TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 8        1. NEDĚLE POSTNÍ          22. 2. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Příprava na Národní eucharistický kongres 2015

Měsíc únor: Eucharistie a společenství.

Zvláštní schopnost podporovat společenství, jež je Eucharistii vlastní, je jedním z důvodů, proč je tolik důležitá nedělní mše (Jan Pavel II., Ecclesia de Eucharistia, 41).

Přemýšlel(a) jsem někdy, co pro mne znamená neděle? Čím je tento den jedinečný? Nezanedbával(a) jsem z různých malicherných důvodů (např. vaření oběda) nedělní mši svatou? Chodím pouze na sobotní večerní mši svatou, i když mi vážné důvody nebrání jít na mši v neděli?


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na „Haléř sv. Petra.“

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali ve farnosti sv. Mořice 14.270,- Kč a dar 1.200,- Kč; ve farnosti Hradisko 3.560,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

 

Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Napomáhají nám k tomu i vnější symboly. Vyjma 4. neděle postní se oltář nezdobí květinami, v liturgických textech se vynechává „Aleluja.“ Církev nás povzbuzuje k častější účasti na mši svaté. Také nám doporučuje rozjímání o utrpení Páně i tím, že při pobožnostech křížové cesty můžeme za splnění tří obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.

Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v době postní:

PÁTEK               16.30 hod.          farní kostel sv. Mořice

NEDĚLE            14.00 hod.           farní kostel v Hradisku

NEDĚLE            16.30 hod.          kaple sv. Kříže

NEDĚLE            17.30 hod.           kostel sv. Jana Křtitele

Za týden je druhá neděle postní. Při mši svaté v Hradisku v 9.15 hod. a u sv. Mořice v 10.45 hod. budou farnosti představeny děti, které se připravují na první svaté přijímání. Celá farnost ať tyto děti a jejich rodiny doprovází modlitbou.

Adorace v neděli 1. března

  • kaple sv. Kříže – celodenní  (8.30 – 17.00 hod.)
  • chrám sv. Mořice – večer v 19.00 hod.
  • kostel Všech svatých v Hradisku – odpoledne od 14.30 hod. (na závěr pobožnosti Křížové cesty)

Společná modlitba za Národní eucharistický kongres

Součástí kongresu je naše příprava ve farnostech. Na kartičkách jste obdrželi modlitbu za Národní eucharistický kongres. Vložte si ji do kancionálu a přinášejte s sebou na bohoslužby. Budeme se ji modlit před začátkem mše svaté v neděli a podle možností i ve všední dny. Modlete se za Boží požehnání pro eucharistický kongres také doma v rodinách.

Nabídka pro postní dobu

Každou postní neděli si můžete v kostele či kapli vyzvednout letáček s podněty k rozjímání na celý týden.

Malá škola modlitby

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 23. února v 9.30 hod. s otcem Václavem u sv. Mořice ve společenské místnosti na vikárce.

Příprava dětí na první svaté přijímání

Bližší příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí bude v pondělí 23. února v 18.00 hod. v Kroměříži u sv. Mořice ve společenské místnosti na vikárce.

 

Svépomocná skupina pro pečující v domácnosti

Úterý 24. února 2015 v 16.00 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby, Malý Val 1552, Kroměříž. Jedná se o setkání a odbornou pomoc pro ty, kteří se doma starají o svého blízkého. Srdečně zve tým Charitní pečovatelské služby.

Středeční setkání s …

Středa 25. února – hostem je Komunita Blahoslavenství z Dolan u Olomouce.

18.00 hod. – Studentská mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele

19.00 hod. – beseda s hosty v baru AG

Možnost více se dozvědět o poslání a činnosti tohoto společenství a poznat jeho spiritualitu.

V Roce zasvěceného života srdečně zve P. Martin Sekanina, kaplan AG.

Beseda s P. Mariánem Kuffou

V pátek 27. února 2015 se v 18 hodin v aule Arcibiskupského gymnázia uskuteční pro širokou veřejnost beseda se slovenským římskokatolickým knězem Mariánem Kuffou, známým z dokumentárních filmů „Všechny moje děti,“ „Kde končí naděje, začíná peklo“ a „Opři žebřík o nebe.“ Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude věnován na charitativní účely otce Mariána.

 

Jarní prázdniny v Centru pro rodinu Kroměříž (9. 3 – 12. 3. 2015)

Zveme děti od 10.00 – 12.00 hod. na dopolední program: „Děti pomáhají dětem,“ misijní dílny – tvoření dárečků. Menší děti za doprovodu rodičů a větší děti, které mají prázdniny a chtějí pomoci dětem z chudých zemí. Vytvořené dárečky budeme prodávat na misijním jarmarku u kostelů (bude upřesněno). Materiál na dárečky hradí Centrum pro rodinu. Výtěžek z prodeje bude zaslán na účet PMD.

Rodiče dětí, které by chtěly strávit v Centru pro rodinu čas od 8.00 hod. – příspěvek 20,- Kč, pokud děti zůstanou do 15.30 hod., doplatí cenu oběda na AG a příspěvek 30, - Kč.

Přihlášky do středy 4. 3. 2015.  www.cpr-kromeriz.cz,  cpr-kromeriz@seznam.cz, tel: 736 522 814.

NAPŘÍČ AMERIKOU

Farní tábor pořádaný mládeží kroměřížského děkanátu, určený pro děti ve věku 7 – 15 let, které se nebojí vydat se na dobrodružnou objevnou cestu napříč Novým světem!

Tábor se uskuteční na chatě římskokatolické farnosti Vlachovice v termínu 1. 7. – 7. 7. 2015. Přihlašovat se můžete do 13. 3. 2015 v sakristii u sv. Moříce. Kontakt: Jan Souček, tel.: 732 565 282.

 

Oznámení

Hledáme obchodního zástupce do naší společnosti Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž, s.r.o. se základní znalostí výroby vína a dobrými kontakty na odběratele. Nástup možný ihned. Kontakt na e-mailu: info@arcibiskupskevino.cz

 


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES