dveří“ (viz farní zpravodaj z 1. února a www.cpr-kromeriz.cz ) Z nabídky tam zveřejněné připomínám úvodní setkání: 1) do kurzu pro rodiče (Efektivní rodičovství) – ve středu 11. 2. v 17:00 hod.;  2) do kurzu pro manželské páry (Manželské večery) – ve čtvrtek 12. 2. od 17:00 hod. Úvodní setkání vám pomohou k rozhodnutí, zda se kurzu zúčastnit.

 

Postní duchovní obnova v Hradisku – sobota 21.2. 2015.

Program je na plakátě. Obnovu vede P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci.

Přihlaste se co nejdříve (tel.: 774 328 356). Seznam je také na stolečku vzadu v kostele Všech svatých.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES