TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 6

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

12. 2. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

„Každý život je posvátný! Ať nikdo není ponechán osamocený a láska hájí smysl života.“ Těmito slovy prof. P. Pavel Ambros, SI, Th.D. komentuje urgentní modlitební úmysl papeže Františka na měsíc únor: Posvátnost života – za děti, kterým hrozí interrupce, jakož i za všechny, kteří jsou na sklonku života.

„Papež František ukazuje na propojenost začátku a konce života. Počátek i dovršení života jsou spojeny s tím, co pro nás život znamená. Odvaha k životu na zemi i pro věčnost jsou vzájemně spojeny. Právo na život je základním lidským právem.“

Evangelizační úmysl Apoštolátu modlitby na únor 2017

 

Dnes při mši svaté u sv. Mořice v 7.45 hod. a v Hradisku v 9.15 hod. pamatujeme zvláště na nemocné.

 

Změna bohoslužeb

Ve středu 15. února bude mše sv. v 17 hod. v kostele sv. Mořice. Studenti mají prázdniny – mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele NEBUDE.

 

Adorace

V kostele sv. Mořice budou pravidelné adorace v neděli 12. 2. a 19. 2. v 19.00 hod.

 

Příští neděle 19. února je 7. neděle v mezidobí.

Bude se konat sbírka nazvaná „Haléř sv. Petra.“ Z této sbírky Svatý otec přispívá postiženým ve světě. V minulém roce činila tato sbírka v naší arcidiecézi 3 400 125 Kč.

 

Příprava dětí na první svaté přijímání

V našich farnostech začíná bližší příprava dětí na první svaté přijímání. Na zahájení přípravy se uskuteční schůzka rodičů, a to v pondělí 20. února v 18.00 hod. v Kroměříži. Přijďte do společenské místnosti, která je v tzv. vikárce – budově vedle farního kostela. Vstup prostředním vchodem.

 

Rozpis úklidu kostelů ve farnosti sv. Mořice na rok 2017 je již k dispozici. Velké DÍKY všem, kteří se již pravidelně zapojují, a prosíme další ochotné farníky o pomoc. Přihlásit se můžete v sakristii nebo farní kanceláři (tel. 573 338 952).

 

RECEPT NA DOBRÉ MANŽELSTVÍ

je tématem letošního ročníku národního týdne manželství, který bude probíhat od 13. 2. do 19. 2. 2017, podrobněji na www.tydenmanzelstvi.cz.

Milí manželé, vyprošujeme Vám Boží požehnání pro Váš život v manželství. Obchodní řetězce připomínají nákup květin, nejlepších sladkostí či dárků a my si dovolíme poukázat na něco duchovnějšího a vzácnějšího – obnovu Vašeho manželského slibu, vzájemné odpuštění, důvěru, vděčnost… Kéž se Vám daří prožívat každý den ve vzájemné blízkosti, souznění i radosti a neúnavně vytváříte krásné rodiny právě na základě Vašeho manželského slibu. Ať Vám Bůh, který je Láska, pomáhá na Vaší životní cestě. Vaše Centrum pro rodinu.

 

PŘEDNÁŠKA: Exhortace o lásce a rodině – povzbuzení nebo výzva?

Česká křesťanská akademie Kroměříž a místní Arcibiskupské gymnázium (AG) pořádají ve středu 22. února 2017 přednášku Mgr. Ing. Martina Kvapilíka na téma „Amoris Laetitia, exhortace papeže Františka o lásce a rodiněSetkání ve studentském klubu AG začíná v 19.00 hodin.

 

VÍKEND PRO RODINY NA SVATÉM HOSTÝNĚ

Milé děti a milí rodiče, srdečně vás zveme na společný víkend s názvem: Díky postu, poporostu…a ze zimních radovánek vkročíme do postní doby. Na co se můžete těšit? Sáňkování, bobování, zamyšlení pro rodiče s knězem, společná modlitba, hry venku i uvnitř, vyrábění, noční dobrodružství, vycházka, křížová cesta za rodiny. Kdy? 3. – 5. března 2017. Cena: Dospělí 250 Kč/noc, děti 150 Kč/noc (do spacáku 200 Kč / 100 Kč) – ubytování v poutním domě. Doprava a strava vlastní (možnost vaření v kuchyňce nebo strava v restauraci).

Přihlašování do 15. 2. 2017 u Markéty Matlochové: tel. 737 619 805 nebo na e-mail: cprkromeriz@ado.cz. Přihlášeným pošleme podrobný program.

 

DĚKANÁTNÍ MLÁDEŽNICKÁ LYŽOVAČKA

Kdy: 3. 3. - 5. 3. 2017, kde: Andělská Hora, Jeseníky, cena: 350Kč. Ahoj všichni, je zde možnost opět si skvěle zalyžovat s celým děkanátem. Jedeme do Andělské Hory, kde si užijeme celý krásný víkend. Neváhejte a přihlášky posílejte do 24. 2. 2017. Formulář přihlášky najdete na: www.mladezkromeriz.signaly.cz/form/mladeznicka-lyzovacka. Srdečně zvou animátoři děkanátu Kroměříž.

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO DÍVKY od 18 let

Téma: Vyšel na horu a o samotě se modlil (Mk 6, 46). Kdy: 3. 3. - 5. 3. 2017. Kde: Klášter Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži. Vede: P. Jan David, SAC. Přihlášky: sr. M. Beata Zemanová, dokromeriz@gmail.com, 736 606 391.

 

VIR – POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA pro mladé muže od 17 do 35 let

Téma: „On musí růst, já však se umenšovat“. Kdy: 3. 3. - 5. 3. 2017. Kde: Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc. Vede: jezuita P. Miroslav Herold. Přihlášky do 24. 2.: www.knezskyseminar.cz/akce/vir/vir-pust. Více informací: projektvir@gmail.com.

 

ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE VE ZLÍNĚ 2017

Všichni, kteří chcete strávit den plný sdílení s ostatními vrstevníky (14-30 let) a také s naším Pánem, jste srdečně zváni 1. dubna 2017 od 9.30 do tělocvičny Střední průmyslové školy ve Zlíně. Pro setkání bylo zvoleno motto: "VELIKÉ VĚCI MI UČINIL TEN, KTERÝ JE MOCNÝ." (Lk 1,49). Nebude chybět svědectví ani katecheze otce arcibiskupa Jana. Dopolední program zakončíme slavnostní mší svatou. Odpoledne podnikneme např. Cestu víry centrem Zlína a nenecháme si ujít muzikál: Až na smrt v provedení společenství TakK. Předpokládaný konec v 15.30 hod.

Účastnický příspěvek: 50 Kč při registraci po příjezdu. Na tuto akci se nepřihlašuje. Karimatky na sezení s sebou!!!

 

POUŤ ZA OBNOVU RODIN DĚKANÁTŮ KROMĚŘÍŽ A HOLEŠOV

Pro vás, kteří musíte plánovat hodně dopředu, máme termín pouti děkanátů Kroměříž a Holešov - 20. 5. 2017 ve Štípě. Každá rodina potřebuje modlitbu a společně se někam vypravit chce někdy hodně úsilí, které se ale vyplácí. Srdečně zveme z Centra pro rodinu.

 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017

Přihlašování na 6. Celostátní setkání mládeže, které se uskuteční 15. – 20. srpna 2017 v Olomouci, již bylo zahájeno. Přihlášky a další informace na webu setkání www.olomouc2017.signaly.cz

 

Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Pán Ježíš se s láskou skláněl k nemocným. I dnes chce, skrze službu církve, dávat nemocným naději, povzbuzení a pomoc. Kdo máte ve své rodině nebo v blízkém okolí nemocné, nabídněte jim přijetí svátostí. Pozvěte kněze nebo využijte služby akolytů, kteří mohou vašim nemocným přinést svaté přijímání.

Kontakt na kněze: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz. Svaté přijímání mohou přinést ve farnosti sv. Mořice: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz). Ve farnosti Hradisko: Ing. Petr Váňa (739 914 797, vana.peta@gmail.com), Josef Škabraha (773 196 690, skabrahajosef@seznam.cz), Josef Pavlík (606 826 802).

Duchovní služba v Kroměřížské nemocnici

Pokud máte nemocné v Kroměřížské nemocnici nebo tam mají nastoupit, obraťte se na sestru Pavlu, která může přinést svaté přijímání nebo zprostředkovat službu kněze. Kontakt: sestra Pavla Martínková, Milosrdná sestra sv. Vincence de Paul (731 604 430 nebo pavla@vincentky.cz).

 

 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES