TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 7

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

19. 2. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Sestry a bratři,

je milé, když poté co skončila bohoslužba a vycházíme z kostela, někteří z Vás hned neodejdou, ale baví se s přáteli. Vytváří se hloučky, je čas se pozdravit, něco si sdělit, projevit radost, že patříme k sobě. Někdy nám v tom zabrání nedostatek času.

Na jednání pastorační rady farnosti sv. Mořice dali členové návrh posunout nedělní bohoslužbu, která začíná v kostele sv. Mořice v 10.45 hod., na 10.15 hod. Jedním z důvodů je ponechat si více času na setkání po bohoslužbě, a také aby rodiny ve větším klidu, bez velkého spěchu, mohly jít domů ke společnému stolu.

Toto by mohlo platit od první neděle postní, tj. 5. března 2017. Změna času bohoslužby je vážná věc, proto Vás o ní informuji dopředu a očekávám Vaše kladné či záporné reakce.

V duchu národního úmyslu Apoštolátu modlitby na měsíc únor prosme za naše farnosti, aby se staly prostředím živého společenství a účasti a nezapomínaly na misijní poslání.

P. Josef

 

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na „Haléř sv. Petra.“ Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě.

 

Svátky v týdnu

Středa 22. února - svátek Stolce sv. Petra, apoštola

Čtvrtek 23. února – památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

Příští neděle 26. února je 8. neděle v mezidobí.

 

Celostátní fórum mládeže

Na 100 delegátů z diecézí, hnutí, řeholí, vysokoškolské pastorace a různých spolků, které pracují s mladými v katolickém duchu, se sejdou od 23. do 26. února 2017 v Olomouci. Budou diskutovat s českými a moravskými biskupy o svých pohledech na život církve a společnosti, o svých přáních a nabídkách ve prospěch církve.

Vložme toto setkání do svých modliteb a vyprošujme všem světlo, moudrost a lásku Ducha Svatého. Fórum bude zakončeno mší svatou v katedrále sv. Václava v Olomouci v neděli 26. února v 10.00 hod. Bude ji celebrovat olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a budou při ní čteny závěry z Celostátního fóra, které mladí delegáti sestaví. Tuto mši svatou bude možné sledovat v přímém přenosu i na TV Noe.

 

Adorace

V kostele sv. Mořice budou pravidelné adorace v neděli 19. 2. a 26. 2. 19.00 hod.

Jednání pastorační rady

Členy pastorační rady zveme na jednání, která se uskuteční:

·        Ve farnosti sv. Mořice v úterý 21. února v 19.00 hod. Tentokrát změna místa: ve farní kanceláři.

·        Ve farnosti Hradisko ve čtvrtek 23. února v 19.00 hod. na faře.

 

 

Příprava dětí na první svaté přijímání

V našich farnostech začíná bližší příprava dětí na první svaté přijímání. Na zahájení přípravy se uskuteční schůzka rodičů, a to v pondělí 20. února v 18.00 hod. v Kroměříži. Přijďte do společenské místnosti, která je v tzv. vikárce – budově vedle farního kostela. Vstup prostředním vchodem.

 

Rozpis úklidu kostelů na rok 2017 je již k dispozici. Velké DÍKY všem, kteří se již pravidelně zapojují, a prosíme další ochotné farníky o pomoc. Přihlásit se můžete v sakristii nebo farní kanceláři (tel. 573 338 952).

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Ke Společenství Malé školy modlitby se můžete připojit v pondělí 20. února 2017 v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ul.

 

PŘEDNÁŠKA: Exhortace o lásce a rodině – povzbuzení nebo výzva?

Česká křesťanská akademie Kroměříž a místní Arcibiskupské gymnázium (AG) pořádají ve středu 22. února 2017 přednášku Mgr. Ing. Martina Kvapilíka na téma „Amoris Laetitia, exhortace papeže Františka o lásce a rodině. Setkání ve studentském klubu AG začíná v 19.00 hodin.

 

Charitní pečovatelská služba

Svépomocná skupina pro pečující v domácnosti – čtvrtek 23. února v 16.00 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby, Malý Val 1552.

 

Velikonoční dekorace z pedigu

Kdy: sobota 4. března v době mezi 9.00 – 15.00 hod. v Děkanátním centru pro rodinu Kroměříž. Lektor: Mgr. Vladimíra Kapounková. Cena: 330 Kč + cena využitého materiálu. Přihlášky na tel. 737 377 070 nebo kosikyodvladky@seznam.cz,  nejpozději však !!! do 26. února. Počet míst je omezen.

 

DĚKANÁTNÍ MLÁDEŽNICKÁ LYŽOVAČKA

Kdy: 3. 3. - 5. 3. 2017, kde: Andělská Hora, Jeseníky, cena: 350 Kč. Ahoj všichni, je zde možnost opět si skvěle zalyžovat s celým děkanátem. Jedeme do Andělské Hory, kde si užijeme celý krásný víkend. Neváhejte a přihlášky posílejte do 24. 2. 2017. Formulář přihlášky najdete na: www.mladezkromeriz.signaly.cz/form/mladeznicka-lyzovacka. Srdečně zvou animátoři děkanátu Kroměříž.

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO DÍVKY od 18 let

Téma: Vyšel na horu a o samotě se modlil (Mk 6, 46). Kdy: 3. 3. - 5. 3. 2017. Kde: Klášter Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži. Vede: P. Jan David, SAC. Přihlášky: sr. M. Beata Zemanová, dokromeriz@gmail.com, 736 606 391.

 

VIR – POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA pro mladé muže od 17 do 35 let

Téma: „On musí růst, já však se umenšovat“. Kdy: 3. 3. - 5. 3. 2017. Kde: Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc. Vede: jezuita P. Miroslav Herold. Přihlášky do 24. 2.: www.knezskyseminar.cz/akce/vir/vir-pust. Více informací: projektvir@gmail.com

 

ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE VE ZLÍNĚ 2017

Všichni, kteří chcete strávit den plný sdílení s ostatními vrstevníky (14-30 let) a také s naším Pánem, jste srdečně zváni 1. dubna 2017 od 9.30 do tělocvičny Střední průmyslové školy ve Zlíně. Pro setkání bylo zvoleno motto: "VELIKÉ VĚCI MI UČINIL TEN, KTERÝ JE MOCNÝ." (Lk 1,49). Nebude chybět svědectví ani katecheze otce arcibiskupa Jana. Dopolední program zakončíme slavnostní mší svatou. Odpoledne podnikneme např. Cestu víry centrem Zlína a nenecháme si ujít muzikál: „Až na smrt“ v provedení společenství TakK. Předpokládaný konec v 15.30 hod.

Účastnický příspěvek: 50 Kč při registraci po příjezdu. Na tuto akci se nepřihlašuje. Karimatky na sezení s sebou!!!

 

POUŤ ZA OBNOVU RODIN DĚKANÁTŮ KROMĚŘÍŽ A HOLEŠOV

Pro vás, kteří musíte plánovat hodně dopředu, máme termín pouti děkanátů Kroměříž a Holešov - 20. 5. 2017 ve Štípě. Každá rodina potřebuje modlitbu a společně se někam vypravit chce někdy hodně úsilí, které se ale vyplácí. Srdečně zveme z Centra pro rodinu.

 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017

Přihlašování na 6. Celostátní setkání mládeže, které se uskuteční 15. – 20. srpna 2017 v Olomouci, již bylo zahájeno. Přihlášky a další informace na webu setkání www.olomouc2017.signaly.cz

 

Vlaková pouť do Lurd

CK Aleš Kučera – Zlín pořádá ve spolupráci s Wagonservicetravel s.r.o. při příležitosti 110. výročí od druhé české vlakové pouti do Lurd v roce 1907 vlakovou pouť do Lurd v termínu 5. 9. – 12. 9. 2017. Cena 17 990 Kč. Doprovází o. arcibiskup Jan Graubner.

Bližší informace: www.poutdolurd.cz, e-mail: info@ck-kucera.cz, tel. 777 212 175

 

 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES